Liptovský Mikuláš

Rokovací poriadok


Primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlasuje
úplné znenie 
ROKOVACIEHO PORIADKU 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 15.05.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 30.9.2016, Dodatku č. 4 zo dňa 16.02.2017 a Dodatku č. 5 zo dňa 12.04.2018

dokument vo formáte .pdf


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY