Liptovský Mikuláš

Voľby do Európskeho parlamentu


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu  25. mája 2019. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách. 

Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií
 
Mailová adresa: volbyEP2019@mikulas.sk
určená pre  
1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb.


Zoznam kandidátov na poslancov EP, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana


Legislatíva


Informácia pre voliča


Hlasovací preukaz


Žiadosť o zapísanie občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov


Volebné okrsky a volebné miestnosti


Okrskové volebné komisie


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY