Liptovský Mikuláš

Oznamy


Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:
SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20

Archív správ -

Hlasovanie o participatívnom rozpočte - Žilinský samosprávny kraj
16.07.2019 - Oznamy

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
15.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
11.07.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 460 v k.ú. Iľanovo.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
10.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na MsZ
09.07.2019 - Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 11. júl 2019.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
08.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
04.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
03.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto - zounam v prílohe

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
03.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty LM o uložení zásielky, zoznam v prílohe

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
03.07.2019 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš na pozemkoch - líniová stavba k.ú. Liptovský Mikuláš a Palúdzka

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení pobytu
02.07.2019 - Úradná tabuľa

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - Michal Mitošinka (1997)

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania - umiestnenie stavby 9996-Liptovský Mikuláš-Bodice-Rozšírenie NNK - línová stavba v k.ú. Bodice

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
02.07.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Zateplenie bytového domu,38 b.j., Nábr.Dr.A.Stodolu 1584/8,9, Litovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
01.07.2019 - Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Dušana Rajniaka zo dňa 28.06.2019 o súhlas na výrub drevín


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Výrobno-skladová hala s administrativnou budovou GERGONNE SLOVENSKO II. etapa", stavebníkom ktorej je Gergonne SAS.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka na MsZ
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie MsZ - 4. júl 2019.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje JT Trade SK, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Jozefovi Klamárovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
28.06.2019 - Úradná tabuľa

Upovedomenie Krajského pamiatkového úradu Žilina o začati konania vo veci vydania rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového objektu v zmysle paragrafu 32 pamiatkového zákona.

Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY