Liptovský Mikuláš

Oznamy


Vážení občania,
v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.Typ správy:

Oznam

11.07.2019
Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Bc. Kataríny Olejárovej zo dňa 09.07.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 460 v k.ú. Iľanovo oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 18.07.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 2 ks smrekov obyčajných, 1 ks borovice lesnej, 1 ks borovice hladkej z dôvodov, že dreviny sú v rubnom veku, v zlom zdravotnom stave a môžu ohroziť potenciálnu výstavbu na susednej parcele.

Krok späť naspäť

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY