Liptovský Mikuláš

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta


INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
 E-mail: info@mikulas.sk  
 Web: www.mikulas.travel

Prevádzková doba:  
15.09. - 30.06.: PO - SO: 9.00 - 17.00, NE: zatvorené
01.07. - 14.09.: PO - PI:  9.00 - 18.00, SO - NE: 9.00 - 17:00


Príspevková organizácia mesta.
Riaditeľka: Bc. Jana Piatková
Tel.: +421/905 334 613
E-mail: j.piatkova@mikulas.sk
 

VAŠE CENTRUM INFORMÁCIÍ ! 
 

PONÚKAME BEZPLATNÉ INFORMÁCIE O:

múzeách a galériách
kultúrnych a historických pamiatkach
podujatiach
turistike
cykloturistike
možnostiach športovania a relaxu
ubytovacích  a stravovacích zariadeniach
pobytových programoch v meste a okolí
dopravnom spojení
- inštitúciách, podnikoch a firmách

 

ZABEZPEČUJEME:

predaj vstupeniek aj z ponuky portálov TICKETPORTALTICKET-ART a PREDPREDAJ.SK 
sprievodcovskú službu - REZERVÁCIA PREHLIADKY MESTA
zmenáreň (výhodné kurzy, bez poplatku)
- predaj cestovných lístkov na trase KOŠICE - PRAHA, železničný dopravca LEO Express
- predaj cestovných lístkov na trase KOŠICE - KRAKOW - KATOWICE letisko (so zástavkami
 v Liptovskom Mikuláši, v Tatralandii aj Bešeňovej), autobusový dopravca TIGER EXPRESS
poistenie záchrany v horách
propagačné materiály
- predaj turistických máp a atlasov, mapy cyklotrás, lyžiarskych stredísk, mapy turistických
  zaujímavostí, automapy, knihy,suveníry, pohľadnice, poštové známky
- prezentáciu na internetových stránkach mesta
 

- propagačnú službu - cenník
- štátne rybárske lístky -  cenník

- inzertnú službu, kopírovanie, tlač dokumentov, scanovanie, WIFI -  cenníkPROPAGÁCIA A EDIČNÁ ČINNOSŤ:

- spracúvanie a aktualizácia informácií týkajúcich sa cestovného ruchu na web stránkach: 
  www.mikulas.travel a www.mikulas.sk
- zabezpečenie prezentácií mesta a regiónu na domácich i zahraničných prezentačných  podujatiach (výstavy CR, workshopy, konferencie...)
tvorba a distribúcia propagačných materiálov mesta a regionálnych materiálov
 

SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
júl - november 2017

 

 

SPRIEVODCA ATRAKTIVITAMI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
december 2016 - máj 2017

 PRVENSTVÁ MIKULÁŠSKEHO TURIZMU
Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Prvenstvá mikulášskeho turizmu z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"
Slovenská, anglická a poľská verzia.
Bezplatne v Informačnom centre!KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Propagačný materiál vydaný k audiosprievodcovi v najstaršej stavebnej pamiatke mesta Liptovský Mikuláš v Kostole sv. Mikuláša.
Slovenská, anglická a poľská verzia.
Bezplatne v Informačnom centre! 
 

MIKULÁŠSKE TRADÍCIE

Propagačný materiál vydaný k prehliadkovej trase Mikulášske tradície z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!"  
Slovenská, anglická a poľská verzia.
Bezplatne v Informačnom centre!

 
 TURISTICKÝ SPRIEVODCA PRE DETI - SPOZNAJ MESTO SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM

Umožňuje deťom hravou a zábavnou formou pomocou kresieb, maľovaniek a hádaniek spoznávať mesto, získať poznatky z histórie, umenia, športu a života známych osobností. Na ceste za týmito zaujímavosťami ich sprevádza postava Svätého Mikuláša.
Slovenská verzia.
Bezplatne v Informačnom centre!
pdf.

 

MIKULÁŠSKI UMELCI 
Propagačný materiál bol vydaný k prehliadkovej trase Mikulášski umelci z cyklu tematických prehliadkových trás Informačného centra "SPOZNAJTE MESTO SO SPRIEVODCOM!" Slovenská, anglická, poľská a ruská verzia. Bezplatne v Informačnom centre!

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ A OKOLIE

Celoročný propagačný materiál ponúka možnosti trávenia voľného času v meste a regióne Liptov. Obsahuje prehľad múzeí, galérií a pamiatok a súčasťou je aj prehľad športových možností a relaxu, stravovacích a ubytovacích služieb. Nájdete v ňom aj mnoho zaujímavých fotografií, mapu mesta a regiónu. Slovenská, anglická, poľská, nemecká, ruská a francúzska verzia. Bezplatne v Informačnom centre!
 


Zamestnanci Informačného centra mesta:

Anna Mydliarová ekonóm E-mail: a.mydliarova@mikulas.sk
Stanislava Fašánková samostatný odborný referent

E-mail: s.fasankova@mikulas.sk

Gabriela Herichová samostatný odborný referent E-mail: g.herichova@mikulas.sk
Ing. Simona Piatková samostatný odborný referent

E-mail: s.piatkova@mikulas.sk

Ing. Linda Šimunová  samostatný odborný referent E-mail: l.simunova@mikulas.sk Ponuka INFORMAČNÉHO CENTRA


Faktúry, Objednávky, Zmluvy


Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY