Liptovský Mikuláš

Úradná tabuľaPozor, havária na vodovodnom potrubí Pozor, havária na vodovodnom potrubí
17.01.2020 - Tlačové správy

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude dnes odstavená dodávka pitnej vody na ulici 1. mája (časť Malá Kolónia) približne do 14.00 hod.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.01.2020 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
17.01.2020 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Žiarska 603, Liptovský Mikuláš".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
17.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zuzana Konfálová, nar. 1959; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal Mrnčo, nar. 1983; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Chodník pre chodcov v Palúdzkej, Ulica Glejárska" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Bella Vista, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Spevnené plochy" nachádzajúcej sa v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je Tatra SPC8, s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy skladu olejov a garáž" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD profil, s.r.o.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Jana Čížová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FTTH_KBV_Liptovský Mikuláš_Chernoviská_1BD", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Získajte 200 eur za hlasovanie! Získajte 200 eur za hlasovanie!
15.01.2020 - Tlačové správy

Máme poslednú šancu získať pre naše deti ihrisko v Liptovskom Mikuláši. Každý váš hlas je dôležitý. Preto sme rozhodli vás motivovať. V prípade, že ihrisko získame, čakajú na vás atraktívne ceny: 1.cena: 200 eur; 2.cena: darčekový kôš v hodnote 100 eur; 3.cena: poukážka na nákup v RGB Liptov v hodnote 30 eur. Ceny získajú hlasujúci, ktorí preukážu najvyšší počet odovzdaných hlasov pre mesto Liptovský Mikuláš. Hlasuje tu: https://zihadielko.lidl.sk/


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
15.01.2020 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 18. 02. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:10 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Hony, Medze, Pod Dielom, Role, Roľnícka – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
15.01.2020 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 02. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Mincova, Ondrášovská, Role – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
14.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
14.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír Droppa, nar. 1968; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
14.01.2020 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 14. 02. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Jesenského, Kukučínova, M. M. Hodžu, Majeríkova, Podtatranského – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Horizontálny predel obsahu
Hlasujte a spoločne vyhrajme detské ihrisko pre Liptovský Mikuláš Hlasujte a spoločne vyhrajme detské ihrisko pre Liptovský Mikuláš
13.01.2020 - Tlačové správy

Pomôžte hlasovaním vyhrať pre deti z nášho mesta nové detské ihrisko. Začína sa hlasovanie za detské ihrisko pre Liptovský Mikuláš zadarmo. Máme poslednú šancu. Hlasovanie začína práve teraz a potrvá do konca februára. Ďakujeme za každý váš hlas. Hlasovať môžete (po jednoduchej registrácii) v okne vpravo tu: https://zihadielko.lidl.sk/


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.01.2020 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o zmene predmetu územného konania na stavbu "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.01.2020 - Úradná tabuľa

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - JUDr. Lucia Ďuricová.

Horizontálny predel obsahu
Na benefičný koncert zavíta premiér a ministerka Na benefičný koncert zavíta premiér a ministerka
09.01.2020 - Tlačové správy

Do Liptovského Mikuláša zavíta jedinečné podujatie Folklór-duša Slovenska v kraji Jánošíka. Na akcii sa 10. januára pod jednou strechou predstavia folklórne súbory z celého Žilinského kraja. Na akciu zavíta predseda vlády SR Peter Pellegrini. Záštitu nad podujatím má ministerka kultúry Ľubica Laššáková a mikulášsky primátor Ján Blcháč. „Teším sa na šikovných folkloristov, ktorí publiku prinesú kúsok kultúry z Kysúc, z Liptova, z Oravy či z okolia Žiliny,“ uviedol primátor. V Dome kultúry tak od 18:00 h môžete vidieť súbory z Mikuláša, Ružomberka, Važca, Čadce, Oravskej Polhory, Terchovej či zo Žiliny. Koncert bude mať aj benefičný rozmer, výťažok z neho poputuje pre Denisa z Detského folklórneho súboru Kelčovan.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY