Liptovský Mikuláš

Úradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky
23.08.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
23.08.2019 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš - stavba "Obytný dom Bella Vista Palúdzka - sever - SO 11 Vodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica Za luhami".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie
23.08.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Mobilný drvič na recyklované kamenivo - Liptovský Mikuláš."

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
22.08.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Jána Blcháča zvolili do Prezídia Únie miest Slovenska Jána Blcháča zvolili do Prezídia Únie miest Slovenska
21.08.2019 - Tlačové správy

V Komárne sa uskutočnilo prvé zasadnutie prezídia Únie miest Slovenska v tomto funkčnom období. Do prezídia únie bol na ostatnom sneme zvolený za jej člena aj mikulášsky primátor Ján Blcháč. „Aktuálne sa únia zameriava na prípravu reformy verejnej správy s dôrazom na vytvorenie a rozvoj mestských regiónov. V súčasnosti sa významne rozvíjajú krajské mestá, do budúcnosti chceme, aby vzniklo 50 až 70 mestských regiónov s cieľom eliminovať regionálne rozdiely,“ povedal.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o obmedzeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - Liptovská nemocnica
21.08.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o obmedzeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici s poliklinikou 29. augusta 2019 v čase od 13.00 hod do 19.00 hod z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.08.2019 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie ŽP o zmene integrovaného povolenia "Skládka TKO Veterná Poruba."

Horizontálny predel obsahu
Mesto obnoví aspoň niektoré ulice a chodníky Mesto obnoví aspoň niektoré ulice a chodníky
20.08.2019 - Tlačové správy

Aj napriek tomu, že poslanci neschválili plánovanú veľkú dvojmiliónovú investíciu do ciest, chodníkov a parkovísk, mestu sa podarilo nájsť finančné zdroje aspoň na niektoré z pripravených stavebných akcií. Radnica sa tak v blízkej dobe pustí do obnovy niektorých miestnych komunikácií, po ktorej volá veľká časť obyvateľov. V krátkom čase sa začne s rekonštrukciou ul. Zgútha-Vrbického na Nábreží (2. etapa - cesta, chodník a parkoviská od Rázusovej po Janoškovu, rekonštrukcie a rozšírenia parkovacích plôch sa dočkajú aj obyvatelia na Jilemnického v Starom meste. Pripravená je aj komplexná oprava chodníkov na Vrbickej pred bytovkou 1894 na Nábreží a Pod Dielom v Liptovskej Ondrašovej.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta
20.08.2019 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca. 9m2 v k. ú. Iľanovo (pri Kultúrnom dome).

Horizontálny predel obsahu
Oznam
20.08.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 238/1 v k.ú. Bodice.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Národný výstup na Kriváň Národný výstup na Kriváň
17.08.2019 - Tlačové správy

Zapálenie tradičnej vatry dalo symbolickú bodku za 51. ročníkom Národného výstupu na Kriváň. Venovaný bol 100. výročiu založenia Tatranského spolku Turistického a 160. výročiu narodenia Aurela Bohuslava Stodolu. V Račkovej doline zároveň uviedli do života aj publikáciu liptovskomikulášskeho spisovateľa Petra Vrlíka „Rozprávanie o Kriváni.“ Primátor Liptovského Mikuláša a predseda Združenia miest a obcí Liptova Ján Blcháč v príhovore poďakoval všetkým organizátorom za to, že neúnavne pokračujú v tradícii Národného výstupu na Kriváň. Organizátormi boli Klub Slovenských turistov Liptova, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Liptovský Mikuláš, Obec Pribylina a Matica slovenská.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.08.2019 - Úradná tabuľa

Upovedomenie o podanom odvolaní - "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Verejné osvetlenie ul. Hradišská".

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.08.2019 - Úradná tabuľa

Upovedomenie o podanom odvolaní - "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ul. - parkovisko".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
15.08.2019 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Izabela HRNEČKOVÁ, nar. 1945; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.08.2019 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie Obce Bobrovec o predĺžení platnosti stvebného povolenia na stavbu "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu".

Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.08.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.08.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.08.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznam
15.08.2019 - Oznamy

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 540/35 v k.ú. Demänová.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Neničme cyklopumpy, slúžia nám všetkým Neničme cyklopumpy, slúžia nám všetkým
14.08.2019 - Tlačové správy

Na odpočívadle pri cyklochodníku v blízkosti Vrbického mosta opäť vandali poškodili jednu z umiestnených cyklopúmp. Mesto ich už po úmyselných poškodeniach dávalo opravovať niekoľkokrát.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY