Liptovský Mikuláš

Verejnoprospešné služby

Príspevková organizácia mesta.

Činnosť VPS:

- strojové a ručné čistenie, zametanie a kropenie komunikácií a cestných objektov
- správa a údržba miestnych komunikácií
- údržba verejného osvetlenia
-  správa pohrebných a cintorínskych služieb
- správa a prevádzka skládky tuhého a komunálneho odpadu
- separácia odpadu
- správa a prevádzkovanie trhovísk, parkovísk, verejných WC
- výsadba, ošetrovanie, údržba verejnej zelene a kosenie trávnatých plôch
- prevádzka karanténnej stanice
- reklamná a propagačná činnosť
- prevádzkovanie športových zariadení: zimný štadión, krytá plaváreň, relaxačné centrum a umelý trávnik
- montáž a údržba informačných tabúľ a panelov
- maliarske a natieračské práce

 
Zamestnanci VPS:

Ústredňa, vrátnica ul. Družstevná, ohlasovňa porúch na verejnom osvetlení
GPS: 49.082571; 19.624477
E-mail: vpslm@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 00, 0915/889 003


Sekretariát
E-mail: sekretariat@vpslm.sk vpslm@vpslm.sk
Tel.: 044/547 65 22, 0908/075 051 Fax: 044/552 05 12


Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonomika@vpslm.sk, Tel.: 044/547 65 31


Doprava, vývoz TKO, možnosť objednania nákladných vozidiel a mechanizmov
E-mail: doprava@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 11, 044/552 22 44, 0905/819 296 

Verejná zeleň
Email: zelen@vpslm.sk   Tel.: 044/547 65 33, 0915/850 444
 
Dom smútku, cintorínske a pohrebné služby
GPS: 49.075393; 19.627943
E-mail: pohrebne_cintorinskesluzby@vpslm.sk  
Tel.: 044/552 04 49, Mobil: NON STOP 0918/862 012  Mobil 2: 0918/607 443
 
Verejné priestranstvá, komunikácie
E-mail: komunikacie@vpslm.sk  Tel.: 044/547 65 36, 0917/712 773
 
Skládka TKO Veterná Poruba - OD 18.9.2014 UZATVORENÁ
GPS: 49.101588; 19.661873
 
Separačné stredisko Podbreziny
GPS: 49.073854; 19.658381
Email: separacia@vpslm.sk   Tel.: 044/552 60 14, 0917/132 614
 
Zberný dvor Podtatranského ul.
GPS: 49.089282; 19.614972
Tel.: 044/552 36 50, 0905 688 321
 
Krytá plaváreň
GPS: 49.081574; 19.609554
E- mail: plavaren@vpslm.sk   Tel.: 044/552 03 06, 0918/997 150 
 
Zberný dvor Okoličné
GPS: 49.07369,19.658521
Tel.: 0918/876 993 
 
Ihrisko s umelou trávou
GPS: 49.078445; 19.650414
Email: fktatran@imafex.sk   Tel.: 0903/218 041


plaváreň
telocvičňa
boulderingová stena

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY