Liptovský Mikuláš

Múzeum Janka Kráľa

Rozpočtová organizácia mesta.

Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Hric
E-mail: hric@mjk.lm.sk
Mobil: 0915 964 424

V zmysle § 2 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách:
Múzeum
je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktoré na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spracuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Činnosť múzea:
Múzeum Janka Kráľa od roku 1955, kedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Ťažiskom jeho práce je celkový prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, ochrana, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiacich s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou.

Expozície:
Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš
Mikulášska mučiareň
Tatrín a Žiadosti slovenského národa
Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Synagóga

Sekretariát: 
Tel: 044/552 25 54
 
Pokladňa: 
Tel: 044/552 25 54
Mobil.: 0915 317 490

Pracoviská:
Pongrácovská kúria - odborné pracovisko, archív, fotoarchív, knižnica
Moyzesova ulica, Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/552 50 55, 0915 964 425
Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 8:00-15:00 hod. 
 

Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka KráľaExpozícia poštového holubárstva na Slovensku
Jánošíkova záhrada
Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Mikulášska synagóga
Jánošíkova mučiareň
Múzeum Janka Kráľa

Partneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY