Liptovský Mikuláš

Dom kultúry

DOM KULTÚRYDom kultúry
Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421/44 556 4014-5,        
0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk
 

 

Rozpočtová organizácia mesta.

Riaditeľ: Mgr. René Devečka
Tel.: +421/44/556 40 16
E-mail: riaditel@dklm.sk

Predaj vstupeniek na kultúrne podujatia
Pondelok – Štvrtok: 7.00 – 17.00 hod.
Piatok:                      7.00 - 15.00 hod.


Činnosť Domu kultúry Liptovský Mikuláš:
Dom kultúry zabezpečuje občanom mesta a regiónu bohatú škálu kultúrno spoločenských podujatí. Koncerty populárnej a vážnej hudby, divadlá, estrády, vystúpenia tanečných súborov, bábkové divadlo, ale aj plesy a príležitostné výstavy. Od 1. júla roku 2001 DK prevádzkuje aj susediace kino Nicolaus, ktoré sa radí medzi najlepšie mestské kiná na Slovensku. V Dome kultúry našli podmienky pre svoju činnosť súbory ZUČ i družstvá bojových umení. Priestory DK si často objednávajú aj iné organizácie na usporiadanie rôznych slávnostných podujatí spojených s kultúrnym programom. Kolektív pracovníkov sa aktívne podieľa na organizovaní kultúrnych podujatí v celom meste a aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrno-výchovnými zariadeniami.

Zamestnanci Domu kultúry:

Propagácia  
Zuzana Hurňanská 
propagacia@dklm.sk
Tel.: 044/556 40 13
 

Sekretariát
Antónia Papčová
sekretariat@dklm.sk
Tel.: 044/556 40 15
 

Ekonóm   
Alena Bešinská    
ekonomka@dklm.sk   
Tel.: 044/556 40 13                                                  
 

Klub mladých   
Mgr. Michaela Jankyová
klub@dklm.sk
Tel.: 044/556 40 14, 0917/258 623
 

Programy 
Stanislav Štofčík   
programy@dklm.sk      
Tel.: 044/556 40 14, 0915 859 596
                                                         

Údržba
Pavol Uličný
udrzba@dklm.sk
Tel.: 044/556 40 22
 

Bc. Ľubomír Raši    
kruzy@dklm.sk 
Tel.: 044/556 40 14  
Vrátnica po 15.00 hod.
Tel.: 044/556 40 10

 
 

Dom kultúry - interiér Dom kultúry - veľká sálaPartneri

partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY