Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.05.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1881/1, v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.05.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.05.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "Liptovský Mikuláš - Palúdzka - VKK Intertechnik" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Interstuhl Buromobel GmbH&Co.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "B2B prepojenie Georgonne Slovensko, s.r.o." - stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Igor STANEK, nar. 1964; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Mesto Banská Bystrica oznamuje Štefanovi Jankovičovi miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Mesto Banská Bystrica, Čsl. armády 26, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  05.05.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer Mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca. 110 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad LM zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Liptovská Ondrašová - Role.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  30.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  30.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marian OSACKÝ, nar. 1959; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  30.04.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 05. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 21:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Priemyselná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.05.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1881/1, v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.05.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.05.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "Liptovský Mikuláš - Palúdzka - VKK Intertechnik" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Interstuhl Buromobel GmbH&Co.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "B2B prepojenie Georgonne Slovensko, s.r.o." - stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Igor STANEK, nar. 1964; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  06.05.2020 - Úradná tabuľa

  Mesto Banská Bystrica oznamuje Štefanovi Jankovičovi miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Mesto Banská Bystrica, Čsl. armády 26, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  05.05.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer Mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca. 110 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2020 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad LM zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Liptovská Ondrašová - Role.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  30.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  30.04.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marian OSACKÝ, nar. 1959; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  30.04.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 05. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 21:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Priemyselná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu