Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  17.03.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5287/53 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje JT Trade, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 20" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábr. A. Stodolu 1574/2), stavebníkom ktorej je Dušan Medla, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "IBV Stošice - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie, Vonkajriš osvetlenie obytného súboru a prístupovej komunikácie" nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stošice, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2020 - Úradná tabuľa

  Urbariát - Pozemkové spoločenstvo Lúčky oznamuje, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť 28.3.2020, sa ruší.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.03.2020 - Oznamy

  Oznámenie o opatreniach Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko v súvislosti s epidémiou koronavírusu.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia "Siná" o vykonaní úhrady náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.03.2020 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy spevnených plôch Iľanovo" nachádzajúcej sa v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie o podanom odvolaní - Dátová sieť Magnet.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  30.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  17.03.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5287/53 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  16.03.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje JT Trade, s.r.o., miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 20" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábr. A. Stodolu 1574/2), stavebníkom ktorej je Dušan Medla, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "IBV Stošice - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie, Vonkajriš osvetlenie obytného súboru a prístupovej komunikácie" nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stošice, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2020 - Úradná tabuľa

  Urbariát - Pozemkové spoločenstvo Lúčky oznamuje, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť 28.3.2020, sa ruší.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.03.2020 - Oznamy

  Oznámenie o opatreniach Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž – Lazisko v súvislosti s epidémiou koronavírusu.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovníckeho združenia "Siná" o vykonaní úhrady náhrady za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.03.2020 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.03.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy spevnených plôch Iľanovo" nachádzajúcej sa v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie o podanom odvolaní - Dátová sieť Magnet.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.03.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu