Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 80,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Sklad kvetov" nachádzajúcej sa v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej je Miroslav Matejka, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Sl-trade, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 03. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Benice, Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Benice, Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 03. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 11:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Benice, Palúdzka (Benická, Benická ulica, Pod hájikom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 158, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 370/109, v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Palúdzka a Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Palúdzka a Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  10.02.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 16. 03. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka a Vrbica-Nábrežie (Baranovská, Kamenné pole, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Demänovská Dolina o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou - SO-E ELEKTRO - ROZVODY NN - 11306- Demänovská Dolina - Záchytné parkovisko - Rozšírenie NNK".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oprava rozhodnutia vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby "Dátová sieť MAGNET".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK" v k. ú. Bodice, stavebníkmi ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  07.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1654/1, v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu Jefremovská 614, Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Ján KADLEC (1980), Ján KADLEC (1956), Edita KADLECOVÁ (1958); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  04.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2024/1, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 80,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Sklad kvetov" nachádzajúcej sa v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej je Miroslav Matejka, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Sl-trade, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 03. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Benice, Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Benice, Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  11.02.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 10. 03. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 11:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Benice, Palúdzka (Benická, Benická ulica, Pod hájikom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 158, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 370/109, v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Palúdzka a Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Palúdzka a Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  10.02.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 16. 03. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka a Vrbica-Nábrežie (Baranovská, Kamenné pole, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Obce Demänovská Dolina o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou - SO-E ELEKTRO - ROZVODY NN - 11306- Demänovská Dolina - Záchytné parkovisko - Rozšírenie NNK".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oprava rozhodnutia vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby "Dátová sieť MAGNET".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK" v k. ú. Bodice, stavebníkmi ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  07.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1654/1, v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu Jefremovská 614, Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  05.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Ján KADLEC (1980), Ján KADLEC (1956), Edita KADLECOVÁ (1958); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  04.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2024/1, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  04.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu