Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 80,20
  POMȎŽEME SENIOROM POMȎŽEME SENIOROM
  17.03.2020 - Tlačové správy

  Samožijúci seniori či zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí potrebujú zabezpečiť nákup potravín, drogérie a liekov (bez predpisu), nech kontaktujú ⭕️tel. č. 0903558921 (pani Marika Kubíková) ⭕️ alebo napíšu na mail osamelysenior@mikulas.sk Pomoc seniorom zabezpečí mesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom prostredníctvom dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, ktorí zabezpečia nákup, budú mať preukaz a vestu Slovenského červeného kríža. Objednávky na nákupy sa zbierajú denne do 10.00 h. Objednávky doručené po 10.00 h budú vybavené až na druhý deň‼


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obmedzenia: obrady, MAD aj odpadové hospodárstvo Obmedzenia: obrady, MAD aj odpadové hospodárstvo
  16.03.2020 - Tlačové správy

  ⭕️ Povinnosť používať rúško alebo inú ochranu tváre – úst a nosa • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu do prostriedkov mestskej autobusovej dopravy bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) Krízový štáb odporúča cestujúcej verejnosti, aby okrem ochrany úst a nosa používala v hromadných prostriedkoch aj jednorazové rukavice. • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) do priestorov budovy mestského úradu, budov mestských organizácií a domu smútku. ⭕️ Svadby, pohreby a uvítania do života • Krízový štáb vydáva s platnosťou od 17. marca nariadenie obmedzenia účastníkov svadobných obradov. Svadobných obradov v obradnej sieni sa môžu do odvolania zúčastňovať výlučne mladomanželia, rodičia a svedkovia. Ostatní účastníci nebudú do budovy mestského úradu vpustení. • Od 18. marca sa obmedzuje aj vykonávanie pohrebov, ktoré budú realizované výlučne v Dome smútku na Vrbickom cintoríne. Počet účastníkov je obmedzený, v obradnej sieni je povolená účasť pre max. 10 pozostalých, vo vonkajších priestoroch pred budovou Domu smútku max. 20 pozostalých. Všetci sú povinní dodržať medzi sebou povinný rozostup 2 metre a sú povinní mať rúška alebo inú účinnú ochranu úst a nosa. Dôrazne upozorňujeme, aby pozostalí nekondolovali podaním ruky. • Uvítania do života sa presúvajú do odvolania. ⭕️ Odpadové hospodárstvo • Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu realizujú zamestnanci VPS podľa harmonogramu. Dočasne je pozastavený rozvoz veľkoobjemových kontajnerov do mesta a mestských častí. • Zberný dvor na Podtatranského ul. je zatvorený do odvolania. Zberný dvor v Okoličnom je v prevádzke v bežnom režime, obyvatelia sú pri vstupe povinní mať rúško alebo inú účinnú ochranu úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.). • Do odvolania sú zatvorené verejné WC v podchode na Garbiarskej ulici a v Župnom dome na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o vyhlásení núdzového stavu v SR - vyrozumenie: Informácia o vyhlásení núdzového stavu v SR - vyrozumenie:
  16.03.2020 - Tlačové správy

  Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020). Zatiaľ sa nenariadili opatrenia hospodárskej mobilizácie. Núdzový stav je od 16.marca 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach. „Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. Potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia. Zabezpečuje sa tým zdravotná starostlivosť o občanov Slovenskej republiky a zabraňuje napríklad tomu, aby niekto odmietol poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva. https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oslavy oslobodenia 4. apríla sú zrušené! Oslavy oslobodenia 4. apríla sú zrušené!
  16.03.2020 - Tlačové správy

  Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu rušíme oslavy 75. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa mali uskutočniť 4. apríla.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena režimu autobusovej dopravy od 16.3.2020 do 27.3.2020 Zmena režimu autobusovej dopravy od 16.3.2020 do 27.3.2020
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Autobusy mestskej a prímestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši budú od 16.3.2020 do 27.3.2020 premávať v režime „školské prázdniny“, teda tak, ako premávali aj počas jarných prázdnin.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Klientské centrum tiež v obmedzenom režime Klientské centrum tiež v obmedzenom režime
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte: Klientské centrum tiež v obmedzenom režime ❗️❗️❗️od 8.00 h do 11.00 h ❗️❗️❗️ ❌S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby do odvolania uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený. Kontakty na jednotlivé oddelenia: https://www.mikulas.sk/samosprava/mestsky-urad/odbory-a-oddelenia/ ❌Centrum služieb občanom mesta a klientské centrum správy bytov bude od pondelka 16. marca pre verejnosť k dispozícii v pon - pia od 8:00 h do 11.00 h. Po 11.00 h bude budova úradu pre verejnosť uzatvorená. Opatrenie platí do odvolania. Ďakujeme, že budete opatrenia rešpektovať. Chránime tým aj vaše zdravie a zdravie vašich blízkych.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Skúška sirén dnes nebude
  13.03.2020 - Oznamy

  Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia je skúška sirén dňa 13. 3. 2020 zrušená. Ruší sa hlásna skúška elektronických aj elektromotorických sirén.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejné zvažovanie participatívneho rozpočtu sa presúva na neurčito Verejné zvažovanie participatívneho rozpočtu sa presúva na neurčito
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Verejné zvažovanie návrhov projektov na realizáciu z participatívneho rozpočtu v roku 2020 presúva radnica na neurčito, keďže aktuálne nie je možné z objektívnych dôvodov stanoviť konkrétny termín posudzovania návrhov projektov, ako to vyplýva z platných Pravidiel participatívneho rozpočtu. Ďakujeme za porozumenie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020. Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020.
  12.03.2020 - Tlačové správy

  Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020. Školstvo: Zajtrajším dňom (13.3.2020) bude udelené riaditeľské voľno na Základnej škole Miloša Janošku z prevádzkových dôvodov (zatvorenie školskej jedálne pri Hotelovej akadémii, v ktorej sa stravujú žiaci ZŠ Miloša Janošku) a na Základnej škole s materskou školou Okoličianska z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí. Rodičia, ktorí zvážia, že využijú možnosť ospravedlniť svoje dieťa z povinnej školskej dochádzky v piatok 13.3, bude im toto ospravedlnenie riaditeľom školy akceptované. Od pondelka 16. 3. 2020 platí plošné uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na celom Slovensku na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR na 14 dní. Zatvorenie od pondelka 16. 3. 2020 platí aj pre detské jasle Mikulášik. Sociálne služby: Komunitné centrum Nový svet Hlboké bude od pondelka 16.3. zatvorené na 14 dní. V rovnakom režime ostávajú zatvorené aj detské jasle Mikulášik. Obmedzenie sa týka aj výkonu činnosti terénnej sociálnej práce. V prevádzke (v bežnom režime od 18 do 8.00 h so zvýšenou dezinfekciou) ostáva len noclaháreň pri komunitnom centre, ktorá je určená pre obyvateľov bez prístrešia. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš platí zákaz návštev až do odvolania. V mestskej ubytovni na Štefánikovej ulici platí s okamžitou platnosťou zákaz návštev až do odvolania. Mestský úrad: Centrum služieb občanom mesta a klientské centrum správy bytov bude otvorené v obmedzenom režime, v pracovných dňoch pon, ut, št, pia od 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, v stredy od 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00. Opatrenie platí do odvolania. Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte. S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený. Mestské organizácie: Všetky expozície mestského Múzea Janka Kráľa sú zatvorené do odvolania. Podrobnejšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 0915 964 424. Informačné centrum je zatvorené do odvolania. V prípade potreby môžete centrum kontaktovať e-mailom: info@mikulas.sk alebo telefonicky: 0948 625 669, 0915 957 008. Všetky kultúrne podujatia Domu kultúry a kina Nicolaus sú zrušené až do odvolania. Plánované podujatia budú preložené na iný termín, ktorý vopred oznámia. Mestská plaváreň, telocvičňa a umelá tráva pri plavárni sú zatvorené do odvolania. Dôležité kontakty Call centrá: • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš - 0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635 email: novykoronavirus@uvzsr.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Udelili medaile pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny Udelili medaile pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny
  11.03.2020 - Tlačové správy

  Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie dnes na pôde mestského úradu ocenili veteránov z 2. svetovej vojny. Na základe prezidenta Ruskej federácie Vladimira Vladimiroviča Putina odovzdali Medaile 75. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne generálmajorovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému, Pavlovi Chrapčiakovi a Ambrózovi Kovačičovi, za oceneného Ondreja Bubniaka medailu od veľvyslanectva prevzal Ján Martinko zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte
  10.03.2020 - Tlačové správy

  S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu prosíme obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Opatrenia ku koronavírusu Opatrenia ku koronavírusu
  09.03.2020 - Tlačové správy

  Aktuálne informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu. Krízový štáb mesta Liptovský prijíma opatrenia s okamžitou platnosťou: • Zastavujeme prevádzku mestskej plavárne a telocvične pri plavárni až do odvolania. • Rušíme kultúrne, spoločenské, športové a hromadné podujatia na území mesta, ktoré sú organizované mestom Liptovský Mikuláš a jeho organizáciami, až do odvolania. • Odporúčame zrušenie kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí na území mesta, ktorých organizátorom nie je mesto Liptovský Mikuláš, až do odvolania. • Vyzývame zvolávateľov kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí a verejných zhromaždení, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu. • Žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby využívali na kontaktovanie zamestnancov mestského úradu elektronickú formu komunikácie a telefonické kontaktovanie, pokiaľ nie je nevyhnutná osobná návšteva mestského úradu. • Žiadame prepravcu MAD o zvýšenú dezinfekciu všetkých liniek MAD po každej jazde. • Žiadame Oblastnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV, aby upozornila svojich členov, ubytovateľov a prevádzkovateľov, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu. Opatrenia bude krízový štáb aktualizovať na základe ďalšieho vývoja situácie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mestské zastupiteľstvo sa nekonalo, viac ako polovica poslancov neprišla! Mestské zastupiteľstvo sa nekonalo, viac ako polovica poslancov neprišla!
  05.03.2020 - Tlačové správy

  Dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva primátor otvoriť nemohol. Dôvodom bola neúčasť viac ako polovice poslancov. Tí dnes mali rozhodovať o závažných témach, ako je napríklad rozpočet na rok 2020 (mesto je už dva mesiace v rozpočtovom provizóriu), rokovať tiež mali o financovaní opätovného prekrytia pretekajúcej skládky vo Veternej Porube, v programe bolo aj vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta a prerokovať mali tiež medzinárodnú zmluvu o získaných eurofondoch na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať 12. marca o 15.30 hod. Neprítomní poslanci podľa klubov: Skutočne nezávislí poslanci – predseda klubu Jaroslav Čefo Počet poslancov: 3 Ospravedlnení: 3 Neprítomnosť: 100% Klub Nový Mikuláš - SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca – predseda klubu Vincent Kultan Počet poslancov: 11 Ospravedlnení: 10 Neprítomnosť: 91% Klub Smer-SNS-NK – predseda klubu Rudolf Urbanovič Počet poslancov: 7 Ospravedlnení: 2 Neprítomnosť: 29% Klub nezávislých poslancov – predseda klubu Ľuboš Trizna Počet poslancov: 4 Ospravedlnení: 0 Neprítomnosť: 0%


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozpočtové provizórium ohrozuje 22 projektov za tri milióny eur Rozpočtové provizórium ohrozuje 22 projektov za tri milióny eur
  03.03.2020 - Tlačové správy

  Bez rozpočtu nemôže mesto realizovať nové eurofondové projekty. Rozpočtové provizórium, ktoré v meste panuje už dva mesiace, preto ohrozuje až 22 projektov za bezmála tri milióny. „V provizóriu nie je možná realizácia 13 projektov, na ktoré sme už získali peniaze z eurofondov vo výške 1,5 milióna eur. Ďalších deväť projektov nebude možné kvôli provizóriu v prípade ich schválenia zazmluvniť, to je ďalších 1,4 milióna eur,“ informovala hlavná finančníčka mesta Marcela Jašková. Medzi ohrozenými projektami sú aj medzinárodné, teda spoločné projekty, kde visí otáznik nad ich realizáciou nie len v našom meste. Neisté sú teda aj schválené financie pre cezhraničných partnerov. Ide napríklad o projekt Salute - realizáciau zelených lokalít v urbanizovanom prostredí za 2,2 milióna eur, na ktorom participuje až päť štátov. Pre mesto Nowy Targ je našim rozpočtovým provizóriom ohrozená aj dotácia vo výške stotisíc na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a v Liptovskom Mikuláši (financie pre naše mesto schválené vo výške 14 818 eur). Ohrozené sú tiež projekty ako výstavba mestskej cyklotrasy v Liptovskej Ondrašovej (388 443 eur), revitalizácia areálu CVČ (80 000 eur), revitalizácia vnútrobloku Nábrežie A. Stodolu (472 221 eur) a ďalšie. Rozpočet na rok 2020 mali mestskí poslanci schvaľovať na zasadnutí 12. decembra, vypustili ho však z programu. Návrh na jeho vyradenie predložil predseda poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan (SaS, OĽaNO, Nova, Šanca, KDH). Zahlasovalo zaň 14 poslancov z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva o rozpočte sa bude konať 5. marca 2020. Avizované bolo primátorom na rokovaní 6. februára s mesačným predstihom tak, aby si poslanci mohli zariadiť svoj pracovný aj osobný program a rokovať o rozpočte.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Program k Medzinárodnému dňu žien bude 6. marca Program k Medzinárodnému dňu žien bude 6. marca
  03.03.2020 - Tlačové správy

  K blížiacemu sa sviatku Medzinárodného dňa žien sme pre vás 6. marca na Námestí osloboditeľov pripravili kultúrny program. Od 15:00 na vás čaká chvíľka poézie, vystúpenie Folklórnej skupiny Poludnica a pre dámy samozrejme kvetina. V nepriaznivom počasí sa akcia uskutoční v Dome kultúry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
  28.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 a výška poplatkov na rok 2020 za uloženie odpadov na skládke odpadov.

  Horizontálny predel obsahu
  Olympijský klub Liptova povedie Roman Králik Olympijský klub Liptova povedie Roman Králik
  25.02.2020 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši má centrálu Olympijský klub Liptova, ktorý zastrešuje 140 členov z oboch liptovských okresov. Na dnešnej výročnej schôdzi klubu na pôde mestského úradu potvrdili na štyri roky za predsedu doterajšieho šéfa Romana Králika. Čestným hosťom schôdze bol Ivan Čierny. Olympijský klub Liptova je z pohľadu aktivít vyhodnotený ako štvrtý najlepší na Slovensku spomedzi 24 klubov. V regióne sa prezentuje pestrou paletou činností, pripravuje Beh olympijského dňa v Hrádku, v Mikuláši a v Ružomberku, zapája sa do environmentálnych projektov, projektov Slovenského olympijského výboru a pripravuje aj vedomostnú súťaž. „Naším poslaním je šírenie myšlienok olympizmu, ducha fair play a osvety medzi všetkými vekovými kategóriami,“ zhrnul Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vymenili poškodenú výdrevu na nadchode Vymenili poškodenú výdrevu na nadchode
  23.02.2020 - Tlačové správy

  Zamestnanci Verejnoprospešných služieb v uplynulých dňoch vymenili poškodené kusy drevenej výplne na nadchode ponad trať pri železničnej stanici. Urobili tak v rámci pravidelnej údržby a monitoringu objektu, ktorý slúži peším v tejto časti mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V piatok vyjde do ulíc mesta fašiangový sprievod V piatok vyjde do ulíc mesta fašiangový sprievod
  20.02.2020 - Tlačové správy

  Výraz fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Do nášho mesta zavítajú fašiangy 21. februára. Fašiangový sprievod s tradičnými maskami vyrazí do ulíc po vinšovačke spred mestského úradu o 16. hodine a na Námestí osloboditeľov roztancuje okoloidúcich. V programe vystúpia folklórne súbory a skupiny z Liptova, kluby seniorov aj žiaci materských a základných škôl. Privolávanie jari kalóriami Fašiangy poznáme z územia stredoeurópskeho priestoru, a najmä z nášho, ešte aj v predkresťanskom kontexte. Boli to obchôdzky, ktoré slúžili na privolanie jari rôznymi magickými spôsobmi. Samotný názov hovorí, že to bolo obdobie bohaté na kalorické jedlá. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a rôzne zabíjačkové špeciality. Rituál v maskách Iný nádych získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. V minulosti mali masky dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zoomorfné a vyzerali strašidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď, kôň či vlk. Pochovanie basy Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici a o polnoci (pred Popolcovou stredou) sa pochovávala basa. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Na obrade nechýbali účinkujúci prezlečení za kňaza, organistu či hrobára, tradičnou bola basa na márach aj babky-plačky.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 80,20
  POMȎŽEME SENIOROM POMȎŽEME SENIOROM
  17.03.2020 - Tlačové správy

  Samožijúci seniori či zdravotne znevýhodnení obyvatelia, ktorí potrebujú zabezpečiť nákup potravín, drogérie a liekov (bez predpisu), nech kontaktujú ⭕️tel. č. 0903558921 (pani Marika Kubíková) ⭕️ alebo napíšu na mail osamelysenior@mikulas.sk Pomoc seniorom zabezpečí mesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom prostredníctvom dobrovoľníkov. Dobrovoľníci, ktorí zabezpečia nákup, budú mať preukaz a vestu Slovenského červeného kríža. Objednávky na nákupy sa zbierajú denne do 10.00 h. Objednávky doručené po 10.00 h budú vybavené až na druhý deň‼


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obmedzenia: obrady, MAD aj odpadové hospodárstvo Obmedzenia: obrady, MAD aj odpadové hospodárstvo
  16.03.2020 - Tlačové správy

  ⭕️ Povinnosť používať rúško alebo inú ochranu tváre – úst a nosa • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu do prostriedkov mestskej autobusovej dopravy bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) Krízový štáb odporúča cestujúcej verejnosti, aby okrem ochrany úst a nosa používala v hromadných prostriedkoch aj jednorazové rukavice. • Od 17. marca až do odvolania platí zákaz vstupu bez rúška alebo inej ochrany úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.) do priestorov budovy mestského úradu, budov mestských organizácií a domu smútku. ⭕️ Svadby, pohreby a uvítania do života • Krízový štáb vydáva s platnosťou od 17. marca nariadenie obmedzenia účastníkov svadobných obradov. Svadobných obradov v obradnej sieni sa môžu do odvolania zúčastňovať výlučne mladomanželia, rodičia a svedkovia. Ostatní účastníci nebudú do budovy mestského úradu vpustení. • Od 18. marca sa obmedzuje aj vykonávanie pohrebov, ktoré budú realizované výlučne v Dome smútku na Vrbickom cintoríne. Počet účastníkov je obmedzený, v obradnej sieni je povolená účasť pre max. 10 pozostalých, vo vonkajších priestoroch pred budovou Domu smútku max. 20 pozostalých. Všetci sú povinní dodržať medzi sebou povinný rozostup 2 metre a sú povinní mať rúška alebo inú účinnú ochranu úst a nosa. Dôrazne upozorňujeme, aby pozostalí nekondolovali podaním ruky. • Uvítania do života sa presúvajú do odvolania. ⭕️ Odpadové hospodárstvo • Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu realizujú zamestnanci VPS podľa harmonogramu. Dočasne je pozastavený rozvoz veľkoobjemových kontajnerov do mesta a mestských častí. • Zberný dvor na Podtatranského ul. je zatvorený do odvolania. Zberný dvor v Okoličnom je v prevádzke v bežnom režime, obyvatelia sú pri vstupe povinní mať rúško alebo inú účinnú ochranu úst a nosa (šál, šatka, nákrčník a pod.). • Do odvolania sú zatvorené verejné WC v podchode na Garbiarskej ulici a v Župnom dome na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o vyhlásení núdzového stavu v SR - vyrozumenie: Informácia o vyhlásení núdzového stavu v SR - vyrozumenie:
  16.03.2020 - Tlačové správy

  Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020). Zatiaľ sa nenariadili opatrenia hospodárskej mobilizácie. Núdzový stav je od 16.marca 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach. „Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. Potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia. Zabezpečuje sa tým zdravotná starostlivosť o občanov Slovenskej republiky a zabraňuje napríklad tomu, aby niekto odmietol poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva. https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oslavy oslobodenia 4. apríla sú zrušené! Oslavy oslobodenia 4. apríla sú zrušené!
  16.03.2020 - Tlačové správy

  Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu rušíme oslavy 75. výročia oslobodenia mesta, ktoré sa mali uskutočniť 4. apríla.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena režimu autobusovej dopravy od 16.3.2020 do 27.3.2020 Zmena režimu autobusovej dopravy od 16.3.2020 do 27.3.2020
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Autobusy mestskej a prímestskej autobusovej dopravy v Liptovskom Mikuláši budú od 16.3.2020 do 27.3.2020 premávať v režime „školské prázdniny“, teda tak, ako premávali aj počas jarných prázdnin.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Klientské centrum tiež v obmedzenom režime Klientské centrum tiež v obmedzenom režime
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte: Klientské centrum tiež v obmedzenom režime ❗️❗️❗️od 8.00 h do 11.00 h ❗️❗️❗️ ❌S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby do odvolania uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený. Kontakty na jednotlivé oddelenia: https://www.mikulas.sk/samosprava/mestsky-urad/odbory-a-oddelenia/ ❌Centrum služieb občanom mesta a klientské centrum správy bytov bude od pondelka 16. marca pre verejnosť k dispozícii v pon - pia od 8:00 h do 11.00 h. Po 11.00 h bude budova úradu pre verejnosť uzatvorená. Opatrenie platí do odvolania. Ďakujeme, že budete opatrenia rešpektovať. Chránime tým aj vaše zdravie a zdravie vašich blízkych.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Skúška sirén dnes nebude
  13.03.2020 - Oznamy

  Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia je skúška sirén dňa 13. 3. 2020 zrušená. Ruší sa hlásna skúška elektronických aj elektromotorických sirén.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejné zvažovanie participatívneho rozpočtu sa presúva na neurčito Verejné zvažovanie participatívneho rozpočtu sa presúva na neurčito
  13.03.2020 - Tlačové správy

  Verejné zvažovanie návrhov projektov na realizáciu z participatívneho rozpočtu v roku 2020 presúva radnica na neurčito, keďže aktuálne nie je možné z objektívnych dôvodov stanoviť konkrétny termín posudzovania návrhov projektov, ako to vyplýva z platných Pravidiel participatívneho rozpočtu. Ďakujeme za porozumenie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020. Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020.
  12.03.2020 - Tlačové správy

  Aktuálne obmedzenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu z dňa 12. marca 2020. Školstvo: Zajtrajším dňom (13.3.2020) bude udelené riaditeľské voľno na Základnej škole Miloša Janošku z prevádzkových dôvodov (zatvorenie školskej jedálne pri Hotelovej akadémii, v ktorej sa stravujú žiaci ZŠ Miloša Janošku) a na Základnej škole s materskou školou Okoličianska z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí. Rodičia, ktorí zvážia, že využijú možnosť ospravedlniť svoje dieťa z povinnej školskej dochádzky v piatok 13.3, bude im toto ospravedlnenie riaditeľom školy akceptované. Od pondelka 16. 3. 2020 platí plošné uzatvorenie všetkých škôl a školských zariadení na celom Slovensku na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR na 14 dní. Zatvorenie od pondelka 16. 3. 2020 platí aj pre detské jasle Mikulášik. Sociálne služby: Komunitné centrum Nový svet Hlboké bude od pondelka 16.3. zatvorené na 14 dní. V rovnakom režime ostávajú zatvorené aj detské jasle Mikulášik. Obmedzenie sa týka aj výkonu činnosti terénnej sociálnej práce. V prevádzke (v bežnom režime od 18 do 8.00 h so zvýšenou dezinfekciou) ostáva len noclaháreň pri komunitnom centre, ktorá je určená pre obyvateľov bez prístrešia. V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš platí zákaz návštev až do odvolania. V mestskej ubytovni na Štefánikovej ulici platí s okamžitou platnosťou zákaz návštev až do odvolania. Mestský úrad: Centrum služieb občanom mesta a klientské centrum správy bytov bude otvorené v obmedzenom režime, v pracovných dňoch pon, ut, št, pia od 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, v stredy od 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00. Opatrenie platí do odvolania. Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte. S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu. Vstup na jednotlivé oddelenia úradu je obmedzený. Mestské organizácie: Všetky expozície mestského Múzea Janka Kráľa sú zatvorené do odvolania. Podrobnejšie informácie dostanete na telefónnom čísle: 0915 964 424. Informačné centrum je zatvorené do odvolania. V prípade potreby môžete centrum kontaktovať e-mailom: info@mikulas.sk alebo telefonicky: 0948 625 669, 0915 957 008. Všetky kultúrne podujatia Domu kultúry a kina Nicolaus sú zrušené až do odvolania. Plánované podujatia budú preložené na iný termín, ktorý vopred oznámia. Mestská plaváreň, telocvičňa a umelá tráva pri plavárni sú zatvorené do odvolania. Dôležité kontakty Call centrá: • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš - 0903 550 420, 0911 236 988, 0903 540 635 email: novykoronavirus@uvzsr.sk


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Udelili medaile pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny Udelili medaile pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. sv. vojny
  11.03.2020 - Tlačové správy

  Zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie dnes na pôde mestského úradu ocenili veteránov z 2. svetovej vojny. Na základe prezidenta Ruskej federácie Vladimira Vladimiroviča Putina odovzdali Medaile 75. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne generálmajorovi vo výslužbe Jánovi Iľanovskému, Pavlovi Chrapčiakovi a Ambrózovi Kovačičovi, za oceneného Ondreja Bubniaka medailu od veľvyslanectva prevzal Ján Martinko zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte Nenavštevujte mestský úrad osobne, pokiaľ nemusíte
  10.03.2020 - Tlačové správy

  S ohľadom na preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu prosíme obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby dočasne uprednostnili telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, pokiaľ nie je nutná osobná návšteva úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Opatrenia ku koronavírusu Opatrenia ku koronavírusu
  09.03.2020 - Tlačové správy

  Aktuálne informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Liptovský Mikuláš vo veci situácie šírenia koronavírusu. Krízový štáb mesta Liptovský prijíma opatrenia s okamžitou platnosťou: • Zastavujeme prevádzku mestskej plavárne a telocvične pri plavárni až do odvolania. • Rušíme kultúrne, spoločenské, športové a hromadné podujatia na území mesta, ktoré sú organizované mestom Liptovský Mikuláš a jeho organizáciami, až do odvolania. • Odporúčame zrušenie kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí na území mesta, ktorých organizátorom nie je mesto Liptovský Mikuláš, až do odvolania. • Vyzývame zvolávateľov kultúrnych, spoločenských, športových a hromadných podujatí a verejných zhromaždení, aby prijali opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu. • Žiadame klientov Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, aby využívali na kontaktovanie zamestnancov mestského úradu elektronickú formu komunikácie a telefonické kontaktovanie, pokiaľ nie je nevyhnutná osobná návšteva mestského úradu. • Žiadame prepravcu MAD o zvýšenú dezinfekciu všetkých liniek MAD po každej jazde. • Žiadame Oblastnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV, aby upozornila svojich členov, ubytovateľov a prevádzkovateľov, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu. Opatrenia bude krízový štáb aktualizovať na základe ďalšieho vývoja situácie.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mestské zastupiteľstvo sa nekonalo, viac ako polovica poslancov neprišla! Mestské zastupiteľstvo sa nekonalo, viac ako polovica poslancov neprišla!
  05.03.2020 - Tlačové správy

  Dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva primátor otvoriť nemohol. Dôvodom bola neúčasť viac ako polovice poslancov. Tí dnes mali rozhodovať o závažných témach, ako je napríklad rozpočet na rok 2020 (mesto je už dva mesiace v rozpočtovom provizóriu), rokovať tiež mali o financovaní opätovného prekrytia pretekajúcej skládky vo Veternej Porube, v programe bolo aj vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta a prerokovať mali tiež medzinárodnú zmluvu o získaných eurofondoch na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať 12. marca o 15.30 hod. Neprítomní poslanci podľa klubov: Skutočne nezávislí poslanci – predseda klubu Jaroslav Čefo Počet poslancov: 3 Ospravedlnení: 3 Neprítomnosť: 100% Klub Nový Mikuláš - SaS, OĽANO, KDH, Nova, Šanca – predseda klubu Vincent Kultan Počet poslancov: 11 Ospravedlnení: 10 Neprítomnosť: 91% Klub Smer-SNS-NK – predseda klubu Rudolf Urbanovič Počet poslancov: 7 Ospravedlnení: 2 Neprítomnosť: 29% Klub nezávislých poslancov – predseda klubu Ľuboš Trizna Počet poslancov: 4 Ospravedlnení: 0 Neprítomnosť: 0%


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rozpočtové provizórium ohrozuje 22 projektov za tri milióny eur Rozpočtové provizórium ohrozuje 22 projektov za tri milióny eur
  03.03.2020 - Tlačové správy

  Bez rozpočtu nemôže mesto realizovať nové eurofondové projekty. Rozpočtové provizórium, ktoré v meste panuje už dva mesiace, preto ohrozuje až 22 projektov za bezmála tri milióny. „V provizóriu nie je možná realizácia 13 projektov, na ktoré sme už získali peniaze z eurofondov vo výške 1,5 milióna eur. Ďalších deväť projektov nebude možné kvôli provizóriu v prípade ich schválenia zazmluvniť, to je ďalších 1,4 milióna eur,“ informovala hlavná finančníčka mesta Marcela Jašková. Medzi ohrozenými projektami sú aj medzinárodné, teda spoločné projekty, kde visí otáznik nad ich realizáciou nie len v našom meste. Neisté sú teda aj schválené financie pre cezhraničných partnerov. Ide napríklad o projekt Salute - realizáciau zelených lokalít v urbanizovanom prostredí za 2,2 milióna eur, na ktorom participuje až päť štátov. Pre mesto Nowy Targ je našim rozpočtovým provizóriom ohrozená aj dotácia vo výške stotisíc na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a v Liptovskom Mikuláši (financie pre naše mesto schválené vo výške 14 818 eur). Ohrozené sú tiež projekty ako výstavba mestskej cyklotrasy v Liptovskej Ondrašovej (388 443 eur), revitalizácia areálu CVČ (80 000 eur), revitalizácia vnútrobloku Nábrežie A. Stodolu (472 221 eur) a ďalšie. Rozpočet na rok 2020 mali mestskí poslanci schvaľovať na zasadnutí 12. decembra, vypustili ho však z programu. Návrh na jeho vyradenie predložil predseda poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan (SaS, OĽaNO, Nova, Šanca, KDH). Zahlasovalo zaň 14 poslancov z klubov Nový Mikuláš a Skutočne nezávislí poslanci. Najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva o rozpočte sa bude konať 5. marca 2020. Avizované bolo primátorom na rokovaní 6. februára s mesačným predstihom tak, aby si poslanci mohli zariadiť svoj pracovný aj osobný program a rokovať o rozpočte.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Program k Medzinárodnému dňu žien bude 6. marca Program k Medzinárodnému dňu žien bude 6. marca
  03.03.2020 - Tlačové správy

  K blížiacemu sa sviatku Medzinárodného dňa žien sme pre vás 6. marca na Námestí osloboditeľov pripravili kultúrny program. Od 15:00 na vás čaká chvíľka poézie, vystúpenie Folklórnej skupiny Poludnica a pre dámy samozrejme kvetina. V nepriaznivom počasí sa akcia uskutoční v Dome kultúry.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
  28.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 a výška poplatkov na rok 2020 za uloženie odpadov na skládke odpadov.

  Horizontálny predel obsahu
  Olympijský klub Liptova povedie Roman Králik Olympijský klub Liptova povedie Roman Králik
  25.02.2020 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši má centrálu Olympijský klub Liptova, ktorý zastrešuje 140 členov z oboch liptovských okresov. Na dnešnej výročnej schôdzi klubu na pôde mestského úradu potvrdili na štyri roky za predsedu doterajšieho šéfa Romana Králika. Čestným hosťom schôdze bol Ivan Čierny. Olympijský klub Liptova je z pohľadu aktivít vyhodnotený ako štvrtý najlepší na Slovensku spomedzi 24 klubov. V regióne sa prezentuje pestrou paletou činností, pripravuje Beh olympijského dňa v Hrádku, v Mikuláši a v Ružomberku, zapája sa do environmentálnych projektov, projektov Slovenského olympijského výboru a pripravuje aj vedomostnú súťaž. „Naším poslaním je šírenie myšlienok olympizmu, ducha fair play a osvety medzi všetkými vekovými kategóriami,“ zhrnul Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vymenili poškodenú výdrevu na nadchode Vymenili poškodenú výdrevu na nadchode
  23.02.2020 - Tlačové správy

  Zamestnanci Verejnoprospešných služieb v uplynulých dňoch vymenili poškodené kusy drevenej výplne na nadchode ponad trať pri železničnej stanici. Urobili tak v rámci pravidelnej údržby a monitoringu objektu, ktorý slúži peším v tejto časti mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V piatok vyjde do ulíc mesta fašiangový sprievod V piatok vyjde do ulíc mesta fašiangový sprievod
  20.02.2020 - Tlačové správy

  Výraz fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Do nášho mesta zavítajú fašiangy 21. februára. Fašiangový sprievod s tradičnými maskami vyrazí do ulíc po vinšovačke spred mestského úradu o 16. hodine a na Námestí osloboditeľov roztancuje okoloidúcich. V programe vystúpia folklórne súbory a skupiny z Liptova, kluby seniorov aj žiaci materských a základných škôl. Privolávanie jari kalóriami Fašiangy poznáme z územia stredoeurópskeho priestoru, a najmä z nášho, ešte aj v predkresťanskom kontexte. Boli to obchôdzky, ktoré slúžili na privolanie jari rôznymi magickými spôsobmi. Samotný názov hovorí, že to bolo obdobie bohaté na kalorické jedlá. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny a rôzne zabíjačkové špeciality. Rituál v maskách Iný nádych získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. V minulosti mali masky dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zoomorfné a vyzerali strašidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď, kôň či vlk. Pochovanie basy Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici a o polnoci (pred Popolcovou stredou) sa pochovávala basa. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba. Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Na obrade nechýbali účinkujúci prezlečení za kňaza, organistu či hrobára, tradičnou bola basa na márach aj babky-plačky.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu