Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 60,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľuboš ANDRÁŠ, nar. 1987; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin Šlachta, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 646/1, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje Valérii Posztosovej miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír FUZIA, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Ploštín (ul. Za školou).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 9,5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Župný dom).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu Nové Vitálišovce - SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK), SO 06 Elektrické prípojky NN, SO 08 Vonkajšie osvetlenie na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 60,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľuboš ANDRÁŠ, nar. 1987; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin Šlachta, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 646/1, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.02.2020 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o povolení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Liptovská Ondrašová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje Valérii Posztosovej miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír FUZIA, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Ploštín (ul. Za školou).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 9,5 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Župný dom).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu Nové Vitálišovce - SO 05 Rozvody NN (rozšírenie NNK), SO 06 Elektrické prípojky NN, SO 08 Vonkajšie osvetlenie na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Bohdanik, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô
  11.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru.

  Horizontálny predel obsahu