Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4880,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  24.08.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 13/14 o výmere 69 m2 Ing. Dušanovi Grešovi a manž. Ing. Anne Grešovej, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  24.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na Ulici Kemi č. 629, 031 04 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  24.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Hruškovej ulici č. 513/4, 031 04 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začal tradičný turnaj ôsmakov Začal tradičný turnaj ôsmakov
  22.08.2015 - Tlačové správy

  Liptovskomikulášska Enel aréna je počas celého víkendu dejiskom už 17. ročníka hokejového turnaja ôsmych športových hokejových tried O pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začali s prípravou participatívneho rozpočtu Začali s prípravou participatívneho rozpočtu
  21.08.2015 - Tlačové správy

  K naplneniu cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, efektivity a modernizácii dnes spravili na mikulášskej radnici ďalší krok. Začali totiž pracovať na príprave participatívneho rozpočtu. „Chceme interaktívne a inovatívne zapojiť obyvateľov v jednotlivých častiach mesta do rozhodovania o tom, kam poputuje určitá časť financií z mestskej kasy,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a konania o povolení odstránenia časti stavby a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš pre Ing. Slavomíru Porubenovú, Liptovský Mikuláš zastúpenú EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Umelci štyroch krajín predviedli v synagóge hudobnú chuťovku Umelci štyroch krajín predviedli v synagóge hudobnú chuťovku
  20.08.2015 - Tlačové správy

  Jedinečné podujatie v rámci Slovenska našlo už po 22.-krát svoju domovskú scénu v Liptovskom Mikuláši. Pod strechou mikulášskej synagógy sa po roku opäť spojili rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky, aby vytvorili priestor pre „stavanie“ mostov ľudského porozumenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rallye odštartovali symbolickým zvonením Rallye odštartovali symbolickým zvonením
  20.08.2015 - Verejné obstarávanie

  Na Námestí osloboditeľov si dnes mohli obyvatelia aj návštevníci Liptovského Mikuláša pozrieť desiatky historických vozidiel. Symbolickým udieraným na zvon odštartoval primátor Ján Blcháč jedno z najatraktívnejších podujatí, ktoré pravidelne zapĺňa centrum mesta v Liptovskom Mikuláši. Autá sa následne postavili na štart Oldtimer Rallye Tatry 2015.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti administratívnej budovy na Komenského ulici č. 841, parc. č. KN-C 358/14 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Protipožiarna lesná cesta Čemice" na pozemkoch parc. č. KN-C 255, 305 a 256 v k. ú. Benice, navrhovateľom ktorej je LESEL plus, s.r.o. Bratislava v zastúpení Ing. Ján Cheben, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 363/1 o výmere cca 2 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Jánošíkovo nábrežie).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúcej sa na ul. Morušová súp. č. 523/4 na pozemku parc. č. KN-C 773/39 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Morušová 523/4, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015 POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015
  18.08.2015 - Tlačové správy

  V stredu 19. augusta sa o 19:30 h v Synagóge v Liptovskom Mikuláši uskutoční tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky - koncert MOSTY GESHARIM.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vnútroblok dostal nový šat Vnútroblok dostal nový šat
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom sídliska Podbreziny už od týchto dní neznepríjemňuje život zlý stav chodníka vo vnútrobloku na uliciach Jabloňová a Pod Slivkou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta  - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši budú mať modernú rolbu. Radnica vyčlenila na jej kúpu 45-tisíc eur, pričom financie odobrili poslanci mestského zastupiteľstva.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začali sa veľkoplošné opravy ciest Začali sa veľkoplošné opravy ciest
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš dnes odštartovalo veľkoplošné opravy miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch čaká cesty na Podbrezinách a v Palúdzke.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti nehnuteľnosti na Palugyayho ulici č. 32/17, parc. č. KN-C 1786 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Revitalizácia Námestia Svätej Barbory" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4880,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  24.08.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľný majetok v k. ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc. č. KN-C 13/14 o výmere 69 m2 Ing. Dušanovi Grešovi a manž. Ing. Anne Grešovej, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  24.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na Ulici Kemi č. 629, 031 04 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  24.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Hruškovej ulici č. 513/4, 031 04 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začal tradičný turnaj ôsmakov Začal tradičný turnaj ôsmakov
  22.08.2015 - Tlačové správy

  Liptovskomikulášska Enel aréna je počas celého víkendu dejiskom už 17. ročníka hokejového turnaja ôsmych športových hokejových tried O pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začali s prípravou participatívneho rozpočtu Začali s prípravou participatívneho rozpočtu
  21.08.2015 - Tlačové správy

  K naplneniu cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, efektivity a modernizácii dnes spravili na mikulášskej radnici ďalší krok. Začali totiž pracovať na príprave participatívneho rozpočtu. „Chceme interaktívne a inovatívne zapojiť obyvateľov v jednotlivých častiach mesta do rozhodovania o tom, kam poputuje určitá časť financií z mestskej kasy,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a konania o povolení odstránenia časti stavby a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Za synagógou - Preložka NNK a VNK" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš pre Ing. Slavomíru Porubenovú, Liptovský Mikuláš zastúpenú EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Umelci štyroch krajín predviedli v synagóge hudobnú chuťovku Umelci štyroch krajín predviedli v synagóge hudobnú chuťovku
  20.08.2015 - Tlačové správy

  Jedinečné podujatie v rámci Slovenska našlo už po 22.-krát svoju domovskú scénu v Liptovskom Mikuláši. Pod strechou mikulášskej synagógy sa po roku opäť spojili rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky, aby vytvorili priestor pre „stavanie“ mostov ľudského porozumenia.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Rallye odštartovali symbolickým zvonením Rallye odštartovali symbolickým zvonením
  20.08.2015 - Verejné obstarávanie

  Na Námestí osloboditeľov si dnes mohli obyvatelia aj návštevníci Liptovského Mikuláša pozrieť desiatky historických vozidiel. Symbolickým udieraným na zvon odštartoval primátor Ján Blcháč jedno z najatraktívnejších podujatí, ktoré pravidelne zapĺňa centrum mesta v Liptovskom Mikuláši. Autá sa následne postavili na štart Oldtimer Rallye Tatry 2015.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti administratívnej budovy na Komenského ulici č. 841, parc. č. KN-C 358/14 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Protipožiarna lesná cesta Čemice" na pozemkoch parc. č. KN-C 255, 305 a 256 v k. ú. Benice, navrhovateľom ktorej je LESEL plus, s.r.o. Bratislava v zastúpení Ing. Ján Cheben, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  20.08.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 363/1 o výmere cca 2 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Jánošíkovo nábrežie).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúcej sa na ul. Morušová súp. č. 523/4 na pozemku parc. č. KN-C 773/39 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Morušová 523/4, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015 POZVÁNKA: Mosty Gesharim 2015
  18.08.2015 - Tlačové správy

  V stredu 19. augusta sa o 19:30 h v Synagóge v Liptovskom Mikuláši uskutoční tradičné podujatie, ktoré spája rôzne náboženstvá, kultúry a myšlienky - koncert MOSTY GESHARIM.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vnútroblok dostal nový šat Vnútroblok dostal nový šat
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom sídliska Podbreziny už od týchto dní neznepríjemňuje život zlý stav chodníka vo vnútrobloku na uliciach Jabloňová a Pod Slivkou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta Oprava priecestia pri Beňadikovej potrvá do 21. augusta  - Oprava železničného priecestia potrvá do 21. augusta
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali od 17. augusta s rekonštrukciou železničného priecestia pri obci Beňadiková, na ktorom dvojkoľajný úsek medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom križuje cesta III. triedy č. 2338.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba Na zimnom štadióne bude v prevádzke nová rolba
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši budú mať modernú rolbu. Radnica vyčlenila na jej kúpu 45-tisíc eur, pričom financie odobrili poslanci mestského zastupiteľstva.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začali sa veľkoplošné opravy ciest Začali sa veľkoplošné opravy ciest
  18.08.2015 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš dnes odštartovalo veľkoplošné opravy miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch čaká cesty na Podbrezinách a v Palúdzke.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.08.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti nehnuteľnosti na Palugyayho ulici č. 32/17, parc. č. KN-C 1786 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.08.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania na stavbu "Revitalizácia Námestia Svätej Barbory" na pozemkoch v k. ú. Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu