Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4740,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 352/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Majeríkova 1397/5, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Marek CUPRA, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 2/ Ján FINK, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 3/ Jozef ZUBAJ, E. Penkalu 879/11, L. Mikuláš; 4/ Monika HUDÁKOVÁ, Borbisova 1696/26,L. Mikuláš; 5/ Michal JURÍK, Tehliarska 255/13, L. Mikuláš; 6/ Lucia VALČOVÁ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 7/ Zuzana CHOVANCOVÁ, P. Straussa 795/5, L. Mikuláš; 8/ Vendelín BALÁŽ, Zg. Vrbického 1369/3, L. Mikuláš; 9/ Eva ĎURIAKOVÁ, M. Pišúta 986/21, L. Mikuláš a 10/ Jana STOLÁROVÁ, Palúčanská 118/35, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptáci spievajú jedny z najkrajších kolied Liptáci spievajú jedny z najkrajších kolied
  20.01.2015 - Tlačové správy

  Mestské centrum kultúry v poľskom Žywci hostilo od 17. do 18. januára už po deviatykrát súťažný Vyšegrádsky festival kolied. Popredné umiestnenia získali spomedzi krajín V4 i zástupcovia zo Slovenska - Folklórny súbor Ďumbier a Folklórna skupina Smrečany.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V minulom roku dominovali v meste turisti z Česka, Slovenska a Poľska V minulom roku dominovali v meste turisti z Česka, Slovenska a Poľska
  19.01.2015 - Tlačové správy

  Služby Informačného centra mesta (ICM) v Liptovskom Mikuláši vlani využilo až 80 tisíc návštevníkov. Centrum Liptova sa stalo vyhľadávanou destináciou najmä pre českých, slovenských a poľských turistov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval za dlhoročnú prácu v jasliach Primátor sa poďakoval za dlhoročnú prácu v jasliach
  19.01.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta Ján Blcháč prijal v pondelok 19. januára zdravotnú sestru Ľubomíru Fidekovú a osobne sa jej poďakoval za dlhoročnú svedomitú prácu v mestských jasliach, kde pracovala 34 rokov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 10.2.2015 vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Ploštín pre navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši žiada účastníkov konania o odčlenení poľovných pozemkov z uznaných poľovných revírov Baníkov, Baranec resp. poľovného revíru Ďumbier navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina o vyjadrenie k podkladom na vydanie rozhodnutia.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zápis detí do materských škôl Zápis detí do materských škôl
  16.01.2015 - Tlačové správy

  Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl bude prebiehať od 16. februára do 16. marca v čase prevádzkových hodín materských škôl (MŠ). Rodič môže doniesť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ /na webovej stránke školy i mesta/, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície
  15.01.2015 - Tlačové správy

  Informačné centrum mesta (ICM) v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa otvorí tento rok novú prehliadkovú trasu mestom s podtitulom Mikulášske tradície. Návštevníkom predstavia najsilnejšie mikulášske tradície, ich pôvod a to, ako sa zachovali dodnes.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnuie Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, s.r.o." prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Daniel KENDRA, Morušová 522/3, L. Mikuláš; 2/ Milan MAJERČÁK, Za traťou 606/5, L. Mikuláš a 3/ Zoltán PETÖCZ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Rastislav DOBLEJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Ivan Doblej, Udiča.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Odchovanci Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš Matúš Sukeľ (18) a Michal Kabáč (19) sa začiatkom januára pričinili o bronzovú medailu na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v Kanade. Za reprezentáciu aj mikulášskeho hokeja ich ocenil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende o ochrane rodiny v Liptovskom Mikuláši sa stretli na prvom spoločnom zasadnutí. V priestoroch mestského úradu zložili v stredu 14. januára do rúk primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sľub, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne a svedomito.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu
  13.01.2015 - Tlačové správy

  Klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartoval dvojmesačnú prípravu pred jarnou súťažou. Hlavným cieľom je ostať po základnej časti v prvej šestke a prebojovať sa medzi tímy, ktoré budú súperiť o postup do prvej ligy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4740,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na pozemku parc. č. KN-C 352/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Majeríkova 1397/5, Liptovský Mikuláš v správe Stavebného bytového družstva, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/ Marek CUPRA, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 2/ Ján FINK, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 3/ Jozef ZUBAJ, E. Penkalu 879/11, L. Mikuláš; 4/ Monika HUDÁKOVÁ, Borbisova 1696/26,L. Mikuláš; 5/ Michal JURÍK, Tehliarska 255/13, L. Mikuláš; 6/ Lucia VALČOVÁ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš; 7/ Zuzana CHOVANCOVÁ, P. Straussa 795/5, L. Mikuláš; 8/ Vendelín BALÁŽ, Zg. Vrbického 1369/3, L. Mikuláš; 9/ Eva ĎURIAKOVÁ, M. Pišúta 986/21, L. Mikuláš a 10/ Jana STOLÁROVÁ, Palúčanská 118/35, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti - výkazu nedoplatkov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  21.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptáci spievajú jedny z najkrajších kolied Liptáci spievajú jedny z najkrajších kolied
  20.01.2015 - Tlačové správy

  Mestské centrum kultúry v poľskom Žywci hostilo od 17. do 18. januára už po deviatykrát súťažný Vyšegrádsky festival kolied. Popredné umiestnenia získali spomedzi krajín V4 i zástupcovia zo Slovenska - Folklórny súbor Ďumbier a Folklórna skupina Smrečany.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V minulom roku dominovali v meste turisti z Česka, Slovenska a Poľska V minulom roku dominovali v meste turisti z Česka, Slovenska a Poľska
  19.01.2015 - Tlačové správy

  Služby Informačného centra mesta (ICM) v Liptovskom Mikuláši vlani využilo až 80 tisíc návštevníkov. Centrum Liptova sa stalo vyhľadávanou destináciou najmä pre českých, slovenských a poľských turistov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval za dlhoročnú prácu v jasliach Primátor sa poďakoval za dlhoročnú prácu v jasliach
  19.01.2015 - Tlačové správy

  Primátor mesta Ján Blcháč prijal v pondelok 19. januára zdravotnú sestru Ľubomíru Fidekovú a osobne sa jej poďakoval za dlhoročnú svedomitú prácu v mestských jasliach, kde pracovala 34 rokov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 10.2.2015 vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Ploštín pre navrhovateľa Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Liptovskom Mikuláši žiada účastníkov konania o odčlenení poľovných pozemkov z uznaných poľovných revírov Baníkov, Baranec resp. poľovného revíru Ďumbier navrhovaných na začlenenie do nového poľovného revíru Vrchovina o vyjadrenie k podkladom na vydanie rozhodnutia.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška, ktorou mesto Liptovský Mikuláš predkladá návrh "Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej časti mesta Liptovský Mikuláš".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  19.01.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

  Horizontálny predel obsahu
  Zápis detí do materských škôl Zápis detí do materských škôl
  16.01.2015 - Tlačové správy

  Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl bude prebiehať od 16. februára do 16. marca v čase prevádzkových hodín materských škôl (MŠ). Rodič môže doniesť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa do MŠ /na webovej stránke školy i mesta/, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície V Mikuláši sa budú v roku 2015 ochutnávať tradície
  15.01.2015 - Tlačové správy

  Informačné centrum mesta (ICM) v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa otvorí tento rok novú prehliadkovú trasu mestom s podtitulom Mikulášske tradície. Návštevníkom predstavia najsilnejšie mikulášske tradície, ich pôvod a to, ako sa zachovali dodnes.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnuie Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku "SlovTan, Contract Tannery, s.r.o." prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje nasledovným občanom: 1/Daniel KENDRA, Morušová 522/3, L. Mikuláš; 2/ Milan MAJERČÁK, Za traťou 606/5, L. Mikuláš a 3/ Zoltán PETÖCZ, Štúrova 1989/41, L. Mikuláš miesto uloženia písomnosti, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.01.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná pre: Rastislav DOBLEJ, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Ivan Doblej, Udiča.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom Primátor sa poďakoval bronzovým hokejovým reprezentantom
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Odchovanci Mestského hokejového klubu (MHK) 32 Liptovský Mikuláš Matúš Sukeľ (18) a Michal Kabáč (19) sa začiatkom januára pričinili o bronzovú medailu na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov v Kanade. Za reprezentáciu aj mikulášskeho hokeja ich ocenil aj primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende zložili sľub
  14.01.2015 - Tlačové správy

  Členovia okrskových komisií pre hlasovanie v referende o ochrane rodiny v Liptovskom Mikuláši sa stretli na prvom spoločnom zasadnutí. V priestoroch mestského úradu zložili v stredu 14. januára do rúk primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča sľub, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne a svedomito.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu MFK Tatran odštartoval jarnú prípravu
  13.01.2015 - Tlačové správy

  Klub MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartoval dvojmesačnú prípravu pred jarnou súťažou. Hlavným cieľom je ostať po základnej časti v prvej šestke a prebojovať sa medzi tímy, ktoré budú súperiť o postup do prvej ligy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu