Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4720,20

  Archív správ -

  Pri škôlke prejdete pohodlnejšie Pri škôlke prejdete pohodlnejšie
  29.06.2015 - Tlačové správy

  Liptovskomikulášska radnica plní svoje sľuby o postupnom odstraňovaní bariér v meste. Verejnoprospešné služby dnes začali s opravou ďalšieho chodníka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika PAULÍNYOVÁ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin BOĎA, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášski a poľskí fotografi vystavujú spoločne Mikulášski a poľskí fotografi vystavujú spoločne
  28.06.2015 - Tlačové správy

  Kultúrna spolupráca medzi Liptovským Mikulášom a Jaslom je v plnom prúde. Výstavu fotografov z Liptovského Mikuláša i poľského Jasla si môžete pozrieť v obidvoch mestách.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  0poziční poslanci odmietli pracovať
  26.06.2015 - Tlačové správy

  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Opoziční poslanci odmietli pracovať Opoziční poslanci odmietli pracovať
  26.06.2015 - Tlačové správy

  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci dali železnici zelenú Poslanci dali železnici zelenú
  25.06.2015 - Tlačové správy

  Takmer 600-miliónová investícia Železníc Slovenskej republiky do preložky súčasnej železnice na juh od mesta dostala zelenú aj od poslancov mestského zastupiteľstva. Vytvorili tak predpoklad na zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h v úseku okolo Liptovského Mikuláša smerom do Popradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Ján HLINIČAN, nar. 1956. Miestom jeho nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy 3-izbového bytu č. 37" nachádzajúceho sa na ul. Lipová súp. č. 525 na pozemku parc. č. KN-C 773/45 v k. ú. Okoličné pre stavebníka: Zuzana Krčmáreková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vláda vyčlenila pre Liptovský Mikuláš 430-tisíc eur Vláda vyčlenila pre Liptovský Mikuláš 430-tisíc eur
  24.06.2015 - Tlačové správy

  Na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády SR v Ružomberku sa zúčastnili predstavitelia samospráv oboch liptovských okre-sov. Pre samotné mesto Liptovský Mikuláš vláda pri tejto príležitosti priamo odobrila 430-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK" obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Parkovisko bude uzatvorené Parkovisko bude uzatvorené
  24.06.2015 - Tlačové správy

  Frekventované parkovisko pri železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. júna 2015 od skorého rána uzatvorené.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Bežali pred očami olympijského medailistu Bežali pred očami olympijského medailistu
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Skutočne peknou účasťou 400 detí sa môže pochváliť dnešný Beh olympijského dňa v Liptovskom Mikuláši, ktorého štart a cieľ bol pred tamojšou Krytou plavárňou. Uskutočnil sa už po 22-krát.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike bodovali aj Mikulášania Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike bodovali aj Mikulášania
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike dosiahli úspech aj traja žiaci z mikulášskeho Gymnázia M. M. Hodžu. Výhry si rozdelili v troch disciplínach. Striebro z disciplíny skok do výšky si domov odniesla Romana Králiková, ktorá sa popasovala s 24 súperkami.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ondrašovej zabraňujú povodniam V Ondrašovej zabraňujú povodniam
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy Povodia horného Váhu v Ružomberku, pracujú na potoku Jalovčianka v Liptovskej Ondrašovej.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015
  23.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.7.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ul. Matúškova č. 0, 120 a 2278) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  23.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu "RIADITEĽA INFORMAČNÉHO CENTRA". Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberového konania je najneskôr do 31. júla 2015.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4720,20

  Archív správ -

  Pri škôlke prejdete pohodlnejšie Pri škôlke prejdete pohodlnejšie
  29.06.2015 - Tlačové správy

  Liptovskomikulášska radnica plní svoje sľuby o postupnom odstraňovaní bariér v meste. Verejnoprospešné služby dnes začali s opravou ďalšieho chodníka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika PAULÍNYOVÁ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  29.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin BOĎA, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášski a poľskí fotografi vystavujú spoločne Mikulášski a poľskí fotografi vystavujú spoločne
  28.06.2015 - Tlačové správy

  Kultúrna spolupráca medzi Liptovským Mikulášom a Jaslom je v plnom prúde. Výstavu fotografov z Liptovského Mikuláša i poľského Jasla si môžete pozrieť v obidvoch mestách.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  0poziční poslanci odmietli pracovať
  26.06.2015 - Tlačové správy

  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Opoziční poslanci odmietli pracovať Opoziční poslanci odmietli pracovať
  26.06.2015 - Tlačové správy

  Niekoľko poslancov Mestského zastupiteľstva v L. Mikuláši platených z mestskej pokladnice odmietlo pracovať. Z rokovania mestského parlamentu 25. júna odišli bez udania dôvodu či ospravedlnenia po prerokovaní len štvrtiny programu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci dali železnici zelenú Poslanci dali železnici zelenú
  25.06.2015 - Tlačové správy

  Takmer 600-miliónová investícia Železníc Slovenskej republiky do preložky súčasnej železnice na juh od mesta dostala zelenú aj od poslancov mestského zastupiteľstva. Vytvorili tak predpoklad na zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h v úseku okolo Liptovského Mikuláša smerom do Popradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie", stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, SSE-D, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Ján HLINIČAN, nar. 1956. Miestom jeho nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy 3-izbového bytu č. 37" nachádzajúceho sa na ul. Lipová súp. č. 525 na pozemku parc. č. KN-C 773/45 v k. ú. Okoličné pre stavebníka: Zuzana Krčmáreková, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vláda vyčlenila pre Liptovský Mikuláš 430-tisíc eur Vláda vyčlenila pre Liptovský Mikuláš 430-tisíc eur
  24.06.2015 - Tlačové správy

  Na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády SR v Ružomberku sa zúčastnili predstavitelia samospráv oboch liptovských okre-sov. Pre samotné mesto Liptovský Mikuláš vláda pri tejto príležitosti priamo odobrila 430-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK" obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  24.06.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Parkovisko bude uzatvorené Parkovisko bude uzatvorené
  24.06.2015 - Tlačové správy

  Frekventované parkovisko pri železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši bude vo štvrtok 25. júna 2015 od skorého rána uzatvorené.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Bežali pred očami olympijského medailistu Bežali pred očami olympijského medailistu
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Skutočne peknou účasťou 400 detí sa môže pochváliť dnešný Beh olympijského dňa v Liptovskom Mikuláši, ktorého štart a cieľ bol pred tamojšou Krytou plavárňou. Uskutočnil sa už po 22-krát.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike bodovali aj Mikulášania Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike bodovali aj Mikulášania
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Na školských majstrovstvách Slovenska v atletike dosiahli úspech aj traja žiaci z mikulášskeho Gymnázia M. M. Hodžu. Výhry si rozdelili v troch disciplínach. Striebro z disciplíny skok do výšky si domov odniesla Romana Králiková, ktorá sa popasovala s 24 súperkami.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Ondrašovej zabraňujú povodniam V Ondrašovej zabraňujú povodniam
  23.06.2015 - Tlačové správy

  Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Správy Povodia horného Váhu v Ružomberku, pracujú na potoku Jalovčianka v Liptovskej Ondrašovej.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.7.2015
  23.06.2015 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 22.7.2015 bude v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ul. Matúškova č. 0, 120 a 2278) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  23.06.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na funkciu "RIADITEĽA INFORMAČNÉHO CENTRA". Termín na doručenie žiadosti o zaradenie do výberového konania je najneskôr do 31. júla 2015.

  Horizontálny predel obsahu