Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4700,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy ul. Hurbanova" na pozemku parc. č. KN-C 370/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Švábkafest bude pastvou pre oči aj chuťové poháriky
  16.09.2015 - Tlačové správy

  Kuchársku šou, ochutnávku zemiakových špecialít, výstavu zemiakov či tvorivé dielne zahŕňa bohatý program podujatia Švábkafest 2015. Uskutoční sa 25. septembra od 13.00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Štúr a Liptovský Mikuláš je názov série podujatí, ktorou si v centre Liptova pripomínajú 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Okoličnom sa vrátili k tradícii V Okoličnom sa vrátili k tradícii
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Uplynulá sobota patrila Dňu Okoličného a Stošíc. V Klube seniorov v Okoličnom sa ľudia zabávali do večerných hodín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6607/5 o výmere cca 12 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 5 o výmere cca 9 m2 v k. ú. Iľanovo (pri Kultúrnom dome).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 9.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Budujú oddychové miesta pri cyklochodníku Budujú oddychové miesta pri cyklochodníku
  11.09.2015 - Tlačové správy

  V tretej septembrovej dekáde budú dokončené oddychové miesta pri cyklochodníku. Cyklistom či korčuliarom poslúžia drevené lavičky, stôl, priestor bude chránený strechou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri nehnuteľnostiach na Kláštornej ulici č. 82, parc. č. KN-C 131 v k. ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.10.2015 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Telekomunikačná prípojka Bobrovec, stožiar ST, BTS LM_BOB" na pozemkoch v k. ú. Trstené, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Saša Obergries, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia
  10.09.2015 - Tlačové správy

  Oplotenie okolo Vrbického cintorína, ktoré v auguste dvakrát poškodili neznámi vandali, bude do konca septembra opravené. Celkovo bolo vyvalených alebo inak poškodených 40 betónových dielcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Štúra si pripomenú počas dvoch dní Štúra si pripomenú počas dvoch dní
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Slávnostné dni pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 13. a pondelok 14. septembra. Séria podujatí má názov Štúr a Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Sidonia STANEKOVÁ, nar. 1938, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" na ulici Cédrová 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Katarína Balážiková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri rodinnom dome na Kukučínovej ulici č. 11, parc. č. KN-C 1302/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Obnoviť tradíciu kultúrnych aktivít v mestských častiach sa podujali zorganizovaním Dňa Okoličného a Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú parkovacie miesta Pribudnú parkovacie miesta
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, na Podbrezinách, sa samospráva pustila do budovania nových parkovacích miest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - Čisté hory 2015
  08.09.2015 - Oznamy

  Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 37. ročníka podujatia Čisté hory 2015.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4700,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  17.09.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Parkovacie plochy ul. Hurbanova" na pozemku parc. č. KN-C 370/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Švábkafest bude pastvou pre oči aj chuťové poháriky
  16.09.2015 - Tlačové správy

  Kuchársku šou, ochutnávku zemiakových špecialít, výstavu zemiakov či tvorivé dielne zahŕňa bohatý program podujatia Švábkafest 2015. Uskutoční sa 25. septembra od 13.00 hod. na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra Pripomínajú si narodenie Ľudovíta Štúra
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Štúr a Liptovský Mikuláš je názov série podujatí, ktorou si v centre Liptova pripomínajú 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Okoličnom sa vrátili k tradícii V Okoličnom sa vrátili k tradícii
  14.09.2015 - Tlačové správy

  Uplynulá sobota patrila Dňu Okoličného a Stošíc. V Klube seniorov v Okoličnom sa ľudia zabávali do večerných hodín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 6607/5 o výmere cca 12 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Borbisova).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 5 o výmere cca 9 m2 v k. ú. Iľanovo (pri Kultúrnom dome).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 9.10.2015 vo veci umiestnenia stavby "Gazdovský dvor" na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je TATRA DEVELOPMENT, Podtúreň v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Budujú oddychové miesta pri cyklochodníku Budujú oddychové miesta pri cyklochodníku
  11.09.2015 - Tlačové správy

  V tretej septembrovej dekáde budú dokončené oddychové miesta pri cyklochodníku. Cyklistom či korčuliarom poslúžia drevené lavičky, stôl, priestor bude chránený strechou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  11.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri nehnuteľnostiach na Kláštornej ulici č. 82, parc. č. KN-C 131 v k. ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 8.10.2015 vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby "Telekomunikačná prípojka Bobrovec, stožiar ST, BTS LM_BOB" na pozemkoch v k. ú. Trstené, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Saša Obergries, Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia Poškodené oplotenie okolo cintorína v septembri opravia
  10.09.2015 - Tlačové správy

  Oplotenie okolo Vrbického cintorína, ktoré v auguste dvakrát poškodili neznámi vandali, bude do konca septembra opravené. Celkovo bolo vyvalených alebo inak poškodených 40 betónových dielcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Štúra si pripomenú počas dvoch dní Štúra si pripomenú počas dvoch dní
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Slávnostné dni pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili v Liptovskom Mikuláši v nedeľu 13. a pondelok 14. septembra. Séria podujatí má názov Štúr a Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze Vynútená asanácia objektov na skládke stála mesto ďalšie peniaze
  09.09.2015 - Tlačové správy

  Spoločnosť Verejnoprospešné služby do polovice augusta asanovala niekoľko objektov v areáli uzavretej skládky vo Veternej Porube.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Sidonia STANEKOVÁ, nar. 1938, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" na ulici Cédrová 490/3 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Katarína Balážiková a Ing. Miroslav Berník, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej pri rodinnom dome na Kukučínovej ulici č. 11, parc. č. KN-C 1302/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít ​Obnovujú tradíciu kultúrnych aktivít
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Obnoviť tradíciu kultúrnych aktivít v mestských častiach sa podujali zorganizovaním Dňa Okoličného a Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú parkovacie miesta Pribudnú parkovacie miesta
  08.09.2015 - Tlačové správy

  Na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, na Podbrezinách, sa samospráva pustila do budovania nových parkovacích miest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - Čisté hory 2015
  08.09.2015 - Oznamy

  Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici informujú o konaní 37. ročníka podujatia Čisté hory 2015.

  Horizontálny predel obsahu