Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4680,20

  Archív správ -

  Pozvánka: vatra zvrchovanosti
  15.07.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Ing. Rudolf Urbanovič vás pozýva na podujatie Vatra zvrchovanosti. Uskutoční sa 17. júla 2015 o 19.00 hod. v Háji Nicovô.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Slávnostne otvorili výstavu detských tvorivých dielní Slávnostne otvorili výstavu detských tvorivých dielní
  15.07.2015 - Tlačové správy

  Na vernisáži detských tvorivých dielní sa dnes v Župnom dome zúčastnil honorárny konzul Poľska Tadeusz Frackowiak spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom a prednostom okresného úradu Jánom Galvánkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  14.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Vedúci odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev". Termín na zaslanie žiadosti je do 17. júla 2015, termín nástupu ihneď.

  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta rieši parkovanie v centre Vedenie mesta rieši parkovanie v centre
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Radnica bude riešiť možnosti parkovania v centre mesta. Na dnešnom stretnutí s obyvateľmi Pišútovej to konštatoval primátor Ján Blcháč. „Parkovanie v centre nášho mesta je veľmi problematické. Je potrebné nájsť systematické riešenie aj do budúcnosti, čo je otázka rokovaní nie len na úrovni radnice, ale aj odborných inštitúcií. Je to zložitá situácia, keďže ide o historické centrum,“ podotkol šéf radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Guvernéra dištriktu 2240 Rotary klubu Vladimíra Adámka dnes na pôde mikulášskej radnice privítal primátor Ján Blcháč. Guvernér raz v roku navštívi jednotlivé kluby v rámci štátu, jedným z nich je aj mikulášsky Rotary club.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska slávnostne odhalil bustu generála Milana Rastislava Štefánika. Busta je súčasťou upraveného pamätníka pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl, ktorá nesie Štefánikove meno. Prezident ju odhalil za účasti primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, rektora Akadémie ozbrojených síl Borisa Ďurkecha a predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Jaroslava Bartánusa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor L. Mikuláša Ján Blcháč sa dnes zúčastnil promócií bakalárov Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika. Na slávnostnom vyradení 49 kadetov trojročného denného štúdia bol prítomný vrchný veliteľ Ozbrojených síl prezident Andrej Kiska, rektor akadémie Boris Ďurkech, štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Peter Gajdoš a mnohí ďalší významní hostia z akademickej obce a vysokí predstavitelia ozbrojených síl. Absolventi okrem titulu získali aj prvú dôstojnícku hodnosť poručík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4680,20

  Archív správ -

  Pozvánka: vatra zvrchovanosti
  15.07.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Ing. Rudolf Urbanovič vás pozýva na podujatie Vatra zvrchovanosti. Uskutoční sa 17. júla 2015 o 19.00 hod. v Háji Nicovô.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Slávnostne otvorili výstavu detských tvorivých dielní Slávnostne otvorili výstavu detských tvorivých dielní
  15.07.2015 - Tlačové správy

  Na vernisáži detských tvorivých dielní sa dnes v Župnom dome zúčastnil honorárny konzul Poľska Tadeusz Frackowiak spolu s viceprimátorom Rudolfom Urbanovičom a prednostom okresného úradu Jánom Galvánkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  14.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície "Vedúci odboru cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev". Termín na zaslanie žiadosti je do 17. júla 2015, termín nástupu ihneď.

  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta rieši parkovanie v centre Vedenie mesta rieši parkovanie v centre
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Radnica bude riešiť možnosti parkovania v centre mesta. Na dnešnom stretnutí s obyvateľmi Pišútovej to konštatoval primátor Ján Blcháč. „Parkovanie v centre nášho mesta je veľmi problematické. Je potrebné nájsť systematické riešenie aj do budúcnosti, čo je otázka rokovaní nie len na úrovni radnice, ale aj odborných inštitúcií. Je to zložitá situácia, keďže ide o historické centrum,“ podotkol šéf radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu Guvernér Rotary navštívil mikulášsku radnicu
  13.07.2015 - Tlačové správy

  Guvernéra dištriktu 2240 Rotary klubu Vladimíra Adámka dnes na pôde mikulášskej radnice privítal primátor Ján Blcháč. Guvernér raz v roku navštívi jednotlivé kluby v rámci štátu, jedným z nich je aj mikulášsky Rotary club.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika V Mikuláši odhalil bustu generála Štefánika
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska slávnostne odhalil bustu generála Milana Rastislava Štefánika. Busta je súčasťou upraveného pamätníka pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl, ktorá nesie Štefánikove meno. Prezident ju odhalil za účasti primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča, rektora Akadémie ozbrojených síl Borisa Ďurkecha a predsedu Spoločnosti M. R. Štefánika Jaroslava Bartánusa.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov Akadémia ozbrojených síl vyraďovala absolventov
  10.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor L. Mikuláša Ján Blcháč sa dnes zúčastnil promócií bakalárov Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika. Na slávnostnom vyradení 49 kadetov trojročného denného štúdia bol prítomný vrchný veliteľ Ozbrojených síl prezident Andrej Kiska, rektor akadémie Boris Ďurkech, štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Peter Gajdoš a mnohí ďalší významní hostia z akademickej obce a vysokí predstavitelia ozbrojených síl. Absolventi okrem titulu získali aj prvú dôstojnícku hodnosť poručík.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 12" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1778 na pozemku parc. č. KN-C 3317/28 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Dominika Sirotová, Tisovec.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Blanka VOPRAVILOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.07.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.07.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Primátor urovnal súdne spory Primátor urovnal súdne spory
  08.07.2015 - Tlačové správy

  Šéf mikulášskej radnice Ján Blcháč urovnal súdne spory medzi mestom a spoločnosťami FIN.M.O.S. a 1. slovenská úsporová. „Podpísaním dohôd o urovnaní sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme zabezpečili prevádzkyschopný technický stav a funkčnosť verejného osvetlenia, ako aj rozhlasu do budúcnosti,“ konštatoval pri tejto príležitosti primátor.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Plaváreň bude zatvorená Plaváreň bude zatvorená
  08.07.2015 - Oznamy

  Verejnoprospešné služby v Liptovskom Mikuláši informujú verejnosť o zatvorení krytej plavárne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka na prenájom nebytových priestorov
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové priestory na Ul. 1. mája č. 1945 v lokalite na Rachmaninovom námestí, na Námestí osloboditeľov č. 1 (býv. Župný dom) a č. 72 a na Nábreží A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.07.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka", líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je GREEN LAND, s.r.o. Poprad - zastavenie konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Na deti nezabúdajú ani počas leta Na deti nezabúdajú ani počas leta
  07.07.2015 - Tlačové správy

  ​V mikulášskej radnici nezabúdajú na deti ani počas letných prázdnin. „V rámci Mikulášskeho leta sme pre našich najmenších pripravili sériu podujatí s názvom Za siedmimi horami už počas nastávajúceho víkendu. Pre deti budú aj ďalšie akcie v júli,“ konštatoval primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor našiel peniaze na financovanie cesty medzi stanicou a Kamenným poľom
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč našiel financie na ďalšiu fázu prípravy prepojenia budúcej železničnej stanice smerom na Kamenné pole. „Približne 40-tisíc eur vyčleníme na projekt pre stavebné povolenie cesty od stanice po Tesco. Peniaze pochádzajú zo zrušeného projektu rekonštrukcie depozitára,“ uviedol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami Deti navštívili radnicu a zasypali primátora otázkami
  07.07.2015 - Tlačové správy

  „Na čo slúži zasadačka a prečo sú na obrázkoch na mestskom úrade rôzne hrady? Chodili ste aj vy na detskú univerzitu?“ Tieto a ďalšie zvedavé otázky zasypali primátora Ján Blcháča na dnešnom stretnutí s 8 až 10-ročnými účastníkmi Detskej univerzity na pôde radnice. V Liptovskom Mikuláši išlo už o siedmy ročník univerzity, ktorú organizuje Inštitút Aurela Stodolu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Poškodené spomaľovače nahradí asfalt Poškodené spomaľovače nahradí asfalt
  07.07.2015 - Tlačové správy

  Obyvateľom Borbisovej ulice na Nábreží znepríjemňovali život dva poškodené spomaľovače. Problém bude v krátkom čase minulosťou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch Ešte sú voľné miesta pre deti v prímestských táboroch
  06.07.2015 - Tlačové správy

  Ak stále rozmýšľate, čo s deťmi počas letných prázdnin, Centrum voľného času Liptovský Mikuláš má pre vás riešenie. V druhej polovici prázdnin máme ešte voľné miesta v prímestských táboroch, informoval šéf centra Roman Králik.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu