Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4380,20

  Archív správ -

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin ČERNÁK, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o neposudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa DRUSUR, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavieb "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorých je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "CENTRÁL - Obchodné centrum Liptovský Mikuláš" navrhovateľa VINCENTIS, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie bytového domu a výmena zábradlí 68 b. j. na Nábreží Dr. A. Stodolu súp.č. 1799" na pozemku parc. č. KN-C 3317/41 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Eva Turková - Správa a údržba bytového fondu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2015/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o tom, že strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030“, obstarávateľom ktorého je mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov
  11.12.2015 - Tlačové správy

  ​Vianočné trhy sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia od 21. do 23. decembra na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pre seniorov pripravili besiedku Pre seniorov pripravili besiedku
  11.12.2015 - Tlačové správy

  Predvianočnú besiedku pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pripravili deti z Detského domova Liptovský Hrádok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Michal LONČÍK; 2/ Ján LONČÍK; 3/ Ing. Ján LONČÍK; 4/Jana LONČÍKOVÁ; 5/ Tomáš SOCHOR; 6/ Etela NOVOMESKÁ; 7/ René NOVOTNÝ; 8/ Michal JŮZE a 9/ Erik SIFFEL; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Najviac peňazí je určených pre školstvo Najviac peňazí je určených pre školstvo
  10.12.2015 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2016 pracovať so sumou 25 miliónov eur. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva to schválili poslanci po prerokovaní v príslušných komisiách pri mestskom parlamente, ako aj v mestskej rade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú autobusové spoje do Palúdzky Pribudnú autobusové spoje do Palúdzky
  10.12.2015 - Tlačové správy

  Do mestskej časti Palúdzka v Liptovskom Mikuláši bude premávať od nového roka viac autobusových spojov. Predstaviteľom radnice sa zároveň podarilo ušetriť na prevádzke mestskej autobusovej dopravy (MAD) až 40 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  10.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3444/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 7.12.2015, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.12.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1057 v k.ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 6658/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.12.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v okolí bytového domu na Borobisovej ulici č. 1952/36, parc. č. KN-C 3217/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR Bratislava k navrhovanej zmene činnosti "Liptovský Mikuláš - kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivitia 2 - mestské časti Andice, Benice, Iľanovo, Ploštín" navrhovateľa Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MIKUĽÁK, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Háji bude poľovačka na škodnú zver Na Háji bude poľovačka na škodnú zver
  08.12.2015 - Tlačové správy

  Poľovnícke združenie Baníkov Smrečany upozorňuje obyvateľov, že v lokalite Háj-Nicovô uskutoční 12. decembra v čase od 7.00 do 12.00 hod. spoločnú poľovačku na diviačiu zver, ktorá robí škody a ohrozuje aj okrajovú časť sídliska Podbreziny.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4380,20

  Archív správ -

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin ČERNÁK, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o neposudzovaní navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa DRUSUR, s.r.o. Ružomberok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavieb "Prístupová komunikácia" a "Kanalizačná prípojka" v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorých je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš zastúpený Ing. Jozefom Pavlíkom, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "CENTRÁL - Obchodné centrum Liptovský Mikuláš" navrhovateľa VINCENTIS, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie bytového domu a výmena zábradlí 68 b. j. na Nábreží Dr. A. Stodolu súp.č. 1799" na pozemku parc. č. KN-C 3317/41 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov BD Nábrežie Dr. A. Stodolu 1799/63-66, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Eva Turková - Správa a údržba bytového fondu, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2015/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o tom, že strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030“, obstarávateľom ktorého je mesto Liptovský Mikuláš, sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov Vianočné trhy budú na Námestí osloboditeľov
  11.12.2015 - Tlačové správy

  ​Vianočné trhy sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnia od 21. do 23. decembra na Námestí osloboditeľov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pre seniorov pripravili besiedku Pre seniorov pripravili besiedku
  11.12.2015 - Tlačové správy

  Predvianočnú besiedku pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš pripravili deti z Detského domova Liptovský Hrádok.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Michal LONČÍK; 2/ Ján LONČÍK; 3/ Ing. Ján LONČÍK; 4/Jana LONČÍKOVÁ; 5/ Tomáš SOCHOR; 6/ Etela NOVOMESKÁ; 7/ René NOVOTNÝ; 8/ Michal JŮZE a 9/ Erik SIFFEL; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Najviac peňazí je určených pre školstvo Najviac peňazí je určených pre školstvo
  10.12.2015 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš bude v roku 2016 pracovať so sumou 25 miliónov eur. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva to schválili poslanci po prerokovaní v príslušných komisiách pri mestskom parlamente, ako aj v mestskej rade.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Pribudnú autobusové spoje do Palúdzky Pribudnú autobusové spoje do Palúdzky
  10.12.2015 - Tlačové správy

  Do mestskej časti Palúdzka v Liptovskom Mikuláši bude premávať od nového roka viac autobusových spojov. Predstaviteľom radnice sa zároveň podarilo ušetriť na prevádzke mestskej autobusovej dopravy (MAD) až 40 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  10.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje p. Vlastimírovi TEPLANSKÉMU, nar. 1954, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti - Rozhodnutia č. 3444/2015 na daň z nehnuteľnosti na rok 2015 zo dňa 7.12.2015, ktorým je Mestský úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170/11, Liptovský Hrádok.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.12.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1057 v k.ú. Liptovská Ondrašová a KN-C 6658/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.12.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v okolí bytového domu na Borobisovej ulici č. 1952/36, parc. č. KN-C 3217/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR Bratislava k navrhovanej zmene činnosti "Liptovský Mikuláš - kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivitia 2 - mestské časti Andice, Benice, Iľanovo, Ploštín" navrhovateľa Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MIKUĽÁK, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Háji bude poľovačka na škodnú zver Na Háji bude poľovačka na škodnú zver
  08.12.2015 - Tlačové správy

  Poľovnícke združenie Baníkov Smrečany upozorňuje obyvateľov, že v lokalite Háj-Nicovô uskutoční 12. decembra v čase od 7.00 do 12.00 hod. spoločnú poľovačku na diviačiu zver, ktorá robí škody a ohrozuje aj okrajovú časť sídliska Podbreziny.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu