Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4160,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesnú techniku objekt SO 111 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie o zmene stavby Kompostáreň pred jej dokončením na pozemku parc. č. KN-C 741/1 v k.ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu Parkovacie plochy ul. Hurbanova na pozemkoch parc. č. KN-C 370/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Pre potomkov vybrali aj menej tradičné mená Pre potomkov vybrali aj menej tradičné mená
  21.12.2015 - Tlačové správy

  V Matričnom obvode Liptovský Mikuláš sa v tomto roku (do 18. decembra) narodilo zatiaľ 635 detí, z toho bolo 304 dievčat a 331 chlapcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška Mesta Kremnica o oznámení miesta uloženia písomnosti pre pani Oľgu Dzúrovú

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rohodnutie o umiestnení stavby - "Účelová komunikácia" nachádzajúca sa na pozemku parc. č. líniová stavba KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo.

  Horizontálny predel obsahu
  Prevádzka Mestských detských inštrukčných jaslí
  21.12.2015 - Oznamy

  Mestské Detské jasle inštrukčné na ul. Komenského 2128, 03101 Liptovský Mikuláš budú zatvorené od 28.12.2015 do 31.12.2015. Detské jasle budú v prevádzke od 04.01.2016 t.j. pondelok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania k žiadosti o vydanie sravebného povolenia na stavbu "Rodinný dom - novostavba" na pozemkoch parc. č. KN-C 184, KN-C 185/1 v k.ú. Benice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Michala Parockeho zo dňa 16.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 4 ks ihličnatých drevín, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.

  Horizontálny predel obsahu
  Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov
  20.12.2015 - Tlačové správy

  Chlapci zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej pozitívne zviditeľnili školu i mesto vďaka vynikajúcim výsledkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo
  18.12.2015 - Tlačové správy

  Od januára 2016 bude lyžiarsky vlek v Iľanove pre obyvateľov Mikuláša zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu
  17.12.2015 - Tlačové správy

  Jediná umelá ľadová plocha pod holým nebom v Liptovskom Mikuláši bude k dispozícii pre verejnosť od soboty 19. decembra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav MIKYTA, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka prenájmu nebytových priestorov
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové - priestory - obchodné priestory 1/na Ul. 1. mája č. 194/32; 2/ na Ul. 1. mája 1945 - lokalita Rachmaninovo námestie; 3/ na Námestí osloboditeľov 1 - budova Okresného úradu a 4/ nebytové priestory v objekte občianskej vybavenosti Nábrežie A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Dali bodku za futbalovým rokom Dali bodku za futbalovým rokom
  16.12.2015 - Tlačové správy

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši bol včera dejiskom už piateho ročníka galavečera MFK Tatran Liptovský Mikuláš s názvom „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš v zmysle rozpisu(v prílohe); doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2015/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4160,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu polyfunkčný obchodný priestor pre záhradnú a lesnú techniku objekt SO 111 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 7326/56, 7326/123, 7326/124 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie o zmene stavby Kompostáreň pred jej dokončením na pozemku parc. č. KN-C 741/1 v k.ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie na stavbu Parkovacie plochy ul. Hurbanova na pozemkoch parc. č. KN-C 370/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  23.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Pre potomkov vybrali aj menej tradičné mená Pre potomkov vybrali aj menej tradičné mená
  21.12.2015 - Tlačové správy

  V Matričnom obvode Liptovský Mikuláš sa v tomto roku (do 18. decembra) narodilo zatiaľ 635 detí, z toho bolo 304 dievčat a 331 chlapcov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Verejná vyhláška Mesta Kremnica o oznámení miesta uloženia písomnosti pre pani Oľgu Dzúrovú

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Územné rohodnutie o umiestnení stavby - "Účelová komunikácia" nachádzajúca sa na pozemku parc. č. líniová stavba KN-C 1003/6 v k. ú. Iľanovo.

  Horizontálny predel obsahu
  Prevádzka Mestských detských inštrukčných jaslí
  21.12.2015 - Oznamy

  Mestské Detské jasle inštrukčné na ul. Komenského 2128, 03101 Liptovský Mikuláš budú zatvorené od 28.12.2015 do 31.12.2015. Detské jasle budú v prevádzke od 04.01.2016 t.j. pondelok.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho konania k žiadosti o vydanie sravebného povolenia na stavbu "Rodinný dom - novostavba" na pozemkoch parc. č. KN-C 184, KN-C 185/1 v k.ú. Benice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Michala Parockeho zo dňa 16.12.2015 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.12.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 4 ks ihličnatých drevín, ktoré zasahujú do elektrického vedenia.

  Horizontálny predel obsahu
  Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov Krásny úspech mladých mikulášskych florbalistov
  20.12.2015 - Tlačové správy

  Chlapci zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej pozitívne zviditeľnili školu i mesto vďaka vynikajúcim výsledkom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo Mikulášania budú mať lyžovačku v Iľanove zadarmo
  18.12.2015 - Tlačové správy

  Od januára 2016 bude lyžiarsky vlek v Iľanove pre obyvateľov Mikuláša zadarmo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu Na Podbrezinách otvoria pre verejnosť ľadovú plochu
  17.12.2015 - Tlačové správy

  Jediná umelá ľadová plocha pod holým nebom v Liptovskom Mikuláši bude k dispozícii pre verejnosť od soboty 19. decembra.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav MIKYTA, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Ponuka prenájmu nebytových priestorov
  17.12.2015 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš ponúka na prenájom nebytové - priestory - obchodné priestory 1/na Ul. 1. mája č. 194/32; 2/ na Ul. 1. mája 1945 - lokalita Rachmaninovo námestie; 3/ na Námestí osloboditeľov 1 - budova Okresného úradu a 4/ nebytové priestory v objekte občianskej vybavenosti Nábrežie A. Stodolu č. 1577.

  Horizontálny predel obsahu
  Dali bodku za futbalovým rokom Dali bodku za futbalovým rokom
  16.12.2015 - Tlačové správy

  Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši bol včera dejiskom už piateho ročníka galavečera MFK Tatran Liptovský Mikuláš s názvom „Futbal je hra a hrať by sa mal človek pre radosť.“


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.12.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš v zmysle rozpisu(v prílohe); doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  15.12.2015 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2015/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu