Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4140,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Účelová komunikácia" na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 - líniová stavba v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia, Mikulášová, Ľubica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie štítov bytového domu Za traťou 606/2" na pozemku parc. č. KN-C 704/4 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Za traťou 606/2, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti PODBREZINY (Ul. Pod slivkou č. 520 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 304/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o nastúpení náhradníka
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie primátora mesta Liptovský Mikuláš o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo volebnom obvode III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan, ktorým je Ing. Ján BONKO.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 55,47 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte "Spoločenský pavilón" súp. č. 1577 (prízemie), ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 5269/73.

  Horizontálny predel obsahu
  Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby
  14.03.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom stretnutí s primátorom sa predstavitelia Spišskej katolíckej charity poďakovali mestu za spoluprácu a zachovanie opatrovateľskej služby v meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 11.4.2016 sa v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline uskutoční opakovaná dražba - 4. kolo na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné - byt č. 9 na prízemí bytového domu Pobrežná č. 447/5, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Daniel VÔSTIK, nar. 1957, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 5/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2 v k. ú. Demänová (ul. Dlžiny).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Roľnícka).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1766/1, 1767/1, 1768/1, 1769, 2055/4, 1766/2, 1767/2, 1767/3, 1767/5, 1768/2 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Turizmus: Partnerstvo s vyspelým regiónom západnej Európy ​Turizmus: Partnerstvo s vyspelým regiónom západnej Európy
  11.03.2016 - Tlačové správy

  Myšlienku partnerstva zastrešenú oblastnou organizáciou turizmu s vyspelým regiónom západnej Európy dnes načrtol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Na stretnutie s primátorom sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára ​Na stretnutie s primátorom sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára
  11.03.2016 - Tlačové správy

  ​Primátor Ján Blcháč pravidelne rieši agendu obyvateľov mesta aj prostredníctvom osobných stretnutí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 6 a 7" na ul. Belopotockého súp. č. 3300/11 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Alena Gažová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia
  10.03.2016 - Tlačové správy

  Ďalšiu stopku dal projektu výstavby bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši aj odbor životného prostredia a dopravy miestnej radnice. Rozhodnutie o zastavení správneho konania vydalo oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva v utorok 8. marca.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4140,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Účelová komunikácia" na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 - líniová stavba v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia, Mikulášová, Ľubica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie štítov bytového domu Za traťou 606/2" na pozemku parc. č. KN-C 704/4 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Za traťou 606/2, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti PODBREZINY (Ul. Pod slivkou č. 520 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 304/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o nastúpení náhradníka
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie primátora mesta Liptovský Mikuláš o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo volebnom obvode III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan, ktorým je Ing. Ján BONKO.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 55,47 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte "Spoločenský pavilón" súp. č. 1577 (prízemie), ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 5269/73.

  Horizontálny predel obsahu
  Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby
  14.03.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom stretnutí s primátorom sa predstavitelia Spišskej katolíckej charity poďakovali mestu za spoluprácu a zachovanie opatrovateľskej služby v meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 11.4.2016 sa v Best Western Palace Hotel Polom v Žiline uskutoční opakovaná dražba - 4. kolo na nehnuteľnosť v k. ú. Okoličné - byt č. 9 na prízemí bytového domu Pobrežná č. 447/5, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Daniel VÔSTIK, nar. 1957, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 5/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 610 m2 v k. ú. Demänová (ul. Dlžiny).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 88/468 záhrady o výmere 249 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Roľnícka).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  14.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1766/1, 1767/1, 1768/1, 1769, 2055/4, 1766/2, 1767/2, 1767/3, 1767/5, 1768/2 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Turizmus: Partnerstvo s vyspelým regiónom západnej Európy ​Turizmus: Partnerstvo s vyspelým regiónom západnej Európy
  11.03.2016 - Tlačové správy

  Myšlienku partnerstva zastrešenú oblastnou organizáciou turizmu s vyspelým regiónom západnej Európy dnes načrtol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ​Na stretnutie s primátorom sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára ​Na stretnutie s primátorom sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára
  11.03.2016 - Tlačové správy

  ​Primátor Ján Blcháč pravidelne rieši agendu obyvateľov mesta aj prostredníctvom osobných stretnutí.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 6 a 7" na ul. Belopotockého súp. č. 3300/11 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Alena Gažová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia Bioplynka dostala červenú aj od životného prostredia
  10.03.2016 - Tlačové správy

  Ďalšiu stopku dal projektu výstavby bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši aj odbor životného prostredia a dopravy miestnej radnice. Rozhodnutie o zastavení správneho konania vydalo oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva v utorok 8. marca.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu