Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4080,20

  Archív správ -

  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 11:15 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná č. 9998) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája, Prvá, Druhá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Matúš ZÁBORSKÝ, nar. 1983 a 2/ František HEČKO, nar. 1986. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie pre telocvične Radnica získala financie pre telocvične
  04.04.2016 - Tlačové správy

  Radnica má k dispozícii bezmála 51 tisíc eur na rekonštrukciu a doplnenie vybavenia dvoch telocviční.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" - byt č. 23 v bytovom dome súp. č. 1786 na pozemku parc. č. KN-C 3314/30 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Monika Žuffová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto si dnes pripomína oslobodenie Mesto si dnes pripomína oslobodenie
  01.04.2016 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši dnes sprevádza obyvateľov a turistov slávnostná atmosféra. Dôvodom osláv Mikulášanov je pripomienka oslobodenia mesta počas II. svetovej vojny.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Hovory s občanmi
  01.04.2016 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých mestských častí na stretnutia


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 568/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2025/101 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 749 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zuzana KREVOVÁ, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy - obnova Bytového domu" na ulici Hrušková súp. č. 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe Inten - Eura, správa domov Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  V apríli začíname s obnovou Parkovej ulice V apríli začíname s obnovou Parkovej ulice
  31.03.2016 - Tlačové správy

  Mesto pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu Parkovej ulice v Palúdzke. Práce začnú v polovici apríla a mali by trvať 50 dní.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
  31.03.2016 - Úradná tabuľa

  Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby č. 003/2016, ktorá sa mala konať dňa 30.3.2016 v Salóniku Cabinet - Hotel Dubová Skala v Žiline na nehnuteľnosti - rodinný dom súp. č. 244 s príslušenstvom a pozemky parc. č. KN-C 150/49 a KN-C 150/55 v k. ú Demänová navrhovateľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
  31.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Lesnícka č. 0, 2, 4, 392 a 1002 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4080,20

  Archív správ -

  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 11:15 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti OKOLIČNÉ (Ul. Kláštorná č. 9998) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 3.5.2016
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája, Prvá, Druhá a Tretia - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov: 1/ Matúš ZÁBORSKÝ, nar. 1983 a 2/ František HEČKO, nar. 1986. Miestom ich nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie pre telocvične Radnica získala financie pre telocvične
  04.04.2016 - Tlačové správy

  Radnica má k dispozícii bezmála 51 tisíc eur na rekonštrukciu a doplnenie vybavenia dvoch telocviční.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahustenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu" - byt č. 23 v bytovom dome súp. č. 1786 na pozemku parc. č. KN-C 3314/30 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Monika Žuffová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  04.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jozef GARB, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto si dnes pripomína oslobodenie Mesto si dnes pripomína oslobodenie
  01.04.2016 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši dnes sprevádza obyvateľov a turistov slávnostná atmosféra. Dôvodom osláv Mikulášanov je pripomienka oslobodenia mesta počas II. svetovej vojny.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Hovory s občanmi
  01.04.2016 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč srdečne pozýva obyvateľov jednotlivých mestských častí na stretnutia


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 568/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 2025/101 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  01.04.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 749 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zuzana KREVOVÁ, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy - obnova Bytového domu" na ulici Hrušková súp. č. 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe Inten - Eura, správa domov Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Martin GLEVITZKÝ, nar. 1956; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  01.04.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  V apríli začíname s obnovou Parkovej ulice V apríli začíname s obnovou Parkovej ulice
  31.03.2016 - Tlačové správy

  Mesto pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu Parkovej ulice v Palúdzke. Práce začnú v polovici apríla a mali by trvať 50 dní.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
  31.03.2016 - Úradná tabuľa

  Aukčná spoločnosť, s.r.o. Bratislava oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby č. 003/2016, ktorá sa mala konať dňa 30.3.2016 v Salóniku Cabinet - Hotel Dubová Skala v Žiline na nehnuteľnosti - rodinný dom súp. č. 244 s príslušenstvom a pozemky parc. č. KN-C 150/49 a KN-C 150/55 v k. ú Demänová navrhovateľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.4.2016
  31.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Lesnícka č. 0, 2, 4, 392 a 1002 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu