Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4020,20

  Archív správ -

  Odovzdajú prestížne Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015 Odovzdajú prestížne Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015
  02.10.2015 - Tlačové správy

  Klub spisovateľov literatúry faktu vás pozýva na slávnostne podujatie, na ktorom odovzdajú Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení mesta uloženia písomnosti
  02.10.2015 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 20892406/2015 zo dňa 28.9.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.10.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Senickej ulici č. 626/10, parc. č. KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  02.10.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Moderné trendy na Podbrezinách: plánujú inštalovať podzemné kontajnery Moderné trendy na Podbrezinách: plánujú inštalovať podzemné kontajnery
  01.10.2015 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši plánujú zaviesť pilotný slovenský projekt podzemných kontajnerov na separovaný zber. Ide o moderný štandard, ktorý je bežný v západnej a severnej Európe. Potvrdil to primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR
  01.10.2015 - Tlačové správy

  Na pôde mikulášskej radnice sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Republikovej rady Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.10.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Rómske občianske hliadky boli v meste prínosom Rómske občianske hliadky boli v meste prínosom
  30.09.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič a náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Marián Jančuška poďakovali pri príležitosti ukončenia projektu členom rómskej občianskej hliadky.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2009/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v záhrade v Andiciach, parc. č. KN-C 206 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy na parc. č. KN-C 552/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy, na parc. č. KN-C 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na parc. č. KN-C 5269/72 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Úsilie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa Aleny Chebeňovnej nevyšlo nazmar. Radnica jej pomôže dotvoriť v galerijnej záhrade relaxačno - oddychovú zónu, kde už dnes prichádzajú mamičky s deťmi, ľudia, ktorí chcú tvoriť, alebo si len tak oddýchnuť či zacvičiť.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Upozorňujeme vás na zmenu dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Na energetický audit budovy Materskej školy Agátová na Podbrezinách sa podarilo získať financie predstaviteľom mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 4020,20

  Archív správ -

  Odovzdajú prestížne Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015 Odovzdajú prestížne Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015
  02.10.2015 - Tlačové správy

  Klub spisovateľov literatúry faktu vás pozýva na slávnostne podujatie, na ktorom odovzdajú Ceny Vojtecha Zamarovského za rok 2015.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení mesta uloženia písomnosti
  02.10.2015 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina oznamuje p. Miroslavovi JURGOŠOVI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 20892406/2015 zo dňa 28.9.2015, ktorým je Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.10.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej v blízkosti bytového domu na Senickej ulici č. 626/10, parc. č. KN-C 776/42 v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  02.10.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Moderné trendy na Podbrezinách: plánujú inštalovať podzemné kontajnery Moderné trendy na Podbrezinách: plánujú inštalovať podzemné kontajnery
  01.10.2015 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši plánujú zaviesť pilotný slovenský projekt podzemných kontajnerov na separovaný zber. Ide o moderný štandard, ktorý je bežný v západnej a severnej Európe. Potvrdil to primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR Primátor ocenil činnosť Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR
  01.10.2015 - Tlačové správy

  Na pôde mikulášskej radnice sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Republikovej rady Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  01.10.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Zuzana DZÚRIKOVÁ , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Rómske občianske hliadky boli v meste prínosom Rómske občianske hliadky boli v meste prínosom
  30.09.2015 - Tlačové správy

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič a náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Marián Jančuška poďakovali pri príležitosti ukončenia projektu členom rómskej občianskej hliadky.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2009/VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Dušan KÚKOL, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v záhrade v Andiciach, parc. č. KN-C 206 v k.ú. Benice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy na parc. č. KN-C 552/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti budovy, na parc. č. KN-C 2941/123 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 286/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  30.09.2015 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich v blízkosti bytového domu na parc. č. KN-C 5269/72 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš
  30.09.2015 - Úradná tabuľa

  Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum Mesto prikladá ruku k dielu, galerijná záhrada oživuje centrum
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Úsilie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa Aleny Chebeňovnej nevyšlo nazmar. Radnica jej pomôže dotvoriť v galerijnej záhrade relaxačno - oddychovú zónu, kde už dnes prichádzajú mamičky s deťmi, ľudia, ktorí chcú tvoriť, alebo si len tak oddýchnuť či zacvičiť.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov Zmena dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Upozorňujeme vás na zmenu dátumu umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na území mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová Radnica získala financie na energetický audit MŠ Agátová
  29.09.2015 - Tlačové správy

  Na energetický audit budovy Materskej školy Agátová na Podbrezinách sa podarilo získať financie predstaviteľom mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu