Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 40,20

  Archív správ -

  Pozvánka na zasadnutie MsZ
  27.02.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5.3.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  26.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SW 11552 Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami - Zahustenie TS" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.02.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva v Bodiciach.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martina JARUŠINSKÁ, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník pre chodcov v Palúdzke, Ul. Glejárska" nachádzajúcej v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Bella Vista, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznam o výberovom konaní na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje Rolandovi Callovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 88/356, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6606/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/122, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 40,20

  Archív správ -

  Pozvánka na zasadnutie MsZ
  27.02.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5.3.2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  26.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SW 11552 Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami - Zahustenie TS" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.02.2020 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva v Bodiciach.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martina JARUŠINSKÁ, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník pre chodcov v Palúdzke, Ul. Glejárska" nachádzajúcej v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Bella Vista, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam o výberovom konaní
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznam o výberovom konaní na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  24.02.2020 - Úradná tabuľa

  Daňový úrad Žilina, oznamuje Rolandovi Callovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  21.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 88/356, v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6606/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  18.02.2020 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/122, v k.ú. Okoličné.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  18.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu