Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3780,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  12.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a verejnom prerokovaní návrhu "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" /návrh ZaD č. 4 ÚPN mesta Liptovský Mikuláš/.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ocenili takmer sto bezpríspevkových darcov krvi Ocenili takmer sto bezpríspevkových darcov krvi
  11.05.2016 - Tlačové správy

  Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi okresu Liptovský Mikuláš zorganizoval dnes na pôde radnice Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Liptov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BALI, nar. 1963; 2/ Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967; 3/ Peter PALOV, nar. 1972 a 4/ Mgr. Bibiána VYŠNÁ, nar. 1967; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "SO 01- 1 Stavebné úpravy - ulica Kukučínova" na pozemku parc. č. KN-C 6562 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš" navrhovateľa ALBA WASTE, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptáci zabodovali u susedov Liptáci zabodovali u susedov
  10.05.2016 - Tlačové správy

  Na poľsko-slovenskom pohraničí sa udeľovali ocenenia pre osobnosti, ktoré podporujú tunajšie horské územia. Zo štyroch nominácií z oblasti malého a stredného podnikania, politiky a médií, si Slováci odniesli až dve víťazstvá.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy - Obnova bytového domu" na ul. Hrušková 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Palúdzka - NN káblové vedenie pre 7 RD ISO" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EDWIN, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MIKUĽÁK, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RICHTER, nar. 1987, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš si dnes pripomenul obete svetového vojnového konfliktu. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali obyvatelia i predstavitelia mesta úctu padlým vojakom pri dvoch významných mestských pamätníkoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Tento rok si s mestom Galanta pripomíname 10. výročie podpísania dohody o partnerskej spolupráci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Polikliniky v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 332/1 a 332/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je KOLLDENT, s.r.o. Prešov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
  05.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bude hostiť jedno z najvýznamnejších športových podujatí, ktoré sú v tomto roku organizované na Slovensku. Európska kanoistická federácia poverila Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, aby 13. až 15. mája zorganizoval Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahusenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 755/53 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3780,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  12.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zverejnení a verejnom prerokovaní návrhu "Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4" /návrh ZaD č. 4 ÚPN mesta Liptovský Mikuláš/.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Ocenili takmer sto bezpríspevkových darcov krvi Ocenili takmer sto bezpríspevkových darcov krvi
  11.05.2016 - Tlačové správy

  Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi okresu Liptovský Mikuláš zorganizoval dnes na pôde radnice Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Liptov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované pre nasledovných občanov s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Juraj BALI, nar. 1963; 2/ Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967; 3/ Peter PALOV, nar. 1972 a 4/ Mgr. Bibiána VYŠNÁ, nar. 1967; doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie obce Bobrovec na stavbu "SO 01- 1 Stavebné úpravy - ulica Kukučínova" na pozemku parc. č. KN-C 6562 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "Zber a výkup druhotných surovín a starých vozidiel, prevádzka Liptovský Mikuláš" navrhovateľa ALBA WASTE, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptáci zabodovali u susedov Liptáci zabodovali u susedov
  10.05.2016 - Tlačové správy

  Na poľsko-slovenskom pohraničí sa udeľovali ocenenia pre osobnosti, ktoré podporujú tunajšie horské územia. Zo štyroch nominácií z oblasti malého a stredného podnikania, politiky a médií, si Slováci odniesli až dve víťazstvá.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy - Obnova bytového domu" na ul. Hrušková 513 na pozemku parc. č. KN-C 773/35 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrušková 513, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení HLINA, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš - Palúdzka - NN káblové vedenie pre 7 RD ISO" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EDWIN, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MIKUĽÁK, nar. 1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RICHTER, nar. 1987, bytom Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš si dnes pripomenul obete svetového vojnového konfliktu. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali obyvatelia i predstavitelia mesta úctu padlým vojakom pri dvoch významných mestských pamätníkoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Tento rok si s mestom Galanta pripomíname 10. výročie podpísania dohody o partnerskej spolupráci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Polikliniky v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 332/1 a 332/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je KOLLDENT, s.r.o. Prešov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
  05.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bude hostiť jedno z najvýznamnejších športových podujatí, ktoré sú v tomto roku organizované na Slovensku. Európska kanoistická federácia poverila Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, aby 13. až 15. mája zorganizoval Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahusenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 755/53 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu