Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3680,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom - bytom Liptovský Mikuláš: 1/ Matej MATEJKA, Hlavná 68/51, L. Mikuláš; 2/ Lenka BALÁŽOVÁ, Jefremovská 614/8, L. Mikuláš a 3/ Eva BAUMÖHLOVÁ, J. Alexyho 40, L. Mikuláš; doručené od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MICHAL, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  31.08.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN- C 1712 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 73" v bytovom dome na Nábreží 4. apríla č. 1868/18 na pozemku parc. č. KN-C 2941/24 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Peter Kumančík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Ján OBERT; 8/ Marek STROMKO; 9/ Ladislav JANČEK; 10/ Rudolf STANO; 11/ Michal JUZEL; 12/ Miroslav HOLDOŠ a 13/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  26.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Miroslava Lukášika, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.08.2016 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321 - ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský MIkuláš
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 5643/2 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj Nicovo).

  Horizontálny predel obsahu
  Dražobná vyhláška
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Dražba nehnuteľnosti v k.ú. Okoličné vlastníka Mgr. Miroslava Černého konanej dňa 22.9.2016 o 11,00 hod. na Exekútorskom úrade v Michalovciach

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Erika Jančeka, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Cesty v meste opravujú tryskovou metódou Cesty v meste opravujú tryskovou metódou
  24.08.2016 - Tlačové správy

  V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: M. B. A. Finance, s.r.o. Jeseník (ČR).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.9.2016
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Dhlá - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/ - 5. etapa - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok", stavebníka Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3680,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom - bytom Liptovský Mikuláš: 1/ Matej MATEJKA, Hlavná 68/51, L. Mikuláš; 2/ Lenka BALÁŽOVÁ, Jefremovská 614/8, L. Mikuláš a 3/ Eva BAUMÖHLOVÁ, J. Alexyho 40, L. Mikuláš; doručené od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter MICHAL, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  31.08.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN- C 1712 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  31.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 73" v bytovom dome na Nábreží 4. apríla č. 1868/18 na pozemku parc. č. KN-C 2941/24 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Peter Kumančík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 13:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ Stanislav MURGOŠ; 6/ René NOVOTNÝ; 7/ Ján OBERT; 8/ Marek STROMKO; 9/ Ladislav JANČEK; 10/ Rudolf STANO; 11/ Michal JUZEL; 12/ Miroslav HOLDOŠ a 13/ Ivana BALÁŽOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.9.2016
  30.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.9.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 10:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Námestie osloboditeľov - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  26.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Miroslava Lukášika, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.08.2016 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie obce Bobrovec vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy križovatky na ceste III/2321 - ulica J. Ružičku a Požiarnicka ulica" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský MIkuláš
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-E 5643/2 o výmere cca 25 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (lokalita Háj Nicovo).

  Horizontálny predel obsahu
  Dražobná vyhláška
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Dražba nehnuteľnosti v k.ú. Okoličné vlastníka Mgr. Miroslava Černého konanej dňa 22.9.2016 o 11,00 hod. na Exekútorskom úrade v Michalovciach

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  25.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre Erika Jančeka, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Cesty v meste opravujú tryskovou metódou Cesty v meste opravujú tryskovou metódou
  24.08.2016 - Tlačové správy

  V meste začali opravovať miestne komunikácie tryskovou metódou. "Postupne opravíme Družstevnú, Priemyselnú, Pltnícku, Tranovského, Socháňovu a Bjornsonovu," priblížil Gabriel Lengyel z mikulášskej radnice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Marek CUPRA, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: M. B. A. Finance, s.r.o. Jeseník (ČR).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.9.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.9.2016
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.9.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti DEMÄNOVÁ (Ul. Dhlá - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava na časť stavby dráhy "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/ - 5. etapa - UČS 408 Žst. Liptovský Hrádok", stavebníka Železnice SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  24.08.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení územného konania vo veci umiestnenia stavby "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu