Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3680,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.7.2016 na stavbu "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.7.2016 na stavbu "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  13.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Viliam MURZA, nar. 1945, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1" obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejné prerokovanie územného plánu zóny Ploštín bude 14. júna Verejné prerokovanie územného plánu zóny Ploštín bude 14. júna
  09.06.2016 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie zadania Územný plán zóny Ploštín s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční 14. júna o 16:00 h v zasadacej miestnosti číslo 54 na prízemí mestského úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Iveta BALÁŽOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Annamária LALIOVÁ, nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Mgr. Bibiana VYŠNÁ, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení konania o umiestnení stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, mestská časť Stošice, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ a STARÉ MESTO (Mútnik a Stráne - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Spoznajte zlomové okamihy mesta Spoznajte zlomové okamihy mesta
  08.06.2016 - Tlačové správy

  Kde sa ukrýva 730 rokov stará listina, v ktorej je prvá zmienka o budúcom meste? Ktorému slávnemu rodu patril Svätý Mikuláš do polovice 19. storočia? Čo majú s Mikulášom spoločné najväčšie osobnosti štúrovskej generácie? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie sprievodkyňa so zeleným dáždnikom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach
  08.06.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch mesto ukončilo práce na výmene okien a oprave fasády na Kultúrnom dome v Bodiciach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať pozemok parc.č. KN-C6554/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2 Michalovi Kováčovi a manželke Ľubici Kováčovej do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť pozemky v k.ú. Liptovská Ondrašová podľa prílohy.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie rozhodnutia, že zámer "Prestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" navrhovateľa Vladimíra Zubaja, Nábrežná 855, 032 61 Važec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto
  07.06.2016 - Tlačové správy

  Ulice v Liptovskom Mikuláši budú čistejšie. Verejnoprospešné služby totiž do prevádzky nasadili novo obstarané zametacie auto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3680,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.7.2016 na stavbu "Telekomunikačná Liptovský Mikuláš_Prior - 0477BB, optické pripojenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 13.7.2016 na stavbu "Liptovský Mikuláš_M. R. Štefánika - 1993BB, optické pripojenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s. Bratislava v zastúpení Systeming, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  13.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky v počte 2 ks adresované: Viliam MURZA, nar. 1945, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre arbitráž, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1" obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejné prerokovanie územného plánu zóny Ploštín bude 14. júna Verejné prerokovanie územného plánu zóny Ploštín bude 14. júna
  09.06.2016 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie zadania Územný plán zóny Ploštín s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora sa uskutoční 14. júna o 16:00 h v zasadacej miestnosti číslo 54 na prízemí mestského úradu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Iveta BALÁŽOVÁ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Annamária LALIOVÁ, nar. 1996; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Mgr. Bibiana VYŠNÁ, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení konania o umiestnení stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, mestská časť Stošice, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Veronika VOZÁROVÁ, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2016
  09.06.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ a STARÉ MESTO (Mútnik a Stráne - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Spoznajte zlomové okamihy mesta Spoznajte zlomové okamihy mesta
  08.06.2016 - Tlačové správy

  Kde sa ukrýva 730 rokov stará listina, v ktorej je prvá zmienka o budúcom meste? Ktorému slávnemu rodu patril Svätý Mikuláš do polovice 19. storočia? Čo majú s Mikulášom spoločné najväčšie osobnosti štúrovskej generácie? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie sprievodkyňa so zeleným dáždnikom.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach Obnovili Kultúrny dom v Bodiciach
  08.06.2016 - Tlačové správy

  V týchto dňoch mesto ukončilo práce na výmene okien a oprave fasády na Kultúrnom dome v Bodiciach.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer odpredať pozemok parc.č. KN-C6554/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2 Michalovi Kováčovi a manželke Ľubici Kováčovej do BSM.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer previesť pozemky v k.ú. Liptovská Ondrašová podľa prílohy.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.06.2016 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie rozhodnutia, že zámer "Prestavba objektu na apartmánový dom na parcele č. 973 a 974" navrhovateľa Vladimíra Zubaja, Nábrežná 855, 032 61 Važec sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto Liptovský Mikuláš má nové zametacie auto
  07.06.2016 - Tlačové správy

  Ulice v Liptovskom Mikuláši budú čistejšie. Verejnoprospešné služby totiž do prevádzky nasadili novo obstarané zametacie auto.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu