Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3600,20

  Archív správ -

  Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie
  26.09.2016 - Tlačové správy

  Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice" Dátum doručenia: 13.6.2016 Popis petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: neopodstatnená, nevyhovuje sa, je bezpredmetná Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 89/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši" Dátum doručenia: 08.08.2016 Popis petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: opodstatnená, vyhovuje sa Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 90/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  26.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 332/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. M. Pišúta a Sládkovičova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránený areál Demänovská slatina na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšie na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Zrekonštruovaný 300 metrový úsek chodníka na ulici Čsl. brigády už slúži širokej verejnosti. Práce na obnove trvali od polovice augusta a realizovali ich Verejnoprospešné služby.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.09.2016 - Úradná tabuľa

  Poštový poukaz na výplatu pre adresáta: Kristína RADENOVÁ, nar. 1991, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručený od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby "Chodník Demänová" - líniová stavba v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš a nariadenie ústneho pojednávania dňa 20.10.2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie
  21.09.2016 - Tlačové správy

  Hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová sa vzdala funkcie. Ako uviedla počas rokovania poslancov mestského zastupiteľstva, funkcie sa vzdala k 30. septembru zo zdravotných dôvodov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  21.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Petra ĎURICOVÁ, nar. 1988; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 701/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová komunikácia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je predaj pozemku na ul. Čsl. brigády parc. č. KN-C 1730/59 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3600,20

  Archív správ -

  Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie Centrom meste prejdete po hlavnej ceste plynulejšie
  26.09.2016 - Tlačové správy

  Zelená vlna je už v Liptovskom Mikuláši realitou. Autom prejdete plynulo celý úsek cesty I/18 od Rachmaninovho námestia po križovatku pred Hypernovou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Peter DOBÁK, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Dolný Kubín.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice" Dátum doručenia: 13.6.2016 Popis petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: neopodstatnená, nevyhovuje sa, je bezpredmetná Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 89/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Názov: "Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši" Dátum doručenia: 08.08.2016 Popis petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate: Výhybňa Paludza-Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Stav vybavenia petície: vyriešená Opodstatnenosť: opodstatnená, vyhovuje sa Dátum vybavenia: 16.9.2016 Dokumenty: Uznesenie MsZ č. 90/2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  26.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 332/2 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 27.10.2016
  26.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. M. Pišúta a Sládkovičova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránený areál Demänovská slatina na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  23.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšie na roky 2017 - 2046

  Horizontálny predel obsahu
  Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti
  22.09.2016 - Tlačové správy

  Zrekonštruovaný 300 metrový úsek chodníka na ulici Čsl. brigády už slúži širokej verejnosti. Práce na obnove trvali od polovice augusta a realizovali ich Verejnoprospešné služby.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.09.2016 - Úradná tabuľa

  Poštový poukaz na výplatu pre adresáta: Kristína RADENOVÁ, nar. 1991, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručený od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby "Chodník Demänová" - líniová stavba v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš a nariadenie ústneho pojednávania dňa 20.10.2016.

  Horizontálny predel obsahu
  Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie
  21.09.2016 - Tlačové správy

  Hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová sa vzdala funkcie. Ako uviedla počas rokovania poslancov mestského zastupiteľstva, funkcie sa vzdala k 30. septembru zo zdravotných dôvodov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  21.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Petra ĎURICOVÁ, nar. 1988; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 701/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.09.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1730/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová komunikácia" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Branislav Drengubiak, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie OVS
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je predaj pozemku na ul. Čsl. brigády parc. č. KN-C 1730/59 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu