Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3420,20

  Archív správ -

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2016/VZN
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2016/VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2016/VZN
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2016/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení stavebného konania na stavbu "Rodinný dom - novostavba" a "inžinierske siete" na pozemkoch v k.ú. Benice, stavebníkom ktorej je Martin Brezina a Zuzana Brezinová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mikuláš požiadali o partnerstvo ďalšie dve mestá Mikuláš požiadali o partnerstvo ďalšie dve mestá
  18.03.2016 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti podpísané partnerské zmluvy s ôsmimi mestami, aktívna spolupráca sa realizuje so šiestimi z nich – Annecy (Francúzsko), Galanta, Kemi (Fínsko), Kiskőrös (Maďarsko), Opava (Česká republika) a Źywiec (Poľsko).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried
  18.03.2016 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica chce modernizovať staré osvetlenie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Staré osvetlenie už nezodpovedá hygienickým normám pre vyučovací proces,“ upozornil na roky pretrvávajúci problém primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie BD" na ul. Vrbická súp. č. 1948 na pozemku parc. č. KN-C 2494/32 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Vrbická č. 1948, Liptovský Mikuláš v správe Spoločenstva vlastníkov bytov Vrbická "A", Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš už má aj druhého viceprimátora Liptovský Mikuláš už má aj druhého viceprimátora
  17.03.2016 - Tlačové správy

  Ján Bonko sa od dnes stal druhým viceprimátorom mesta Liptovský Mikuláš. Zároveň nastúpil na výkon poslaneckého mandátu mestského zastupiteľstva v Mikuláši ako náhradník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Výbuchom petárd a delobuchov dalo stopku nariadenie Výbuchom petárd a delobuchov dalo stopku nariadenie
  17.03.2016 - Tlačové správy

  Koniec nekontrolovanému používaniu ohlušujúcich petárd a delobuchov v meste. S takýmto zámerom predložili predstavitelia mikulášskej radnice všeobecne záväzné nariadenie o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Účelová komunikácia" na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 - líniová stavba v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia, Mikulášová, Ľubica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie štítov bytového domu Za traťou 606/2" na pozemku parc. č. KN-C 704/4 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Za traťou 606/2, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti PODBREZINY (Ul. Pod slivkou č. 520 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 304/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o nastúpení náhradníka
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie primátora mesta Liptovský Mikuláš o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo volebnom obvode III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan, ktorým je Ing. Ján BONKO.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 55,47 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte "Spoločenský pavilón" súp. č. 1577 (prízemie), ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 5269/73.

  Horizontálny predel obsahu
  Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby
  14.03.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom stretnutí s primátorom sa predstavitelia Spišskej katolíckej charity poďakovali mestu za spoluprácu a zachovanie opatrovateľskej služby v meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3420,20

  Archív správ -

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2016/VZN
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 2/2016/VZN o obmedzení a zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2016/VZN
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2016/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.03.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení stavebného konania na stavbu "Rodinný dom - novostavba" a "inžinierske siete" na pozemkoch v k.ú. Benice, stavebníkom ktorej je Martin Brezina a Zuzana Brezinová, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Mikuláš požiadali o partnerstvo ďalšie dve mestá Mikuláš požiadali o partnerstvo ďalšie dve mestá
  18.03.2016 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš má v súčasnosti podpísané partnerské zmluvy s ôsmimi mestami, aktívna spolupráca sa realizuje so šiestimi z nich – Annecy (Francúzsko), Galanta, Kemi (Fínsko), Kiskőrös (Maďarsko), Opava (Česká republika) a Źywiec (Poľsko).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried Zdravie pre učiteľov aj žiakov: Radnica chce modernizovať osvetlenie tried
  18.03.2016 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica chce modernizovať staré osvetlenie v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Staré osvetlenie už nezodpovedá hygienickým normám pre vyučovací proces,“ upozornil na roky pretrvávajúci problém primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie BD" na ul. Vrbická súp. č. 1948 na pozemku parc. č. KN-C 2494/32 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Vrbická č. 1948, Liptovský Mikuláš v správe Spoločenstva vlastníkov bytov Vrbická "A", Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  18.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš už má aj druhého viceprimátora Liptovský Mikuláš už má aj druhého viceprimátora
  17.03.2016 - Tlačové správy

  Ján Bonko sa od dnes stal druhým viceprimátorom mesta Liptovský Mikuláš. Zároveň nastúpil na výkon poslaneckého mandátu mestského zastupiteľstva v Mikuláši ako náhradník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Výbuchom petárd a delobuchov dalo stopku nariadenie Výbuchom petárd a delobuchov dalo stopku nariadenie
  17.03.2016 - Tlačové správy

  Koniec nekontrolovanému používaniu ohlušujúcich petárd a delobuchov v meste. S takýmto zámerom predložili predstavitelia mikulášskej radnice všeobecne záväzné nariadenie o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území Liptovského Mikuláša.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Účelová komunikácia" na pozemku parc. č. KN-C 1003/6 - líniová stavba v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej sú Bc. Vladimír Bobuľa a Ing. Ľubomír Mikuláš, Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Jozef Pavlík, Liptovský Mikuláš; Eva Bobuľová, Liptovský Mikuláš a JUDr. Lívia, Mikulášová, Ľubica.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie štítov bytového domu Za traťou 606/2" na pozemku parc. č. KN-C 704/4 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Za traťou 606/2, Liptovský Mikuláš v zastúpení Stavebné bytové družstvo, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o začatí obstarávania "Územného plánu zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.4.2016
  16.03.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.4.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláš - mestskej časti PODBREZINY (Ul. Pod slivkou č. 520 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 304/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  16.03.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7116/4 a 7117 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o nastúpení náhradníka
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie primátora mesta Liptovský Mikuláš o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši vo volebnom obvode III. Podbreziny, Vitálišovce, Svätý Štefan, ktorým je Ing. Ján BONKO.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  15.03.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 55,47 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte "Spoločenský pavilón" súp. č. 1577 (prízemie), ktorý sa nachádza na pozemku parc. č. KN-C 5269/73.

  Horizontálny predel obsahu
  Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby Predstaviteľom mesta poďakovali za zachovanie opatrovateľskej služby
  14.03.2016 - Tlačové správy

  Na dnešnom stretnutí s primátorom sa predstavitelia Spišskej katolíckej charity poďakovali mestu za spoluprácu a zachovanie opatrovateľskej služby v meste.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu