Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3420,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2016/VZN - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4 (ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 04), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Liptovskom Mikuláši ohľadom orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jesenná kampaň.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci podporili petíciu za modernizáciu železnice vrátane výstavby mosta cez rieku Váh Poslanci podporili petíciu za modernizáciu železnice vrátane výstavby mosta cez rieku Váh
  19.09.2016 - Tlačové správy

  Vyše tisíc ľudí využilo svoje petičné právo a podpísalo petíciu za modernizáciu železničnej trate v úseku Paludza - Liptovský Hrádok vrátane výstavby mosta cez rieku Váh. Poslanci vypočuli hlasy 1159 ľudí a rozhodli vyhovieť petícii v plnom rozsahu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje, že dňa 24.10.2016 sa na Exekútorskom úrade JUDr. M. Rojčekovej so sídlom A. Kmeťa 11, Žilina uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 40, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu na ul. T. Vansovej č. 1897/10 v Liptovskom Mikuláši v spoluvlastníctve povinného Juraj Klenko, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 18. 10. a 21.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 18. 10. a 21.10.2016
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa: 18.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. a 21.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ ALMANOVÁ Anna; 2/ BALÁŽ Dušan; 3/ ČERVEŇÁK Dušan; 4/ DROPPA Ján; 5/ DROPPOVÁ Veronika; 6/ DZÚRIK Zdenko; 7/ GLEVICKÝ Martin; 8/ HAZUCHA MARTIN; 9/ HLINIČANOVÁ Michaela; 10/ HLINIČANOVÁ Nadežda; 11/ JALOVECKÝ Rudolf; 12/ JANČEK Ladislav; 13/ KREVA Pavel; 14/ KREVOVÁ Jana; 15/ KREVOVÁ Zuzana; 16/ MATEJOVIČ Ľubor; 17/MELEK Ladislav; 18/ MICHAL Milan; 19/ RÁDI Róbert; 20/ SOKOL Ľuboš; 21/ STANISLAVOVÁ Alica; 22/ STANKO Zdenko; 23/ ŠOLTÝS Ivan; 24/ ŠTOFEJOVÁ Marta; 25/ TOMČÍK Miroslav; 26/ TRNOVSKÝ Miroslav; 27/ ULIČNÝ Tomáš a 28/ VOPRAVILOVÁ Blanka; Doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovnská pošta
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovský Mikuláš – časť pozemku parc.č. KN-E 5643/2 (lokalita Háj-Nicovô) oblastnej organizácii cestovného ruchu REGION LIPTOV, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Revolučná - v zmysle rozpisu) a mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Štefánikova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.10.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Mútnik - v zmysle rozpisu) a mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.10.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti IĽANOVO (Iľanovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13. - 14.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13. - 14.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa: 13.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. a 14.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ružena BANDYOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen Bank Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení kolaudačného konania a výzva na doplnenie návrhu na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, Iľanovo a Ploštín, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3420,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2016/VZN - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 4 (ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 04), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Liptovskom Mikuláši ohľadom orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jesenná kampaň.

  Horizontálny predel obsahu
  Poslanci podporili petíciu za modernizáciu železnice vrátane výstavby mosta cez rieku Váh Poslanci podporili petíciu za modernizáciu železnice vrátane výstavby mosta cez rieku Váh
  19.09.2016 - Tlačové správy

  Vyše tisíc ľudí využilo svoje petičné právo a podpísalo petíciu za modernizáciu železničnej trate v úseku Paludza - Liptovský Hrádok vrátane výstavby mosta cez rieku Váh. Poslanci vypočuli hlasy 1159 ľudí a rozhodli vyhovieť petícii v plnom rozsahu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jaroslav BISTIAK, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje, že dňa 24.10.2016 sa na Exekútorskom úrade JUDr. M. Rojčekovej so sídlom A. Kmeťa 11, Žilina uskutoční dražba na nehnuteľnosť - byt č. 40, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu na ul. T. Vansovej č. 1897/10 v Liptovskom Mikuláši v spoluvlastníctve povinného Juraj Klenko, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 18. 10. a 21.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 18. 10. a 21.10.2016
  19.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa: 18.10.2016 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. a 21.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  16.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ ALMANOVÁ Anna; 2/ BALÁŽ Dušan; 3/ ČERVEŇÁK Dušan; 4/ DROPPA Ján; 5/ DROPPOVÁ Veronika; 6/ DZÚRIK Zdenko; 7/ GLEVICKÝ Martin; 8/ HAZUCHA MARTIN; 9/ HLINIČANOVÁ Michaela; 10/ HLINIČANOVÁ Nadežda; 11/ JALOVECKÝ Rudolf; 12/ JANČEK Ladislav; 13/ KREVA Pavel; 14/ KREVOVÁ Jana; 15/ KREVOVÁ Zuzana; 16/ MATEJOVIČ Ľubor; 17/MELEK Ladislav; 18/ MICHAL Milan; 19/ RÁDI Róbert; 20/ SOKOL Ľuboš; 21/ STANISLAVOVÁ Alica; 22/ STANKO Zdenko; 23/ ŠOLTÝS Ivan; 24/ ŠTOFEJOVÁ Marta; 25/ TOMČÍK Miroslav; 26/ TRNOVSKÝ Miroslav; 27/ ULIČNÝ Tomáš a 28/ VOPRAVILOVÁ Blanka; Doručená od: Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatkov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovnská pošta
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  14.09.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovský Mikuláš – časť pozemku parc.č. KN-E 5643/2 (lokalita Háj-Nicovô) oblastnej organizácii cestovného ruchu REGION LIPTOV, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.10.2016 bude v čase od 08:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Revolučná - v zmysle rozpisu) a mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Štefánikova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 12.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 12.10.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Mútnik - v zmysle rozpisu) a mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Pod Stráňami - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 13.10.2016 bude v čase od 08:00 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti IĽANOVO (Iľanovo - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13. - 14.10.2016 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 13. - 14.10.2016
  13.09.2016 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa: 13.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. a 14.10.2016 v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.09.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ružena BANDYOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Raiffeisen Bank Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.09.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.09.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o prerušení kolaudačného konania a výzva na doplnenie návrhu na stavbu "Liptovský Mikuláš - Ploštín - Zahustenie TS Španie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, Iľanovo a Ploštín, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu