Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3380,20

  Archív správ -

  Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš si dnes pripomenul obete svetového vojnového konfliktu. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali obyvatelia i predstavitelia mesta úctu padlým vojakom pri dvoch významných mestských pamätníkoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Tento rok si s mestom Galanta pripomíname 10. výročie podpísania dohody o partnerskej spolupráci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Polikliniky v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 332/1 a 332/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je KOLLDENT, s.r.o. Prešov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
  05.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bude hostiť jedno z najvýznamnejších športových podujatí, ktoré sú v tomto roku organizované na Slovensku. Európska kanoistická federácia poverila Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, aby 13. až 15. mája zorganizoval Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahusenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 755/53 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - upozornenie
  03.05.2016 - Oznamy

  Upozornenie mesta Liptovský Mikuláš - oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva na povinnosť odstraňovania inváznych druhov rastlín.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zaslaní zámeru "Prestavba objektu na apartmánový dom na parc. č. 973 a 974 Liptovský Mikuláš" navrhovateľom ktorej je Vladimír Zubaj, Važec.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 15" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1584/9 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Zdenka Poledníková, Liptovský Mikuláš v zastúpení Rudolf Magerčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára
  02.05.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia mikulášskej radnice si 1. mája pripomenuli oslavu Sviatku práce, keď položili vence k pamätnej tabuli na Národnej kultúrnej pamiatke Čierny orol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove
  02.05.2016 - Tlačové správy

  V sobotu mestom prevrčali stovky motoriek. Prvou míľou otvorilo motosezónu v Liptove vyše 330 účastníkov na dvojkolesových tátošoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu
  02.05.2016 - Tlačové správy

  Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Daniel SKLÁDAL, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 27.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 45/7 o výmere 129 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Demänovská).

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3380,20

  Archív správ -

  Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji Deň víťazstva nad fašizmom si uctili pri pamätníkoch aj na Háji
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš si dnes pripomenul obete svetového vojnového konfliktu. Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa víťazstva nad fašizmom vzdali obyvatelia i predstavitelia mesta úctu padlým vojakom pri dvoch významných mestských pamätníkoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej Desať rokov spolu: S Galantou pokračujeme ďalej
  06.05.2016 - Tlačové správy

  Tento rok si s mestom Galanta pripomíname 10. výročie podpísania dohody o partnerskej spolupráci.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy Polikliniky v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 332/1 a 332/9 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je KOLLDENT, s.r.o. Prešov.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  06.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Samuel Lehotský, Kráľova Lehota.

  Horizontálny predel obsahu
  Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome Už o týždeň začínajú v Mikuláši Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome
  05.05.2016 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bude hostiť jedno z najvýznamnejších športových podujatí, ktoré sú v tomto roku organizované na Slovensku. Európska kanoistická federácia poverila Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode, aby 13. až 15. mája zorganizoval Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "9341 - Liptovský Mikuláš - Okoličné - Zahusenie TS areál montáža" - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  05.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy 773 a 774 na ul. Jilemnického" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Miroslav Neumann, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  04.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 30.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - inžinierske siete" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 755/53 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Bc. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam - upozornenie
  03.05.2016 - Oznamy

  Upozornenie mesta Liptovský Mikuláš - oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva na povinnosť odstraňovania inváznych druhov rastlín.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie mesta Liptovský Mikuláš o zaslaní zámeru "Prestavba objektu na apartmánový dom na parc. č. 973 a 974 Liptovský Mikuláš" navrhovateľom ktorej je Vladimír Zubaj, Važec.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 15" na Nábreží Dr. A. Stodolu súp. č. 1584/9 na pozemku parc. č. KN-C 5269/68 v k k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Zdenka Poledníková, Liptovský Mikuláš v zastúpení Rudolf Magerčiak, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  03.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára Prvomájové oslavy boli aj za účasti Juraja Blanára
  02.05.2016 - Tlačové správy

  Predstavitelia mikulášskej radnice si 1. mája pripomenuli oslavu Sviatku práce, keď položili vence k pamätnej tabuli na Národnej kultúrnej pamiatke Čierny orol.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove Stovky motoriek odštartovali sezónu v Liptove
  02.05.2016 - Tlačové správy

  V sobotu mestom prevrčali stovky motoriek. Prvou míľou otvorilo motosezónu v Liptove vyše 330 účastníkov na dvojkolesových tátošoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu Mesto získalo peniaze na projekt pre sociálne znevýhodnenú komunitu
  02.05.2016 - Tlačové správy

  Od Žilinského samosprávneho kraja radnica získala financie na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Daniel SKLÁDAL, nar. 1975, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Krajský súd Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 27.5.2016 vo veci umiestnenia stavby "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Eva RIGOVÁ, nar. 1984, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  02.05.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 45/7 o výmere 129 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Demänovská).

  Horizontálny predel obsahu