Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3220,20

  Archív správ -

  Oznam
  14.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/8 v k.ú. Bodice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 14.11.2016 na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútova a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica"- líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 15.11.2016 na stavbu "L. Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča - LM_NABR" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Telco, s.r.o. Trebišov.

  Horizontálny predel obsahu
  Na zimu sme dostatočne pripravení Na zimu sme dostatočne pripravení
  12.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto je aj tento rok pripravené na prípadný príchod silnejšej zimy. Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) majú na sklade 140 ton posypovej soli a vysúťažili si aj možnosť v prípade potreby priebežne soľ dopĺňať od dodávateľa priamo do svojho skladu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1032 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory v k. ú. Liptovský Mikuláš na Námestí osloboditeľov súp. č. 61 v objekte: Verejná správa - miestnosti č. 3 a 4 na prízemí.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať prebytočný a neupotrebiteľný majetok - 2 ks motorové vozíky na úpravu ľadovej plochy: rolba Novarol č. 909446D a rolba Novarol č. 924069M.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 34" na ulici Alexyho č. 1574/2 na pozemku parc. č. KN-C 5269/74 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivana DROPPOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov
  10.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb pristúpilo k sadovým úpravám plochy, na ktorej sú umiestnené pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky
  10.10.2016 - Verejné obstarávanie

  InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú od decembra tohto roku opätovne premávať. V našom meste by však podľa dostupných informácií zastavovať nemali. Vedenie radnice preto už od minulého týždňa komunikuje s kompetentnými, aby naše mesto navrátili do grafikonu ako jednu zo staníc pre populárne IC-ečka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, oboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS v Liptovskom Mikuláši, ktorým povoľuje vodnú stavbu "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2040 o výmere 49 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrbická).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 3220,20

  Archív správ -

  Oznam
  14.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/8 v k.ú. Bodice.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 14.11.2016 na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútova a Domu služieb v Liptovskom Mikuláši" - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Verejné osvetlenie Stošická ulica"- líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 15.11.2016 na stavbu "L. Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča - LM_NABR" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Telco, s.r.o. Trebišov.

  Horizontálny predel obsahu
  Na zimu sme dostatočne pripravení Na zimu sme dostatočne pripravení
  12.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto je aj tento rok pripravené na prípadný príchod silnejšej zimy. Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) majú na sklade 140 ton posypovej soli a vysúťažili si aj možnosť v prípade potreby priebežne soľ dopĺňať od dodávateľa priamo do svojho skladu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  12.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1032 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory v k. ú. Liptovský Mikuláš na Námestí osloboditeľov súp. č. 61 v objekte: Verejná správa - miestnosti č. 3 a 4 na prízemí.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať prebytočný a neupotrebiteľný majetok - 2 ks motorové vozíky na úpravu ľadovej plochy: rolba Novarol č. 909446D a rolba Novarol č. 924069M.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 34" na ulici Alexyho č. 1574/2 na pozemku parc. č. KN-C 5269/74 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Norbert Niňaj, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  11.10.2016 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ivana DROPPOVÁ, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov Upravujú plochu pri pamätníkoch našich slávnych rodákov
  10.10.2016 - Tlačové správy

  Mesto prostredníctvom Verejnoprospešných služieb pristúpilo k sadovým úpravám plochy, na ktorej sú umiestnené pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky Vedenie mesta robí kroky, aby v Mikuláši zastavovali IC vlaky
  10.10.2016 - Verejné obstarávanie

  InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko budú od decembra tohto roku opätovne premávať. V našom meste by však podľa dostupných informácií zastavovať nemali. Vedenie radnice preto už od minulého týždňa komunikuje s kompetentnými, aby naše mesto navrátili do grafikonu ako jednu zo staníc pre populárne IC-ečka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, oboru starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS v Liptovskom Mikuláši, ktorým povoľuje vodnú stavbu "Rozšírenie vodovodu a kanalizácie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - pozemok parc. č. KN-C 2040 o výmere 49 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrbická).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  10.10.2016 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 3317/100 (KN-E 2946, KN-E 2947) o výmere 27,65 m2 a 13,65 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš(ul. Vrlíkova).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  10.10.2016 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 343/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu