Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2680,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec o umiestnení stavby „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš“ - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Profesionálna dražobná spoločnosť, a.s. Košice oznamuje, že dňa 11.4.2017 sa v Hoteli STEVE v Liptovskom Mikuláši uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 56 na 7. poschodí bytového domu Za traťou súp. č. 606 v k. ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  V parku na námestí začínajú práce v marci V parku na námestí začínajú práce v marci
  09.03.2017 - Tlačové správy

  V parku na Námestí mieru začne mesto pracovať v marci. Najprv je potrebné odstrániť kolízne dreviny. Ide o tie, ktoré svojou polohou obmedzujú pripravovaný projekt rekonštrukcie námestia a zasahujú do navrhovaných chodníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dôchodkyne ocenili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Dôchodkyne ocenili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
  08.03.2017 - Tlačové správy

  Úlohu a prínos žien v súčasnej spoločnosti dnes v priestoroch mestského úradu ocenili predstavitelia mestských úradov a ďalších inštitúcií.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.03.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 5 vchod č. 51 a 53 na ul. 1. mája súp. č. 1945 v objekte: Bytový dom - 84 b.j. na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program
  06.03.2017 - Tlačové správy

  Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program. V stredu 8. marca na Námestí osloboditeľov vystúpia Samuel Lorinčík a Folklórny súbor Poludnica. Podvečer o 17:00 v Dome kultúry sa predstaví Ploštín Punk. Vstup je voľný.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica zavádza moderné trendy: Zvýšime bezpečnosť chodcov! Radnica zavádza moderné trendy: Zvýšime bezpečnosť chodcov!
  06.03.2017 - Tlačové správy

  V širšom centre Liptovského Mikuláša pribudnú moderné priechody pre chodcov. Mesto do nich zabuduje svietiace dopravné gombíky s detektormi chodcov. Radnica tak aplikuje v meste jedno z najefektívnejších riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť na priechodoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Roman BANČEJ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 3.4.2017 sa v CITY HOTEL STEVE v Liptovskom Mikuláši uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 80 na parc. č. 448 v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Eva KORENICOVÁ, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.03.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6591/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.03.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 190/901 v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania dňa 28.3.2017 vo veci umiestnenia stavby "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie oplánovanej odstávke elektriny - 4.4.2017 Oznámenie oplánovanej odstávke elektriny - 4.4.2017
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.4.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Tatranská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej ostávke elektriny - 5.4.2017 Oznámenie o plánovanej ostávke elektriny - 5.4.2017
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.4.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Roľnícka - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2680,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec o umiestnení stavby „Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš“ - líniová stavba v k. ú. Liptovský Mikuláš navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubor MATEJOVIČ, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
  10.03.2017 - Úradná tabuľa

  Profesionálna dražobná spoločnosť, a.s. Košice oznamuje, že dňa 11.4.2017 sa v Hoteli STEVE v Liptovskom Mikuláši uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - byt č. 56 na 7. poschodí bytového domu Za traťou súp. č. 606 v k. ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  V parku na námestí začínajú práce v marci V parku na námestí začínajú práce v marci
  09.03.2017 - Tlačové správy

  V parku na Námestí mieru začne mesto pracovať v marci. Najprv je potrebné odstrániť kolízne dreviny. Ide o tie, ktoré svojou polohou obmedzujú pripravovaný projekt rekonštrukcie námestia a zasahujú do navrhovaných chodníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dôchodkyne ocenili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Dôchodkyne ocenili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
  08.03.2017 - Tlačové správy

  Úlohu a prínos žien v súčasnej spoločnosti dnes v priestoroch mestského úradu ocenili predstavitelia mestských úradov a ďalších inštitúcií.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  07.03.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor č. 1 - 5 vchod č. 51 a 53 na ul. 1. mája súp. č. 1945 v objekte: Bytový dom - 84 b.j. na pozemku parc. č. KN-C 854/52 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program
  06.03.2017 - Tlačové správy

  Mesto pripravilo na Medzinárodný deň žien pestrý program. V stredu 8. marca na Námestí osloboditeľov vystúpia Samuel Lorinčík a Folklórny súbor Poludnica. Podvečer o 17:00 v Dome kultúry sa predstaví Ploštín Punk. Vstup je voľný.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Radnica zavádza moderné trendy: Zvýšime bezpečnosť chodcov! Radnica zavádza moderné trendy: Zvýšime bezpečnosť chodcov!
  06.03.2017 - Tlačové správy

  V širšom centre Liptovského Mikuláša pribudnú moderné priechody pre chodcov. Mesto do nich zabuduje svietiace dopravné gombíky s detektormi chodcov. Radnica tak aplikuje v meste jedno z najefektívnejších riešení, ktoré zvyšujú bezpečnosť na priechodoch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Roman BANČEJ, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o dražbe
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Dražobná spoločnosť, a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 3.4.2017 sa v CITY HOTEL STEVE v Liptovskom Mikuláši uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosť - rodinný dom súp. č. 80 na parc. č. 448 v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  06.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Eva KORENICOVÁ, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKY, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.03.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6591/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  02.03.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 190/901 v k.ú. Demänová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania dňa 28.3.2017 vo veci umiestnenia stavby "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Nábrežie Dr. A. Stodolu" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie oplánovanej odstávke elektriny - 4.4.2017 Oznámenie oplánovanej odstávke elektriny - 4.4.2017
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.4.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Tatranská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej ostávke elektriny - 5.4.2017 Oznámenie o plánovanej ostávke elektriny - 5.4.2017
  02.03.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.4.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Roľnícka - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu