Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2540,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 spolu o výmere 3322 m2 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  ĽUDIA ROZHODLI: Za 50 tisíc z mestskej kasy vzniknú ihriská, zelené plochy aj umelecké sochy, ujde sa každej mestskej časti! Budúci rok by mali rozhodovať o raz takej sume. ĽUDIA ROZHODLI: Za 50 tisíc z mestskej kasy vzniknú ihriská, zelené plochy aj umelecké sochy, ujde sa každej mestskej časti! Budúci rok by mali rozhodovať o raz takej sume.
  15.06.2017 - Tlačové správy

  Workoutové ihriská, detské preliezačky, nová zeleň, skrášlené životné prostredie či dokonca umelecké diela. To všetko ešte v tomto roku zafinancuje radnica vo výške 50 tisíc eur z participatívneho rozpočtu mesta. Projekty obyvateľov Liptovského Mikuláša, organizácií či združení prešli sitom výberu a samotní ľudia si na verejnom zvažovaní zo 61 navrhovaných (v hodnote 220 tisíc eur) zvolili 21 takých, ktoré radnica aj reálne uskutoční (v hodnote 50 tisíc eur).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začíname súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu Začíname súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  15.06.2017 - Tlačové správy

  Zapojte sa do súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu a získajte hodnotné ceny. Radnica dnes začína súťaž, ktorej cieľom je spoločne prispieť ku skrášleniu Liptovského Mikuláša. Do konca júla môžete poslať maximálne jednu fotografiu okna, balkónu, terasy či predzáhradku, ktoré sú skrášlené kvetinovou výzdobou alebo kvitnúcou zeleňou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  OZNAM: Parkovisko pred mestským úradom bude v piatok 16. júna uzatvorené
  15.06.2017 - Tlačové správy

  OZNAM: V piatok 16. júna bude počas celého dňa uzavreté parkovisko pred mestským úradom kvôli Stoličným dňom. Zároveň bude v čase približne od 15:15 do 16:00 krátkodobo uzavretá Štúrova ulica v úseku od mestského úradu po Námestie mieru.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy na ulici Čs. brigády" na pozemku parc. č. KN-C 1730/1 a 6581/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  15.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu. Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu.
  14.06.2017 - Tlačové správy

  Po tridsiatich rokoch od začiatku existencie sa opäť odovzdá obyvateľom do užívania zrekonštruovaný mestský úrad.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-C 7329/4, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  STOLIČNÝ SPRIEVOD PRIBLÍŽI DIANIE V LIPTOVSKEJ ŽUPE: Mesto sa vráti do čias Liptovskej stolice STOLIČNÝ SPRIEVOD PRIBLÍŽI DIANIE V LIPTOVSKEJ ŽUPE: Mesto sa vráti do čias Liptovskej stolice
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Slávni župani, obyvateľstvo v dobových kostýmoch a dianie v Liptovskej župe spred 340. rokov zaplaví ulice Liptovského Mikuláša počas blížiacich sa Stoličných dní. Tohtoročné oslavy sa budú totiž niesť v duchu výročia Liptovskej stolice, pretože presne pred 340. rokmi 14. júna 1677 navrhol župan Juraj Ilešházi, aby sa miestom stoličných zhromaždení stalo práve mestečko Liptovský Svätý Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ROZHODNITE SAMI: Zajtra si vyberiete z projektov, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu! ROZHODNITE SAMI: Zajtra si vyberiete z projektov, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu!
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Už zajtra (v stredu 14. júna) sa o 17:00 hodine bude v malej zasadačke mestského úradu rozhodovať o financovaní projektov, ktoré obyvatelia, organizácie či združenia prihlásili na mestskom úrade so žiadosťou o ich financovanie z participatívneho rozpočtu. Podľa slov jeho koordinátora Mateja Géciho bol tento rok na nápady bohatý, z predložených projektov splnilo podmienky až šesť desiatok z nich. Tie budú zajtra prerokované na verejnom zvažovaní, počas ktorého si samotní obyvatelia vyberú najzaujímavejšie, ktoré radnica zrealizuje. Zoznam projektov: http://www.mikulas.sk/filesII/mesto/rekap_part_proj_2017.pdf


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto patrilo amatérskym divadelníkom Mesto patrilo amatérskym divadelníkom
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bol počas víkendu dejiskom už 43. ročníka Belopotockého Mikuláša – celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Predstavilo sa 138 účinkujúcich, predstavenia si pozrelo približne 1300 návštevníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  13.06.2017 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície VEDÚCI ODBORU FINANČNÉHO. Termín na predkladanie žiadostí je do 30. júna 2017.

  Horizontálny predel obsahu
  Bambifest má za sebou desiaty ročník Bambifest má za sebou desiaty ročník
  12.06.2017 - Tlačové správy

  Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa uskutočnila pri Zábavnom parku Liptov vo Vitálišovciach, dala v nedeľu popoludní bodku za Bambifestom 2017. Festival práce s deťmi a mládežou má za sebou už jubilejný desiaty ročník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Do Stošíc pribudne chodník a osvetlenie Do Stošíc pribudne chodník a osvetlenie
  12.06.2017 - Tlačové správy

  Mesto pripravuje majetkoprávne a projektovo výstavbu verejného osvetlenia a chodníka na Stošickej ulici do Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jakub HAVKO, nar. 1996, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ing. Ján ŠVÁB; 2/ Dávid KOKY; 3/ Ján HLINIČAN; 4/ Gabriela NÁVOJOVÁ a 5/ Nasťa BARTOŠOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  CREDITORS, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 28.6.2017 sa v Hoteli STEVE v budove Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom v Bratislave uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - byt č. 36 na 1. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1686/12 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Ing. Andrej Kadrliak, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Eduarda Penkalu" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2017
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná a Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2540,20

  Archív správ -

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš – pozemky parc.č. KN-C 2941/124, KN-C 2941/128, KN-C 2941/125, KN-C 3356/53, KN-C 3334/5, KN-C 3334/67, KN-C 3334/68 a KN-C 2941/131 spolu o výmere 3322 m2 (lokalita ul. Belopotockého, Hlboké) Železniciam Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  ĽUDIA ROZHODLI: Za 50 tisíc z mestskej kasy vzniknú ihriská, zelené plochy aj umelecké sochy, ujde sa každej mestskej časti! Budúci rok by mali rozhodovať o raz takej sume. ĽUDIA ROZHODLI: Za 50 tisíc z mestskej kasy vzniknú ihriská, zelené plochy aj umelecké sochy, ujde sa každej mestskej časti! Budúci rok by mali rozhodovať o raz takej sume.
  15.06.2017 - Tlačové správy

  Workoutové ihriská, detské preliezačky, nová zeleň, skrášlené životné prostredie či dokonca umelecké diela. To všetko ešte v tomto roku zafinancuje radnica vo výške 50 tisíc eur z participatívneho rozpočtu mesta. Projekty obyvateľov Liptovského Mikuláša, organizácií či združení prešli sitom výberu a samotní ľudia si na verejnom zvažovaní zo 61 navrhovaných (v hodnote 220 tisíc eur) zvolili 21 takých, ktoré radnica aj reálne uskutoční (v hodnote 50 tisíc eur).


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Začíname súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu Začíname súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  15.06.2017 - Tlačové správy

  Zapojte sa do súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu a získajte hodnotné ceny. Radnica dnes začína súťaž, ktorej cieľom je spoločne prispieť ku skrášleniu Liptovského Mikuláša. Do konca júla môžete poslať maximálne jednu fotografiu okna, balkónu, terasy či predzáhradku, ktoré sú skrášlené kvetinovou výzdobou alebo kvitnúcou zeleňou.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  OZNAM: Parkovisko pred mestským úradom bude v piatok 16. júna uzatvorené
  15.06.2017 - Tlačové správy

  OZNAM: V piatok 16. júna bude počas celého dňa uzavreté parkovisko pred mestským úradom kvôli Stoličným dňom. Zároveň bude v čase približne od 15:15 do 16:00 krátkodobo uzavretá Štúrova ulica v úseku od mestského úradu po Námestie mieru.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  15.06.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia - odstavné plochy na ulici Čs. brigády" na pozemku parc. č. KN-C 1730/1 a 6581/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  15.06.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu. Počas Stoličných dní slávnostne odovzdajú do užívania energeticky efektívnu budovu mestského úradu.
  14.06.2017 - Tlačové správy

  Po tridsiatich rokoch od začiatku existencie sa opäť odovzdá obyvateľom do užívania zrekonštruovaný mestský úrad.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.06.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-C 7329/4, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  STOLIČNÝ SPRIEVOD PRIBLÍŽI DIANIE V LIPTOVSKEJ ŽUPE: Mesto sa vráti do čias Liptovskej stolice STOLIČNÝ SPRIEVOD PRIBLÍŽI DIANIE V LIPTOVSKEJ ŽUPE: Mesto sa vráti do čias Liptovskej stolice
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Slávni župani, obyvateľstvo v dobových kostýmoch a dianie v Liptovskej župe spred 340. rokov zaplaví ulice Liptovského Mikuláša počas blížiacich sa Stoličných dní. Tohtoročné oslavy sa budú totiž niesť v duchu výročia Liptovskej stolice, pretože presne pred 340. rokmi 14. júna 1677 navrhol župan Juraj Ilešházi, aby sa miestom stoličných zhromaždení stalo práve mestečko Liptovský Svätý Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  ROZHODNITE SAMI: Zajtra si vyberiete z projektov, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu! ROZHODNITE SAMI: Zajtra si vyberiete z projektov, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu!
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Už zajtra (v stredu 14. júna) sa o 17:00 hodine bude v malej zasadačke mestského úradu rozhodovať o financovaní projektov, ktoré obyvatelia, organizácie či združenia prihlásili na mestskom úrade so žiadosťou o ich financovanie z participatívneho rozpočtu. Podľa slov jeho koordinátora Mateja Géciho bol tento rok na nápady bohatý, z predložených projektov splnilo podmienky až šesť desiatok z nich. Tie budú zajtra prerokované na verejnom zvažovaní, počas ktorého si samotní obyvatelia vyberú najzaujímavejšie, ktoré radnica zrealizuje. Zoznam projektov: http://www.mikulas.sk/filesII/mesto/rekap_part_proj_2017.pdf


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Mesto patrilo amatérskym divadelníkom Mesto patrilo amatérskym divadelníkom
  13.06.2017 - Tlačové správy

  Liptovský Mikuláš bol počas víkendu dejiskom už 43. ročníka Belopotockého Mikuláša – celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých. Predstavilo sa 138 účinkujúcich, predstavenia si pozrelo približne 1300 návštevníkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Vyhlásenie výberového konania
  13.06.2017 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície VEDÚCI ODBORU FINANČNÉHO. Termín na predkladanie žiadostí je do 30. júna 2017.

  Horizontálny predel obsahu
  Bambifest má za sebou desiaty ročník Bambifest má za sebou desiaty ročník
  12.06.2017 - Tlačové správy

  Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa uskutočnila pri Zábavnom parku Liptov vo Vitálišovciach, dala v nedeľu popoludní bodku za Bambifestom 2017. Festival práce s deťmi a mládežou má za sebou už jubilejný desiaty ročník.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Do Stošíc pribudne chodník a osvetlenie Do Stošíc pribudne chodník a osvetlenie
  12.06.2017 - Tlačové správy

  Mesto pripravuje majetkoprávne a projektovo výstavbu verejného osvetlenia a chodníka na Stošickej ulici do Stošíc.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jakub HAVKO, nar. 1996, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Ing. Ján ŠVÁB; 2/ Dávid KOKY; 3/ Ján HLINIČAN; 4/ Gabriela NÁVOJOVÁ a 5/ Nasťa BARTOŠOVÁ; doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  CREDITORS, s.r.o. Bratislava oznamuje, že dňa 28.6.2017 sa v Hoteli STEVE v budove Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom v Bratislave uskutoční prvá opakovaná dražba na nehnuteľnosť - byt č. 36 na 1. poschodí bytového domu Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1686/12 v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Ing. Andrej Kadrliak, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu "Verejná telekomunikačná optická sieť Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Eduarda Penkalu" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.7.2017
  12.06.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.7.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná a Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu