Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2440,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - PP na výplatu
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Jozef BALÁŽ, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vďaka daru pribudli seniorom dve zmodernizované kuchynky Vďaka daru pribudli seniorom dve zmodernizované kuchynky
  27.10.2017 - Tlačové správy

  Dve zmodernizované kuchynky za 6 000 eur zlepšia podmienky našim seniorom, ktorí jeseň života trávia v mestskom Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Prešove, ktorým obmedzuje vstup verejnosti do jednotlivých častí Tatranského národného parku a to formou sezónnej uzávery v časovom obodbí od 1. novembra do 14.júna kalendárneho roka. Časti turistických chodníkov, ktorých sa obmedzenie týka, sú uvedené v rozhodnutí.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.11.2017
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Pod Dielom - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná a Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Zdenko STANKO, nar. 1964 a 2/ Anna Almanová, nar. 1968; doručené od: Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad - odbor finančný.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Obce Demänovská dolina o začatí územného konania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou" na pozemkoch v k. ú. Demänovská dolina, Pavčina Lehota a Demänová, navrhovateľom ktorej je Pozemkové spoločenstvo Urbár Demänová, Liptovský Mikuláš a SKDD, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili
  26.10.2017 - Tlačové správy

  Nové chodníčky, plot, lavičky, ozvučenie aj elektrické rozvody a ďalšie novinky na cintoríne v Okoličnom potešia v tomto čase blížiacej sa spomienky všetkých návštevníkov, ktorí sem chodia k hrobom svojich blízkych.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  26.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Patrik NOVOTNÝ; 7/ Ľubomír PUŠKA; 8/ Ján OBERT; 9/ Vladimír ZÁRUBA a 10/ Marek STROMKO; Doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.10.2017 - Úradná tabuľa

  Dodatočné upovedomenie účastníkov konania vo veci stavby "Rodinný dom" na pozemku parc. č. KN-C 571/1 v k. ú. Okoličné a odstránenia stavby "Altánok" na pozemku parc. č. KN-C 571/2 v k. ú. Okoličné stavebníkov Ing. Zuzana Vozná a Marek Vozný, Nižné Matiašovce 80, Liptovské Matiašovce.

  Horizontálny predel obsahu
  Najlepší športovec mesta za rok 2017 - nominácie
  25.10.2017 - Oznamy

  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2017 bude opäť komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vyberať v zmysle stanovených kritérií z nominovaných športovcov tých, ktorí budú ocenení primátorom mesta. Slávnostný akt sa uskutoční 12. januára 2018. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov a tri kolektívy za kolektívne športy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuáš na I. polrok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. MsÚ/ÚRaSP 2017/6802-02/ZBr vydaného Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši zo dňa 19.10.2017 v rámci stavebného konania na stavbu "Obnova bytového domu" súp. č. 602 v k. ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  25.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 6608/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník Demänová" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE č. Ex 4595/2017 adresovaná: Ján OBERT, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad - JUDr. Boris Sobolovský, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Anna GRUŠKOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.11.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a STOŠICE (Liptovský Mikuláš, Okoličné, Stošice - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2440,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky - PP na výplatu
  30.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Jozef BALÁŽ, nar. 1972, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Vďaka daru pribudli seniorom dve zmodernizované kuchynky Vďaka daru pribudli seniorom dve zmodernizované kuchynky
  27.10.2017 - Tlačové správy

  Dve zmodernizované kuchynky za 6 000 eur zlepšia podmienky našim seniorom, ktorí jeseň života trávia v mestskom Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Prešove, ktorým obmedzuje vstup verejnosti do jednotlivých častí Tatranského národného parku a to formou sezónnej uzávery v časovom obodbí od 1. novembra do 14.júna kalendárneho roka. Časti turistických chodníkov, ktorých sa obmedzenie týka, sú uvedené v rozhodnutí.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.11.2017
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 27.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Pod Dielom - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 28.11.2017
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 28.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná a Kpt. Nálepku - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Zdenko STANKO, nar. 1964 a 2/ Anna Almanová, nar. 1968; doručené od: Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad - odbor finančný.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.10.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Obce Demänovská dolina o začatí územného konania vo veci umiestnenia stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou" na pozemkoch v k. ú. Demänovská dolina, Pavčina Lehota a Demänová, navrhovateľom ktorej je Pozemkové spoločenstvo Urbár Demänová, Liptovský Mikuláš a SKDD, s.r.o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili Cintorín v Okoličnom po rekonštrukcii vysvätili
  26.10.2017 - Tlačové správy

  Nové chodníčky, plot, lavičky, ozvučenie aj elektrické rozvody a ďalšie novinky na cintoríne v Okoličnom potešia v tomto čase blížiacej sa spomienky všetkých návštevníkov, ktorí sem chodia k hrobom svojich blízkych.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok
  26.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Patrik NOVOTNÝ; 7/ Ľubomír PUŠKA; 8/ Ján OBERT; 9/ Vladimír ZÁRUBA a 10/ Marek STROMKO; Doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.10.2017 - Úradná tabuľa

  Dodatočné upovedomenie účastníkov konania vo veci stavby "Rodinný dom" na pozemku parc. č. KN-C 571/1 v k. ú. Okoličné a odstránenia stavby "Altánok" na pozemku parc. č. KN-C 571/2 v k. ú. Okoličné stavebníkov Ing. Zuzana Vozná a Marek Vozný, Nižné Matiašovce 80, Liptovské Matiašovce.

  Horizontálny predel obsahu
  Najlepší športovec mesta za rok 2017 - nominácie
  25.10.2017 - Oznamy

  Stalo sa už tradíciou, že mesto Liptovský Mikuláš, každoročne uskutočňuje vyhodnotenie najlepších športovcov roka za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2017 bude opäť komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši vyberať v zmysle stanovených kritérií z nominovaných športovcov tých, ktorí budú ocenení primátorom mesta. Slávnostný akt sa uskutoční 12. januára 2018. Ocenených bude desať jednotlivcov do 18 rokov, desať jednotlivcov nad 18 rokov a tri kolektívy za kolektívne športy.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuáš na I. polrok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. MsÚ/ÚRaSP 2017/6802-02/ZBr vydaného Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši zo dňa 19.10.2017 v rámci stavebného konania na stavbu "Obnova bytového domu" súp. č. 602 v k. ú. Okoličné.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  25.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 6608/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník Demänová" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE č. Ex 4595/2017 adresovaná: Ján OBERT, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad - JUDr. Boris Sobolovský, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Anna GRUŠKOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.11.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a STOŠICE (Liptovský Mikuláš, Okoličné, Stošice - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu