Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2240,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  29.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre Mariána Meška, občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  29.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Riešime kritickú situáciu na ceste I/18 Riešime kritickú situáciu na ceste I/18
  28.09.2017 - Tlačové správy

  Prieťah cesty I/18 Liptovským Mikulášom vníma aj vedenie nášho mesta ako vysoko problematický. Je tu nedostatočná obnova značenia, veľký počet priechodov pre chodcov na frekventovanom ťahu, cez ktorý prejde až 18 000 vozidiel denne a následkom sú dve smrteľné nehody za posledné krátke obdobie. Cesta I/18 nepatrí mestu, jej správcom je Slovenská správa ciest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má novú internetovú stránku Liptovský Mikuláš má novú internetovú stránku
  27.09.2017 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica spustila novú internetovú stránku mesta. Je prehľadnejšia, vizuálne príťažlivejšia a hlavne praktickejšia, ako pôvodná. V súčasnosti ešte súbežne funguje nový aj starý web. Užívateľ si môže vybrať, ktorý použije.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  27.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  27.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Materskej školy Palúčanská zo dňa 25.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 679/34 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks jaseňov úzkolistých, 1 ks pagaštanu konského, 1 ks brezy bradavičnatej s obvodmi kmeňov do 60 cm z dôvodu, že stromy sú na 50 % vyschnuté a z bezpečnostných dôvodov. Zverejnené od: 27.9.2017 do 4.10.2017

  Horizontálny predel obsahu
  Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu
  26.09.2017 - Tlačové správy

  Prevencia kriminality, zmiernenie sociálneho vylúčenia Rómov, zníženie patologických javov, podpora sociálneho zabezpečenia. Tieto ciele naplní miestna občianska poriadková služba, na ktorú mesto získalo z eurofondov 120-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia IBV HORIČKA - Liptovská Ondrašová - verejná vyhláška v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zmeny navrhovanej činnosti - IBV Stošice v k.ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina a zverejnenie opravy formálnej chyby v texte zámeru IBV Stošice.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Michala Hladkého - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Ladislava Stankovianskeho - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Patrik Migaľa, Natália Migaľová, Patrícia Migaľová, Matej Migaľa - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  26.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Vyšného zo dňa 22.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 169 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 03.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks briez, 1 ks smreka, 1 ks limby rastúcich na súkromnom pozemku v blízkosti vedľa stojacej budovy z dôvodov narušenia jej stability a zdravotného stavu stromov. Zverejnené: od 26.09.2017 do 03.10.2017.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN mesta Liptovský Mikuláš
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš - VZN v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách
  25.09.2017 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa pripravilo sériu prednášok o slovenských dejinách. Vystúpia na nich historici, pedagógovia, či vedeckí pracovníci z rôznych slovenských univerzít, múzeí a vedeckých inštitúcií. Každé dva týždne o 16:00 hod. v priestoroch budovy Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov sa tak môžete dozvedieť niečo nové o slovenskej histórii a popíjať pritom kvalitnú kávu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti uvedené v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre občana Romana Hozlára - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  25.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - informácia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2240,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  29.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre Mariána Meška, občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  29.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Riešime kritickú situáciu na ceste I/18 Riešime kritickú situáciu na ceste I/18
  28.09.2017 - Tlačové správy

  Prieťah cesty I/18 Liptovským Mikulášom vníma aj vedenie nášho mesta ako vysoko problematický. Je tu nedostatočná obnova značenia, veľký počet priechodov pre chodcov na frekventovanom ťahu, cez ktorý prejde až 18 000 vozidiel denne a následkom sú dve smrteľné nehody za posledné krátke obdobie. Cesta I/18 nepatrí mestu, jej správcom je Slovenská správa ciest.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Liptovský Mikuláš má novú internetovú stránku Liptovský Mikuláš má novú internetovú stránku
  27.09.2017 - Tlačové správy

  Mikulášska radnica spustila novú internetovú stránku mesta. Je prehľadnejšia, vizuálne príťažlivejšia a hlavne praktickejšia, ako pôvodná. V súčasnosti ešte súbežne funguje nový aj starý web. Užívateľ si môže vybrať, ktorý použije.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie Slovenskej pošty
  27.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš - oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  27.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Materskej školy Palúčanská zo dňa 25.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 679/34 v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 3 ks jaseňov úzkolistých, 1 ks pagaštanu konského, 1 ks brezy bradavičnatej s obvodmi kmeňov do 60 cm z dôvodu, že stromy sú na 50 % vyschnuté a z bezpečnostných dôvodov. Zverejnené od: 27.9.2017 do 4.10.2017

  Horizontálny predel obsahu
  Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu Dostali sme 120 tisíc na občiansku poriadkovú službu
  26.09.2017 - Tlačové správy

  Prevencia kriminality, zmiernenie sociálneho vylúčenia Rómov, zníženie patologických javov, podpora sociálneho zabezpečenia. Tieto ciele naplní miestna občianska poriadková služba, na ktorú mesto získalo z eurofondov 120-tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia IBV HORIČKA - Liptovská Ondrašová - verejná vyhláška v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zmeny navrhovanej činnosti - IBV Stošice v k.ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina a zverejnenie opravy formálnej chyby v texte zámeru IBV Stošice.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Michala Hladkého - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Ladislava Stankovianskeho - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Patrik Migaľa, Natália Migaľová, Patrícia Migaľová, Matej Migaľa - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  26.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Vyšného zo dňa 22.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 169 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 03.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks briez, 1 ks smreka, 1 ks limby rastúcich na súkromnom pozemku v blízkosti vedľa stojacej budovy z dôvodov narušenia jej stability a zdravotného stavu stromov. Zverejnené: od 26.09.2017 do 03.10.2017.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN mesta Liptovský Mikuláš
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš - VZN v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách
  25.09.2017 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa pripravilo sériu prednášok o slovenských dejinách. Vystúpia na nich historici, pedagógovia, či vedeckí pracovníci z rôznych slovenských univerzít, múzeí a vedeckých inštitúcií. Každé dva týždne o 16:00 hod. v priestoroch budovy Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov sa tak môžete dozvedieť niečo nové o slovenskej histórii a popíjať pritom kvalitnú kávu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti uvedené v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre občana Romana Hozlára - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  25.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - informácia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu