Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2140,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník Demänová" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE č. Ex 4595/2017 adresovaná: Ján OBERT, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad - JUDr. Boris Sobolovský, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Anna GRUŠKOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.11.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a STOŠICE (Liptovský Mikuláš, Okoličné, Stošice - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti
  23.10.2017 - Tlačové správy

  Pre návštevníkov cintorínov pripravilo mesto a Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) potrebný servis a pred blížiacimi sa sviatočnými dňami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých aj predĺžené otváracie hodiny kancelárie Domu smútku na hlavnom Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  23.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1072, KN-E 1073/1, KN-E 1073/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Vladimír ZÁRUBA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Michalovce.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.11.2017
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Demänovská a Lesnícka - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať časť pozemku parc.č. KN-C 88/2 o výmere cca 54 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Pod Dielom).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum
  20.10.2017 - Tlačové správy

  Zaplnená sála mikulášskeho Domu kultúry včera aplaudovala pri vystúpeniach predstaviteľov klubov seniorov z mesta. Išlo už o deviaty ročník takéhoto stretnutia, ktoré nesie názov Sami sebe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" súp.č. 602 na pozemku parc. č. KN-C 704/11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária MN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 955 v k.ú. Liptovský Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 351/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš" obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša
  19.10.2017 - Tlačové správy

  Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra
  18.10.2017 - Tlačové správy

  Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2140,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník Demänová" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka - UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE č. Ex 4595/2017 adresovaná: Ján OBERT, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad - JUDr. Boris Sobolovský, Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Anna GRUŠKOVÁ, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2017
  24.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.11.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO, OKOLIČNÉ a STOŠICE (Liptovský Mikuláš, Okoličné, Stošice - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti Na Sviatok Všetkých svätých je pripravené mesto, cintoríny aj mestskí policajti
  23.10.2017 - Tlačové správy

  Pre návštevníkov cintorínov pripravilo mesto a Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš (VPS) potrebný servis a pred blížiacimi sa sviatočnými dňami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých aj predĺžené otváracie hodiny kancelárie Domu smútku na hlavnom Vrbickom cintoríne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  23.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1072, KN-E 1073/1, KN-E 1073/2 v k.ú. Liptovská Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Vladimír ZÁRUBA, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Michalovce.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.11.2017
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.11.2017 bude v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Demänovská a Lesnícka - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať časť pozemku parc.č. KN-C 88/2 o výmere cca 54 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová (ul. Pod Dielom).

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  23.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum
  20.10.2017 - Tlačové správy

  Zaplnená sála mikulášskeho Domu kultúry včera aplaudovala pri vystúpeniach predstaviteľov klubov seniorov z mesta. Išlo už o deviaty ročník takéhoto stretnutia, ktoré nesie názov Sami sebe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" súp.č. 602 na pozemku parc. č. KN-C 704/11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária MN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 955 v k.ú. Liptovský Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 351/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš" obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša
  19.10.2017 - Tlačové správy

  Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra
  18.10.2017 - Tlačové správy

  Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu