Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2100,20

  Archív správ -

  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Michala Hladkého - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Ladislava Stankovianskeho - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Patrik Migaľa, Natália Migaľová, Patrícia Migaľová, Matej Migaľa - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  26.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Vyšného zo dňa 22.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 169 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 03.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks briez, 1 ks smreka, 1 ks limby rastúcich na súkromnom pozemku v blízkosti vedľa stojacej budovy z dôvodov narušenia jej stability a zdravotného stavu stromov. Zverejnené: od 26.09.2017 do 03.10.2017.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN mesta Liptovský Mikuláš
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš - VZN v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách
  25.09.2017 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa pripravilo sériu prednášok o slovenských dejinách. Vystúpia na nich historici, pedagógovia, či vedeckí pracovníci z rôznych slovenských univerzít, múzeí a vedeckých inštitúcií. Každé dva týždne o 16:00 hod. v priestoroch budovy Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov sa tak môžete dozvedieť niečo nové o slovenskej histórii a popíjať pritom kvalitnú kávu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti uvedené v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre občana Romana Hozlára - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  25.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - informácia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník Demänová - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre Janu Červeňákovú, oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok občanom s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš, oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole
  21.09.2017 - Tlačové správy

  Od budúceho roku mikulášska radnica rozbehne prevádzku školskej kuchyne pri Materskej škole 4. apríla. Na návrh radničných to schválili poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva. Do návrhu rozpočtu mesta tiež odporučili zaradiť 20-tisíc eur na spustenie školskej vývarovne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Základná škola ponesie meno Miloša Janošku Základná škola ponesie meno Miloša Janošku
  21.09.2017 - Tlačové správy

  Základná škola na ulici Čsl. Brigády v Liptovskom Mikuláši bude niesť čestný názov po Milošovi Janoškovi. Odobrili to poslanci mikulášskeho mestského parlamentu. V škole budú rozvíjať tradície a povedomie, ktoré sa s menom významnej osobnosti v histórii slovenského školstva a turizmu spája. „Zapožičanie čestného názvu je morálnym ocenením výsledkov práce pedagógov, odborných zamestnancov a žiakov školy,“ uviedol mikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.10.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.10.2017
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s. o prerušení distribúcie elektriny v termíne: 9.10.2017 v čase od 5,30 do 13,30 hod. - odberné miesto a lokalita uvedená v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o ukončrní vyvlastňovacieho konania pre stavbu Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie o umiestnení stavby - Verejná telekomunikačná optická sieť - Liptovský Mikuláš - ul. Textilná a Južná v k.ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Barbora Bukovinská

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2100,20

  Archív správ -

  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Michala Hladkého - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielky pre občana s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš Ladislava Stankovianskeho - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ing. Patrik Migaľa, Natália Migaľová, Patrícia Migaľová, Matej Migaľa - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  26.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Jána Vyšného zo dňa 22.09.2017 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 169 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 03.10.2017 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 2 ks briez, 1 ks smreka, 1 ks limby rastúcich na súkromnom pozemku v blízkosti vedľa stojacej budovy z dôvodov narušenia jej stability a zdravotného stavu stromov. Zverejnené: od 26.09.2017 do 03.10.2017.

  Horizontálny predel obsahu
  VZN mesta Liptovský Mikuláš
  26.09.2017 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš - VZN v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách V priestoroch múzea sme pripravili prednášky o slovenských dejinách
  25.09.2017 - Tlačové správy

  Mesto Liptovský Mikuláš a Múzeum Janka Kráľa pripravilo sériu prednášok o slovenských dejinách. Vystúpia na nich historici, pedagógovia, či vedeckí pracovníci z rôznych slovenských univerzít, múzeí a vedeckých inštitúcií. Každé dva týždne o 16:00 hod. v priestoroch budovy Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov sa tak môžete dozvedieť niečo nové o slovenskej histórii a popíjať pritom kvalitnú kávu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti uvedené v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení listovej zásielky pre občana Romana Hozlára - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Informácia o začatí konania
  25.09.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - informácia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie a poučenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  25.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník Demänová - oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení listovej zásielky pre Janu Červeňákovú, oznámenie v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok občanom s trvalým pobytom mesto Liptovský Mikuláš, oznámenia v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole Mesto spustí prevádzku školskej kuchyne pri materskej škole
  21.09.2017 - Tlačové správy

  Od budúceho roku mikulášska radnica rozbehne prevádzku školskej kuchyne pri Materskej škole 4. apríla. Na návrh radničných to schválili poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva. Do návrhu rozpočtu mesta tiež odporučili zaradiť 20-tisíc eur na spustenie školskej vývarovne.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Základná škola ponesie meno Miloša Janošku Základná škola ponesie meno Miloša Janošku
  21.09.2017 - Tlačové správy

  Základná škola na ulici Čsl. Brigády v Liptovskom Mikuláši bude niesť čestný názov po Milošovi Janoškovi. Odobrili to poslanci mikulášskeho mestského parlamentu. V škole budú rozvíjať tradície a povedomie, ktoré sa s menom významnej osobnosti v histórii slovenského školstva a turizmu spája. „Zapožičanie čestného názvu je morálnym ocenením výsledkov práce pedagógov, odborných zamestnancov a žiakov školy,“ uviedol mikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.10.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.10.2017
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s. o prerušení distribúcie elektriny v termíne: 9.10.2017 v čase od 5,30 do 13,30 hod. - odberné miesto a lokalita uvedená v prílohe

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Informácia o ukončrní vyvlastňovacieho konania pre stavbu Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie o umiestnení stavby - Verejná telekomunikačná optická sieť - Liptovský Mikuláš - ul. Textilná a Južná v k.ú. Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie
  21.09.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Barbora Bukovinská

  Horizontálny predel obsahu