Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2000,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav Vyparina, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: INDEX NOSLUŠ, s. r. o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav Stankoviansky, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Rodinný dom - Bungalov 772XL" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľom ktorej je Michal Lacko a Lenka Lacková, Kolomana Sokola 4426/8 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018/VZN, Záväzná časť Územného plánu zóny Plštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom 46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom
  13.04.2018 - Tlačové správy

  Na vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v Hlbokom získalo mesto z externých zdrojov 46-tisíc eur. Za tieto peniaze nakúpi radnica päť veľkokapacitných zberných nádob a vybuduje rovnaký počet stojísk na umiestnenie zberných nádob. Financie sú tiež určené na kúpu a inštaláciu bezpečnostných kamier. Za časť peňazí odstránia čierne skládky. Projekt by sa mal začať realizovať už v tomto roku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Na návrh primátora Jána Blcháča bude kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš po dnešnom schválení poslancami mestského parlamentu udelená Cena mesta. Ocenenie získa klub pri príležitosti 40. výročia vzniku Areálu vodného slalomu a 70. ročníka pretekov Medzinárodné tatranské slalomy za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Galéria Kolomana Sokola dosiahla v roku 2017 rekordnú návštevnosť a najvyššie vybraté vstupné za ostatné štyri roky. Z prostriedkov radnice opravili vonkajšie a vnútorné omietky. Za financie Bohúňovej galérie reinštalovali expozíciu Koloman Sokol, vymenili osvetlenie a ochranné rolety. Mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v tejto súvislosti schválili pre galériu predĺženie nájmu nebytových priestorov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka? Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka?
  11.04.2018 - Tlačové správy

  V apríli sa uskutočnia zápisy do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre školský rok 2018/2019. Zápisy budú na jednotlivých školách v rozličných časoch 16. a 17. apríla. Na zápis prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho znevýhodnení a tiež prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Prístavby, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v. z. Inžiniering Neumann, s. r. o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na verejné zvažovanie predložených projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír Herceg nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je STRATEGIC SERVICES, s. r. o., Miletičová 23, 821 Bratislava, IČO 31 380 883, v z. REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Obnovia cestu medzi Liptovskou Ondrašovou a akvaparkom Obnovia cestu medzi Liptovskou Ondrašovou a akvaparkom
  10.04.2018 - Tlačové správy

  Už o niekoľko dní začnú s rekonštrukciou cesty II/584 od mosta ponad Jalovčianku v Liptovskej Ondrašovej v smere do akvaparku. Úsek v dĺžke viac ako 800 m dostane nový asfaltový povrch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie vodoprávneho konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou oznamuje o začatí vodoprávneho konania na stavbu "RODINNÉ DOMY - NOVÁ PALÚDZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia".

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 2000,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Miroslav Vyparina, nar. 1961, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: INDEX NOSLUŠ, s. r. o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav Stankoviansky, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Rodinný dom - Bungalov 772XL" v k. ú. Liptovská Ondrašová navrhovateľom ktorej je Michal Lacko a Lenka Lacková, Kolomana Sokola 4426/8 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecné záväzné nariadenie
  16.04.2018 - Úradná tabuľa

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018/VZN, Záväzná časť Územného plánu zóny Plštín, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom 46-tisíc na systém zberu a odvozu odpadu v Hlbokom
  13.04.2018 - Tlačové správy

  Na vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v Hlbokom získalo mesto z externých zdrojov 46-tisíc eur. Za tieto peniaze nakúpi radnica päť veľkokapacitných zberných nádob a vybuduje rovnaký počet stojísk na umiestnenie zberných nádob. Financie sú tiež určené na kúpu a inštaláciu bezpečnostných kamier. Za časť peňazí odstránia čierne skládky. Projekt by sa mal začať realizovať už v tomto roku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.04.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

  Horizontálny predel obsahu
  Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub Cena mesta pre kolektív Kanoe Tatra Klub
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Na návrh primátora Jána Blcháča bude kolektívu Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš po dnešnom schválení poslancami mestského parlamentu udelená Cena mesta. Ocenenie získa klub pri príležitosti 40. výročia vzniku Areálu vodného slalomu a 70. ročníka pretekov Medzinárodné tatranské slalomy za prínos v športovej oblasti, za vynikajúce športové výsledky a za vzornú reprezentáciu mesta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami Galéria po obnove s vynikajúcimi číslami
  12.04.2018 - Tlačové správy

  Galéria Kolomana Sokola dosiahla v roku 2017 rekordnú návštevnosť a najvyššie vybraté vstupné za ostatné štyri roky. Z prostriedkov radnice opravili vonkajšie a vnútorné omietky. Za financie Bohúňovej galérie reinštalovali expozíciu Koloman Sokol, vymenili osvetlenie a ochranné rolety. Mestskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva v tejto súvislosti schválili pre galériu predĺženie nájmu nebytových priestorov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka? Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka?
  11.04.2018 - Tlačové správy

  V apríli sa uskutočnia zápisy do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre školský rok 2018/2019. Zápisy budú na jednotlivých školách v rozličných časoch 16. a 17. apríla. Na zápis prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho znevýhodnení a tiež prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Prístavby, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v. z. Inžiniering Neumann, s. r. o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Pozvánka na verejné zvažovanie predložených projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír Herceg nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  11.04.2018 - Úradná tabuľa

  Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je STRATEGIC SERVICES, s. r. o., Miletičová 23, 821 Bratislava, IČO 31 380 883, v z. REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Obnovia cestu medzi Liptovskou Ondrašovou a akvaparkom Obnovia cestu medzi Liptovskou Ondrašovou a akvaparkom
  10.04.2018 - Tlačové správy

  Už o niekoľko dní začnú s rekonštrukciou cesty II/584 od mosta ponad Jalovčianku v Liptovskej Ondrašovej v smere do akvaparku. Úsek v dĺžke viac ako 800 m dostane nový asfaltový povrch.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie vodoprávneho konania.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  10.04.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou oznamuje o začatí vodoprávneho konania na stavbu "RODINNÉ DOMY - NOVÁ PALÚDZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia".

  Horizontálny predel obsahu