Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 200,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  18.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 12. 2019 bude v čase od 08:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábr. J. Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Hodžova).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš prostredníctvom JUDr. Vladimíra Baluna ako povereného súdneho komisára v konaní o dedičstve po poručiteľovi Ľubomírovi Beťkovi a Zdenke Hollej, rod. Beťkovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 13/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Benice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Obce Bobrovec vo veci "Stavebné úpravy ul. Majerská - II. etapa".

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 12/2019/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie výsledku petície číslo: 10/2019 Petícia za úpravu otváracích hodín reštaurácie Maytex.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu Ružomberok o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 28. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Družstevná, Kpt. Nálepku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - Zahustenie TS Nové Stošice" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 15. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Hollého, Moyzesova, Námestie osloboditeľov, Štúrova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Dlhá – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Blažena Pešadíková, nar. 1964; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 200,20

  Archív správ -

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  18.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 12. 2019 bude v čase od 08:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábr. J. Kráľa).

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Hodžova).

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  Upovedomenie Okresného súdu Liptovský Mikuláš prostredníctvom JUDr. Vladimíra Baluna ako povereného súdneho komisára v konaní o dedičstve po poručiteľovi Ľubomírovi Beťkovi a Zdenke Hollej, rod. Beťkovej.

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  17.12.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 13/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Benice.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Obce Bobrovec vo veci "Stavebné úpravy ul. Majerská - II. etapa".

  Horizontálny predel obsahu
  Všeobecne záväzné nariadenie
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  VZN č. 12/2019/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  16.12.2019 - Úradná tabuľa

  Zverejnenie výsledku petície číslo: 10/2019 Petícia za úpravu otváracích hodín reštaurácie Maytex.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu Ružomberok o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci "Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín - Košice".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  13.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 28. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Družstevná, Kpt. Nálepku – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Stošice - Zahustenie TS Nové Stošice" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 15. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Hollého, Moyzesova, Námestie osloboditeľov, Štúrova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  12.12.2019 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 01. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Dlhá – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  11.12.2019 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Blažena Pešadíková, nar. 1964; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu