Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1940,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" súp.č. 602 na pozemku parc. č. KN-C 704/11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária MN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 955 v k.ú. Liptovský Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 351/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš" obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša
  19.10.2017 - Tlačové správy

  Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra
  18.10.2017 - Tlačové správy

  Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje termín konania dražby nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 39 na 10. poschodí BD č. 1574/2, Liptovský Mikuláš vo vlastníctve povinného: František Švihovec, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2017 v kancelárii Exekútorského úradu, A. Kmeťa 11, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš BOCKO, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2017
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.11.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Ondrášovská č. 4385 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna" na pozemkoch parc. č. KN-C 356/5, 357/1 a 869/1 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je CD - profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Dávid KOKY, nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 585 v k.ú. Ploštín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Situáciu na „podbrezinskej“ križovatke vyriešia inteligentné semafory Situáciu na „podbrezinskej“ križovatke vyriešia inteligentné semafory
  12.10.2017 - Tlačové správy

  Radnica plánuje komplikovanú situáciu na križovatke ciest I/18 a III/2335 vyriešiť už v budúcom roku. Ide o križovatku, cez ktorú sa vyše 10 tisíc obyvateľov Podbrezín a spádových obcí potrebuje dostať do centra Mikuláša. Jej kapacita je nedostačujúca, a preto v nej v časoch špičky vznikajú dopravné zápchy. „Riešenie nachádzame v podobe inteligentnej dynamicky riadenej svetelnej signalizácie, ktorú plánujeme na križovatke inštalovať v budúcom roku,“ konštatoval mikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5426/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1940,20

  Archív správ -

  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" súp.č. 602 na pozemku parc. č. KN-C 704/11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária MN, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 955 v k.ú. Liptovský Ondrašová.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 351/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  20.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní strategického dokumentu "Územný plán zóny Ploštín Liptovský Mikuláš" obstarávateľa mesto Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša
  19.10.2017 - Tlačové správy

  Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra
  18.10.2017 - Tlačové správy

  Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  18.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Exekútorský úrad Žilina oznamuje termín konania dražby nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš - byt č. 39 na 10. poschodí BD č. 1574/2, Liptovský Mikuláš vo vlastníctve povinného: František Švihovec, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2017 v kancelárii Exekútorského úradu, A. Kmeťa 11, Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Róbert ŠTAFFEN, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. krajská pobočka Žilina.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Tomáš BOCKO, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2017 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2017
  16.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.11.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Ondrášovská č. 4385 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 12 Rozšírenie miestnej komunikácie ul. Armádna" na pozemkoch parc. č. KN-C 356/5, 357/1 a 869/1 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je CD - profil, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení JOPAING, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.10.2017 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Dávid KOKY, nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  13.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 585 v k.ú. Ploštín.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Situáciu na „podbrezinskej“ križovatke vyriešia inteligentné semafory Situáciu na „podbrezinskej“ križovatke vyriešia inteligentné semafory
  12.10.2017 - Tlačové správy

  Radnica plánuje komplikovanú situáciu na križovatke ciest I/18 a III/2335 vyriešiť už v budúcom roku. Ide o križovatku, cez ktorú sa vyše 10 tisíc obyvateľov Podbrezín a spádových obcí potrebuje dostať do centra Mikuláša. Jej kapacita je nedostačujúca, a preto v nej v časoch špičky vznikajú dopravné zápchy. „Riešenie nachádzame v podobe inteligentnej dynamicky riadenej svetelnej signalizácie, ktorú plánujeme na križovatke inštalovať v budúcom roku,“ konštatoval mikulášsky primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.10.2017 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  12.10.2017 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5426/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu