Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1720,20

  Archív správ -

  Oznam
  28.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.3.2018
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.3.2018
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 22.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Demänovská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa "SlovTan Contract Tannery, spol. s r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Od 1. marca môžete za parkovanie platiť prostredníctvom mobilnej aplikácie Od 1. marca môžete za parkovanie platiť prostredníctvom mobilnej aplikácie
  26.02.2018 - Tlačové správy

  Od 1. marca začne mesto prevádzkovať na svojich platených parkoviskách smart parkovací systém. Poplatok za parkovanie si tak budete môcť uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie. Okrem platby bude mobilná aplikácia poskytovať aj ďalšie funkcie. Vyhľadáte si cez ňu napríklad parkovisko okolo bodu záujmu a získate prehľad parkovísk v meste, všetko na mapových podkladoch. Aplikácia poslúži aj ako navigácia na cieľové parkovisko, oznámi vám, že vám končí platnosť parkovacieho lístka a ponúkne možnosť predĺženia parkovacej doby. Bude tiež spravovať váš používateľský profil a nájdete v nej históriu parkovaní a parkovacích lístkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Erik Siffel nar. 1992; Eva Rigová nar. 1984; Barbora Balážová nar. 1990; Dávid Koky nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Boris Sobolovský.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj Bačík, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, JUDr. Štefan Šviderský.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Vlasta Bobuľová nar. 1969. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Výbor Pozemkového spoločenstva v Bodiciach Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18.3.2018 o 14.00 v Kultúrnom dome v Bodiciach.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš" v k. ú. Okoličné. Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Dubová 493, 031 04 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúcom na ul. Jefremovská č. 632/10 na pozemku parc. č. KN-C 776/34 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Jefremovská 623/10.

  Horizontálny predel obsahu
  Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba
  22.02.2018 - Tlačové správy

  Novela zákona o sociálnych službách priniesla veľmi podstatnú zmenu a tou je zaradenie detských jaslí do systému sociálnych služieb. Vznikla aj možnosť pomenovať svoje zariadenie ľubovoľným názvom, a preto sme naše jasle pomenovali ako Detské jasle Mikulášik, poznamenala Erika Sabaková z mestského úradu. Po schválení týchto zmien vo všeobecne záväznom nariadení sme splnili povinnosť zaregistrovať zariadenie na vyššom územnom celku do 31. 12. 2017 napriek tomu, že lehota bola predĺžená ešte o pol roka. Týmto patríme aj medzi prvých v Žilinskom kraji.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci
  22.02.2018 - Tlačové správy

  V blízkosti Komunitného centra v Hlbokom vznikne multifunkčné ihrisko. Poslúži pre deti, mládež a ďalších ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké. Mesto na ihrisko získalo financie z grantového programu Bezpečne doma – bezpečne v komunite v rámci Nadácie pre deti Slovenska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v Hoteli Jánošík (salónik na prízemí) uskutoční 4. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Liptovská Ondrašová zmysle LV č. 5103 vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. "v konkurze", Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka
  21.02.2018 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka sa s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora uskutoční 27. februára o 16:00 h v mestskom úrade, v zasadacej miestnosti č. 54 na prízemí. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženému návrhu do 21. marca na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1720,20

  Archív správ -

  Oznam
  28.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 6630 v k.ú. Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 21.3.2018
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.3.2018
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 22.3.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Palúdzka (Ul. Demänovská - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  27.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa "SlovTan Contract Tannery, spol. s r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Od 1. marca môžete za parkovanie platiť prostredníctvom mobilnej aplikácie Od 1. marca môžete za parkovanie platiť prostredníctvom mobilnej aplikácie
  26.02.2018 - Tlačové správy

  Od 1. marca začne mesto prevádzkovať na svojich platených parkoviskách smart parkovací systém. Poplatok za parkovanie si tak budete môcť uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie. Okrem platby bude mobilná aplikácia poskytovať aj ďalšie funkcie. Vyhľadáte si cez ňu napríklad parkovisko okolo bodu záujmu a získate prehľad parkovísk v meste, všetko na mapových podkladoch. Aplikácia poslúži aj ako navigácia na cieľové parkovisko, oznámi vám, že vám končí platnosť parkovacieho lístka a ponúkne možnosť predĺženia parkovacej doby. Bude tiež spravovať váš používateľský profil a nájdete v nej históriu parkovaní a parkovacích lístkov.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Erik Siffel nar. 1992; Eva Rigová nar. 1984; Barbora Balážová nar. 1990; Dávid Koky nar. 1993, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Boris Sobolovský.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  26.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Juraj Bačík, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Vranov nad Topľou, JUDr. Štefan Šviderský.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Vlasta Bobuľová nar. 1969. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Pozvánka
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Výbor Pozemkového spoločenstva v Bodiciach Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18.3.2018 o 14.00 v Kultúrnom dome v Bodiciach.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu o začatí územného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš" v k. ú. Okoličné. Stavebník vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Dubová 493, 031 04 Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  23.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúcom na ul. Jefremovská č. 632/10 na pozemku parc. č. KN-C 776/34 v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Jefremovská 623/10.

  Horizontálny predel obsahu
  Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba Novinkou v Detských jasliach Mikulášik je baby služba
  22.02.2018 - Tlačové správy

  Novela zákona o sociálnych službách priniesla veľmi podstatnú zmenu a tou je zaradenie detských jaslí do systému sociálnych služieb. Vznikla aj možnosť pomenovať svoje zariadenie ľubovoľným názvom, a preto sme naše jasle pomenovali ako Detské jasle Mikulášik, poznamenala Erika Sabaková z mestského úradu. Po schválení týchto zmien vo všeobecne záväznom nariadení sme splnili povinnosť zaregistrovať zariadenie na vyššom územnom celku do 31. 12. 2017 napriek tomu, že lehota bola predĺžená ešte o pol roka. Týmto patríme aj medzi prvých v Žilinskom kraji.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci Multifunkčné ihrisko vytvoria mládežníci
  22.02.2018 - Tlačové správy

  V blízkosti Komunitného centra v Hlbokom vznikne multifunkčné ihrisko. Poslúži pre deti, mládež a ďalších ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskej osady Hlboké. Mesto na ihrisko získalo financie z grantového programu Bezpečne doma – bezpečne v komunite v rámci Nadácie pre deti Slovenska.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Doručené od: Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o opakovanej dražbe
  22.02.2018 - Úradná tabuľa

  LICITOR group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 21.3.2018 sa v Hoteli Jánošík (salónik na prízemí) uskutoční 4. kolo dražby na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Liptovská Ondrašová zmysle LV č. 5103 vo vlastníctve úpadcu Prvá liptovská, a.s. "v konkurze", Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka Blíži sa verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka
  21.02.2018 - Tlačové správy

  Verejné prerokovanie návrhu Územný plán zóny Trnovecká zátoka sa s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti autora uskutoční 27. februára o 16:00 h v mestskom úrade, v zasadacej miestnosti č. 54 na prízemí. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k predloženému návrhu do 21. marca na adresu: Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  21.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu