Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1620,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor Stanek, nar. 1964; Milota Bohušová, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 29/11, KN-C 29/14 v k.ú. Palúdzka


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 519/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 1/2018 - „Petícia za rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš“; Dátum doručenia: 09.01.2018; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: vyhovuje sa z časti; Dátum vybavenia: 08.02.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 15.02.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom! Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!
  14.02.2018 - Tlačové správy

  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján Obert, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s. r. o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jiří Šnajdr, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2018. Termín bude upresnený.

  Horizontálny predel obsahu
  V Liptove pokorili ďalší milión, rástol aj Liptovský Mikuláš V Liptove pokorili ďalší milión, rástol aj Liptovský Mikuláš
  13.02.2018 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši vybrali vlani na dani z ubytovania 227 tisíc eur, čo je o 9 percent viac ako v roku 2016 a o 83 percent viac ako v roku 2011. Podľa počtu prenocovaní je Liptovský Mikuláš na druhom mieste spomedzi miest a obcí, ktoré zastrešuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov (OO CR). V minulom roku v Mikuláši zaznamenali približne 200 tisíc prenocovaní, viac mala v rámci OO CR len Demänovská Dolina. „Takéto čísla ma samozrejme potešili. Vidím za tým výsledok výbornej, dlhodobej a komplexnej práce zamestnancov oblastnej organizácie a nášho marketingového oddelenia pri tvorbe produktov a nastavovaní atraktívnych programov a pri budovaní pozitívneho imidžu Liptovského Mikuláša,“ poznamenal Ján Blcháč, mikulášsky primátor a zároveň predseda predstavenstva OO CR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.3.2018
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 6.3.2018 bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.3.2018
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 7.3.2018 bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor o výmere 53,76 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte: Spoločenský Pavilón.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Lucia Ďurašková, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová.

  Horizontálny predel obsahu
  Robíme praktické opatrenia, aby sme dostali havrany z obytných zón Robíme praktické opatrenia, aby sme dostali havrany z obytných zón
  12.02.2018 - Tlačové správy

  Verejnoprospešné služby v uplynulých mesiacoch zrealizovali viaceré praktické opatrenia, ktoré by mali eliminovať prítomnosť havranov. Tí znepríjemňujú život ľuďom vo viacerých obytných častiach Liptovského Mikuláša. „Už viackrát sme urobili orezanie konárov v blízkosti bytoviek pri železničnej stanici. Z tejto lokality sme zaznamenali aj najviac sťažností na škriekajúce havrany, preto sa snažíme vyjsť obyvateľom v ústrety,“ podotkol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubomír Trstenský, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Žilina informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry/mimo/ v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Participatívny rozpočet 2019
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Výzva na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1620,20

  Archív správ -

  Oznámenie o uložení zásielky
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Igor Stanek, nar. 1964; Milota Bohušová, nar. 1949, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Nitra.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 332/8 v k.ú. Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 29/11, KN-C 29/14 v k.ú. Palúdzka


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  15.02.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 519/1 v k.ú. Liptovská Ondrašová


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Zverejnenie výsledku petície
  15.02.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 1/2018 - „Petícia za rekonštrukciu cesty a rozšírenie parkovacích miest pred bytovým domom 1868, Nábrežie 4. apríla, Liptovský Mikuláš“; Dátum doručenia: 09.01.2018; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: vyhovuje sa z časti; Dátum vybavenia: 08.02.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 15.02.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom! Môžeme sa pochváliť historicky najlepším hospodárskym výsledkom!
  14.02.2018 - Tlačové správy

  Dobré hospodárenie mesta sa pozitívne premieta do verejnoprospešných aktivít pre Mikulášanov. Tohto motívu sa v rámci používania mestských peňazí drží súčasné vedenie radnice. Pod dohľadom primátora Jána Blcháča dosiahli radniční v roku 2017 najlepší výsledok hospodárenia, odkedy mesto vedie podvojné účtovníctvo.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ján Obert, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s. r. o. Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Jiří Šnajdr, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. pobočka Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  14.02.2018 - Úradná tabuľa

  Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2018. Termín bude upresnený.

  Horizontálny predel obsahu
  V Liptove pokorili ďalší milión, rástol aj Liptovský Mikuláš V Liptove pokorili ďalší milión, rástol aj Liptovský Mikuláš
  13.02.2018 - Tlačové správy

  V Liptovskom Mikuláši vybrali vlani na dani z ubytovania 227 tisíc eur, čo je o 9 percent viac ako v roku 2016 a o 83 percent viac ako v roku 2011. Podľa počtu prenocovaní je Liptovský Mikuláš na druhom mieste spomedzi miest a obcí, ktoré zastrešuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov (OO CR). V minulom roku v Mikuláši zaznamenali približne 200 tisíc prenocovaní, viac mala v rámci OO CR len Demänovská Dolina. „Takéto čísla ma samozrejme potešili. Vidím za tým výsledok výbornej, dlhodobej a komplexnej práce zamestnancov oblastnej organizácie a nášho marketingového oddelenia pri tvorbe produktov a nastavovaní atraktívnych programov a pri budovaní pozitívneho imidžu Liptovského Mikuláša,“ poznamenal Ján Blcháč, mikulášsky primátor a zároveň predseda predstavenstva OO CR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.3.2018
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 6.3.2018 bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.3.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 7.3.2018
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 7.3.2018 bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Staré Mesto (Ul. 1. mája - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer mesta Liptovský Mikuláš
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor o výmere 53,76 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Liptovský Mikuláš na Nábreží Dr. A. Stodolu v objekte: Spoločenský Pavilón.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  13.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Lucia Ďurašková, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Eva Falisová.

  Horizontálny predel obsahu
  Robíme praktické opatrenia, aby sme dostali havrany z obytných zón Robíme praktické opatrenia, aby sme dostali havrany z obytných zón
  12.02.2018 - Tlačové správy

  Verejnoprospešné služby v uplynulých mesiacoch zrealizovali viaceré praktické opatrenia, ktoré by mali eliminovať prítomnosť havranov. Tí znepríjemňujú život ľuďom vo viacerých obytných častiach Liptovského Mikuláša. „Už viackrát sme urobili orezanie konárov v blízkosti bytoviek pri železničnej stanici. Z tejto lokality sme zaznamenali aj najviac sťažností na škriekajúce havrany, preto sa snažíme vyjsť obyvateľom v ústrety,“ podotkol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Listová zásielka adresovaná: Ľubomír Trstenský, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bratislava.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Žilina informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry/mimo/ v k. ú. Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Participatívny rozpočet 2019
  12.02.2018 - Úradná tabuľa

  Výzva na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019.

  Horizontálny predel obsahu