Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1560,20

  Archív správ -

  Zverejnenie výsledku petície
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 2/2018 - „Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č. 613 a 614“; Dátum doručenia: 22.01.2018; Popis petície: Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č. 613 a 614; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: nevyhovuje sa jej v plnom rozsahu, nakoľko je toho času bezpredmetná; Dátum vybavenia: 12.03.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 12.03.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "IBV Stošice" navrhovateľa Stošice, a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jana Bistiaková nar. 1987. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer ZŠ Janka Kráľa
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer ZŠ Janka Kráľa prenajať nebytové priestory v k. ú. Okoličné v prospech nájomcu: Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš a Školský klub detí.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Žilina, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2010 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová Village, Technická vybavenosť a Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "D" a objekt "E" - SO 01 Miestne komunikácie" nachádzajúcom na pozemkoch parc. č. KN-C 540/9 a 869/2 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je TATRA SPC8 s.r.o., Bratislava v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "DÁTOVÁ SIEŤ MAGNET - Palúdzka" líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je FIBRIS s. r. o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 420 212.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej vodnej správy vo veci stavebného povolenia na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová Village, Technická vybavenosť a Obdjetk "D" + Objekt "E"".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Navrhli riešenia pre bezpečnosť chodcov v Liptovskej Ondrašovej Navrhli riešenia pre bezpečnosť chodcov v Liptovskej Ondrašovej
  08.03.2018 - Tlačové správy

  Na spoločnom stretnutí dnes predstavitelia radnice, správy ciest a polície riešili bezpečnostnú situáciu na ceste II/584 v zákrute pod železničným nadjazdom medzi Liptovským Mikulášom a Liptovskou Ondrašovou. Na tomto úseku sa stali viaceré dopravné nehody. „V prípade, že auto vyletí na chodník, sú ohrození najmä chodci. Zišli sme sa, aby sme našli spôsob, ako ochrániť ich zdravie a životy,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - BENICE" navrhovateľa "Tatra Forest Slovakia, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš"

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 2" nachádzajúcom na ul. E. Š. Martinčekovej 4506/4 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. René Hečko, Liptovský Mikuláš a Karolína Hečková, Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na "Stavebné úpravy bytu č. 35" nachádzajúceho sa na ulici Dr. A. Stodolu 1785/40 na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Pete Gabriel v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Dobrovoľní hasiči mesta majú posily Dobrovoľní hasiči mesta majú posily
  07.03.2018 - Tlačové správy

  Dobrovoľní hasiči v Liptovskom Mikuláši majú ďalšiu posilu do flotily svojich vozidiel. „Pre potreby dobrovoľného hasičského zboru mesta sa nám podarilo získať Tatru 815, ktorá bola doposiaľ majetkom ministerstva vnútra. Naším zámerom je prestavať toto auto s ložnou plochou na cisternové. Už sme podali žiadosť o prestavbu a čakáme na vyjadrenie hasičského prezídia,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil aktivity a prínos správcu farnosti v Okoličnom Jozefa Tomagu Primátor ocenil aktivity a prínos správcu farnosti v Okoličnom Jozefa Tomagu
  07.03.2018 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč na dnešnom stretnutí so správcom farnosti v Okoličnom Jozefom Tomagom ocenil jeho aktivity a prínos v duchovnej a kultúrnej oblasti. „V krátkom čase túto výraznú osobnosť navrhnem na niektoré z významných ocenení mesta,“ uviedol šéf radnice. Aktivity Jozefa Tomagu sú v Okoličnom neúnavné najmä v súvislosti so záchranou a zachovávaním kultúrneho a sakrálneho dedičstva kostola sv. Petra z Alkantary.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oprava chyby v písaní rozhodnutia o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-03/AMi zo dňa 18.6.2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Do práce na bicykli 2018: ZAREGISTRUJTE SA Do práce na bicykli 2018: ZAREGISTRUJTE SA
  06.03.2018 - Tlačové správy

  Chcete začať zdravšie žiť, podporiť životné prostredie a zároveň byť súčasťou celonárodnej aktivity? Rozhodnite sa už dnes a zaregistrujte seba a svoj tím do kampane Do práce na bicykli. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v rámci svojho zamestnania vytvorí tím z dvoch až štyroch osôb a zaregistruje si ho na oficiálnej stránke národnej kampane www.dopracenabicykli.eu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 1 AND DATUM > '2014-12-31' AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 1560,20

  Archív správ -

  Zverejnenie výsledku petície
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Petícia číslo: 2/2018 - „Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č. 613 a 614“; Dátum doručenia: 22.01.2018; Popis petície: Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č. 613 a 614; Stav vybavenia petície: vyriešená; Opodstatnenosť: nevyhovuje sa jej v plnom rozsahu, nakoľko je toho času bezpredmetná; Dátum vybavenia: 12.03.2018; Dokumenty: Oznámenie výsledku vybavenia petície; Dátum zverejnenia 12.03.2018

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "IBV Stošice" navrhovateľa Stošice, a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina sa nebude posudzovať.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jana Bistiaková nar. 1987. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Zámer ZŠ Janka Kráľa
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Zámer ZŠ Janka Kráľa prenajať nebytové priestory v k. ú. Okoličné v prospech nájomcu: Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš a Školský klub detí.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  12.03.2018 - Úradná tabuľa

  Okresný úrad Žilina, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/".

  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  09.03.2018 - Oznamy

  Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2010 v k.ú. Palúdzka.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová Village, Technická vybavenosť a Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "D" a objekt "E" - SO 01 Miestne komunikácie" nachádzajúcom na pozemkoch parc. č. KN-C 540/9 a 869/2 v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je TATRA SPC8 s.r.o., Bratislava v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "DÁTOVÁ SIEŤ MAGNET - Palúdzka" líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je FIBRIS s. r. o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 420 212.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  09.03.2018 - Úradná tabuľa

  Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej vodnej správy vo veci stavebného povolenia na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová Village, Technická vybavenosť a Obdjetk "D" + Objekt "E"".


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Navrhli riešenia pre bezpečnosť chodcov v Liptovskej Ondrašovej Navrhli riešenia pre bezpečnosť chodcov v Liptovskej Ondrašovej
  08.03.2018 - Tlačové správy

  Na spoločnom stretnutí dnes predstavitelia radnice, správy ciest a polície riešili bezpečnostnú situáciu na ceste II/584 v zákrute pod železničným nadjazdom medzi Liptovským Mikulášom a Liptovskou Ondrašovou. Na tomto úseku sa stali viaceré dopravné nehody. „V prípade, že auto vyletí na chodník, sú ohrození najmä chodci. Zišli sme sa, aby sme našli spôsob, ako ochrániť ich zdravie a životy,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zaslaní zámeru "Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - BENICE" navrhovateľa "Tatra Forest Slovakia, s. r. o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš"

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 2" nachádzajúcom na ul. E. Š. Martinčekovej 4506/4 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. René Hečko, Liptovský Mikuláš a Karolína Hečková, Martin.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  08.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na "Stavebné úpravy bytu č. 35" nachádzajúceho sa na ulici Dr. A. Stodolu 1785/40 na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Pete Gabriel v zastúpení Ing. Ivan Borsík, Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  Dobrovoľní hasiči mesta majú posily Dobrovoľní hasiči mesta majú posily
  07.03.2018 - Tlačové správy

  Dobrovoľní hasiči v Liptovskom Mikuláši majú ďalšiu posilu do flotily svojich vozidiel. „Pre potreby dobrovoľného hasičského zboru mesta sa nám podarilo získať Tatru 815, ktorá bola doposiaľ majetkom ministerstva vnútra. Naším zámerom je prestavať toto auto s ložnou plochou na cisternové. Už sme podali žiadosť o prestavbu a čakáme na vyjadrenie hasičského prezídia,“ uviedol primátor Ján Blcháč.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Primátor ocenil aktivity a prínos správcu farnosti v Okoličnom Jozefa Tomagu Primátor ocenil aktivity a prínos správcu farnosti v Okoličnom Jozefa Tomagu
  07.03.2018 - Tlačové správy

  Primátor Ján Blcháč na dnešnom stretnutí so správcom farnosti v Okoličnom Jozefom Tomagom ocenil jeho aktivity a prínos v duchovnej a kultúrnej oblasti. „V krátkom čase túto výraznú osobnosť navrhnem na niektoré z významných ocenení mesta,“ uviedol šéf radnice. Aktivity Jozefa Tomagu sú v Okoličnom neúnavné najmä v súvislosti so záchranou a zachovávaním kultúrneho a sakrálneho dedičstva kostola sv. Petra z Alkantary.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  07.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  07.03.2018 - Úradná tabuľa

  Oprava chyby v písaní rozhodnutia o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/3247-03/AMi zo dňa 18.6.2018.

  Horizontálny predel obsahu
  Do práce na bicykli 2018: ZAREGISTRUJTE SA Do práce na bicykli 2018: ZAREGISTRUJTE SA
  06.03.2018 - Tlačové správy

  Chcete začať zdravšie žiť, podporiť životné prostredie a zároveň byť súčasťou celonárodnej aktivity? Rozhodnite sa už dnes a zaregistrujte seba a svoj tím do kampane Do práce na bicykli. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v rámci svojho zamestnania vytvorí tím z dvoch až štyroch osôb a zaregistruje si ho na oficiálnej stránke národnej kampane www.dopracenabicykli.eu.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu