Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  24.04.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti GeLiMa, a.s., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 623 182 zo dňa 17.04.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.05.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 6 ks smrekov z dôvodu, že sú naklonené nad susednú záhradkársku osadu, čím môže dôjsť pri silnom vetre k ich vyvráteniu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  24.04.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti GeLiMa, a.s., Priemyselná ul. č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31 623 182 zo dňa 17.04.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 7121/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.05.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 6 ks smrekov z dôvodu, že sú naklonené nad susednú záhradkársku osadu, čím môže dôjsť pri silnom vetre k ich vyvráteniu.

  Krok späť naspäť