Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  26.03.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Viery Kostkovej zo dňa 20.03.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 951/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.04.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks smreka, 1 ks smrekovca, 1 ks brezy, 1 ks borovice limbovej z dôvodov plánovanej výstavby rodinného domu a prestarnutia a chorôb drevín.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  26.03.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Viery Kostkovej zo dňa 20.03.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 951/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.04.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks smreka, 1 ks smrekovca, 1 ks brezy, 1 ks borovice limbovej z dôvodov plánovanej výstavby rodinného domu a prestarnutia a chorôb drevín.

  Krok späť naspäť