Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  23.01.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Euro Renting SK, s.r.o. zo dňa 16.01.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1726/118 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.01.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 10 ks hrušiek, 2 ks jabloní, 2 ks javorov, 1 ks jedle, 1 ks smrekovca z dôvodu realizácie stavby „Stavebné úpravy Administratívnej a priemyselnej budovy“.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  23.01.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Euro Renting SK, s.r.o. zo dňa 16.01.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1726/118 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 30.01.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 10 ks hrušiek, 2 ks jabloní, 2 ks javorov, 1 ks jedle, 1 ks smrekovca z dôvodu realizácie stavby „Stavebné úpravy Administratívnej a priemyselnej budovy“.

  Krok späť naspäť