Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  20.12.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Jaroslava Bartánusa zo dňa 18.12.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/2 v k.ú. Bodice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.01.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 4 ks jelší, 1 ks jaseňa, 1 ks hlohu z dôvodu prebierky náletového porastu na parcele vedenej ako trvalý trávny porast rastúcich na súkromnom pozemku. Jedná sa o mladé jedince s obvodom od 24 do 34 cm.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  20.12.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Jaroslava Bartánusa zo dňa 18.12.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 243/2 v k.ú. Bodice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 02.01.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 4 ks jelší, 1 ks jaseňa, 1 ks hlohu z dôvodu prebierky náletového porastu na parcele vedenej ako trvalý trávny porast rastúcich na súkromnom pozemku. Jedná sa o mladé jedince s obvodom od 24 do 34 cm.

  Krok späť naspäť