Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  20.07.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe žiadosti Štefana Poliaka zo dňa 18.07.2018 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN-C 218 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 27.07.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks ihličnatej dreviny z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  20.07.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe žiadosti Štefana Poliaka zo dňa 18.07.2018 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN-C 218 v k.ú. Liptovská Ondrašová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 27.07.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks ihličnatej dreviny z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia.

  Krok späť naspäť