Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto hospodárilo v roku 2017 s prebytkom 1,1 milióna eur

  20.06.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš hospodárilo v roku 2017 s prebytkom vo výške 1,1 milióna eur a do rezervného fondu si prenáša 936-tisíc eur. „Ide o ďalšiu dobrú správu, ktorá vypovedá o tom, ako dohliadame na financie mesta a ako sa snažíme s peniazmi nakladať efektívne a racionálne,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč. 
   
  Celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta po zapojení finančných operácií predstavuje vyše 1,1 milióna eur.  
  Z výsledku hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z eurofondov a prevod do fondu opráv k bytovkám zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 202-tisíc eur,  zostatok z výsledku rozpočtového hospodárenia (936-tis. eur)  prevedie radnica do rezervného fondu.  „Účtovnú závierku overil audítor. V minulom roku mesto použilo na svoju činnosť, vrátane rozpočtových organizácií, na výdavky 26,9 milióna eur, pričom malo k dispozícii financie vo výške 28 miliónov eur,“ uviedla Alena Vlčková z finančného odboru mikulášskej radnice. 
  Záverečný účet je približne o pol milióna eur nižší ako v roku 2016. „Ide to aj na vrub viacerých nepredvídaných udalostí, ktoré sme museli financovať, ako napríklad rekonštrukciu telocvične v Okoličnom po vyčíňaní prírodných živlov či pokuty za neodborné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube po našich predchodcoch a nové projektovanie skládky. Taktiež sme prefinancovali investičné akcie, s ktorými sme pôvodne nerátali, ako most na Podbrezinách, či začatie prác na prekládkovej stanici v Okoličnom. Tiež sme spolufinancovali viaceré projekty, na ktoré sme získali prostriedky z externých zdrojov,“ konštatoval primátor. 
  Mestu postupne klesá aj dlhová služba, ktorá od roku 2014 klesla z 39 percent na 29 percent v roku 2017 s výhľadom na 27 percent na konci roka 2018. Zároveň mesto za ostatné tri roky zhodnotilo majetok za takmer 7 miliónov eur.


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto hospodárilo v roku 2017 s prebytkom 1,1 milióna eur

  20.06.2018
  Mesto Liptovský Mikuláš hospodárilo v roku 2017 s prebytkom vo výške 1,1 milióna eur a do rezervného fondu si prenáša 936-tisíc eur. „Ide o ďalšiu dobrú správu, ktorá vypovedá o tom, ako dohliadame na financie mesta a ako sa snažíme s peniazmi nakladať efektívne a racionálne,“ vyjadril sa primátor Ján Blcháč. 
   
  Celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta po zapojení finančných operácií predstavuje vyše 1,1 milióna eur.  
  Z výsledku hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z eurofondov a prevod do fondu opráv k bytovkám zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 202-tisíc eur,  zostatok z výsledku rozpočtového hospodárenia (936-tis. eur)  prevedie radnica do rezervného fondu.  „Účtovnú závierku overil audítor. V minulom roku mesto použilo na svoju činnosť, vrátane rozpočtových organizácií, na výdavky 26,9 milióna eur, pričom malo k dispozícii financie vo výške 28 miliónov eur,“ uviedla Alena Vlčková z finančného odboru mikulášskej radnice. 
  Záverečný účet je približne o pol milióna eur nižší ako v roku 2016. „Ide to aj na vrub viacerých nepredvídaných udalostí, ktoré sme museli financovať, ako napríklad rekonštrukciu telocvične v Okoličnom po vyčíňaní prírodných živlov či pokuty za neodborné uzatvorenie skládky vo Veternej Porube po našich predchodcoch a nové projektovanie skládky. Taktiež sme prefinancovali investičné akcie, s ktorými sme pôvodne nerátali, ako most na Podbrezinách, či začatie prác na prekládkovej stanici v Okoličnom. Tiež sme spolufinancovali viaceré projekty, na ktoré sme získali prostriedky z externých zdrojov,“ konštatoval primátor. 
  Mestu postupne klesá aj dlhová služba, ktorá od roku 2014 klesla z 39 percent na 29 percent v roku 2017 s výhľadom na 27 percent na konci roka 2018. Zároveň mesto za ostatné tri roky zhodnotilo majetok za takmer 7 miliónov eur.


  Krok späť naspäť